Az emléktáblát a dél-komáromi Kecskés László Társaság állíttatta az ottani városi önkormányzat támogatásával (Fotó: Szalai Erika)

Szombaton, szeptember 24-én két kiemelkedően fontos esemény részesei lehetnek  Komárom polgárai: városukban délelőtt tíz órától ökumenikus istentisztelet keretén belül emléktáblát avatnak a Szent András templomban, este hét órától pedig jótékonysági estre kerül sor a Tiszti pavilon dísztermében.

Az emléktábla a hírhedt beneši törvények okán meghurcolt magyarság előtti tisztelgés, az esti hangversenyen pedig – fellép Visser Ágnes nótaénekes és zenekara – a református Timóteus Missziós Központ és Nyugdíjas Otthon javára gyűjtenek adományokat.

Az emléktáblát a dél-komáromi Kecskés László Társaság kezdeményezésére, a két város római katolikus és református lelkészeinek és kórusainak közreműködésével helyezik el a Szent András templomban, az első világháborús áldozatok táblája alatt, melyet ebből az alkalomból felújítottak.

A szervező Kecskés László Társaság elnök asszonya, Nemes Zsuzsanna hírportálunknak elmondta, hogy a rendezvény támogatója Dél-Komárom város képviselő-testülete; védnöke a két polgármester, Molnár Attila és Stubendek László, a „két szívű, ám mégis egy” város vezetői.

Az istentiszteleten Kiss Róbert kanonok, püspöki helynök, észak-komáromi plébános és Fazekas László református püspök szolgál, orgonán kísér Vadász Attila. Az istentiszteletet követően, a Szózat eléneklése után következik az emléktábla ökumenikus megáldása, melyen Kiss Róbert kanonok, püspöki helynök, Elek László esperes-plébános, Fazekas László püspök, Máté László dél-komáromi református esperes, Nagy Attila Ákos szőnyi református lelkész és Milus Ferenc szőnyi katolikus plébános működik közre.

Ezt követően a Concordia vegyes kar énekel, Stubendek István karnagy vezényletével, majd Nagy Ferenc elszavalja  A jel című költeményét. A műsort a Vox Femina női kar folytatja, (karnagya H. Kemenes Vera), és Stubendek László polgármester szól a hallgatósághoz.

Beszéde után az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola gyermekkara (kórusvezető Hozák Adrienn), a Concordia vegyes kar és a Vox Femina női kar énekszámait hallhatja a közönség. Az esemény záró részében elhelyezik az első koszorúkat  az emléktáblánál, és elhangzik a Himnusz.

A Kecskés László Társaság kulturális, hagyományőrző egyesület, amely Komáromot a kitelepítés emlékvárosának tekinti; évek óta gyűjti az elüldözöttek visszaemlékezéseit és megjelenteti őket; a még élők és leszármazottak számára találkozókat szervez.

A társaság 2004-re a Monostori erőd területén emlékhelyet alakított ki, és az ő áldozatos, együttérző tevékenységüknek köszönhető, hogy a Magyar Országgyűlés polgármesterük, Molnár Attila javaslatára megszavazta: legyen minden esztendőben országos emléknapja a Felvidékről kitelepítetteknek!

A Nemes Zsuzsanna vezette  Kecskés László Társaságnak lehetünk hálásak azért is, hogy hosszú évtizedek után, szeptember huszonnegyedikétől  emléktábla hívhatja fel a figyelmet újkori történelmünk eme tragikus eseményére. Köszönet érte!

Kapcsolódó cikkek