Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma

Az Interreg az Európai Unió kezdeményezése, amely a határon átnyúló közös fejlesztések, aktivitások támogatását szolgálják. Az Interreg általában két partner közös, vagy egy Európai Területi Társulás (ETT, EGTC) pályázata, amellyel az Unió a makrorégiók fejlesztését támogatja.

A program ERFA – Európai Regionális Fejlesztési Alap – által támogatott teljes kerete a 2014-2020 közötti uniós fejlesztési időszakban 155 millió euróra csökkent. 2007-2013 közötti időszakban még 206 millió euró volt az Európai Unió támogatási kerete, miközben a pénzeszközök felhasználásának eredményessége, hatékonysága megközelítette a 100 százalékot. – ismertette a programozási időszak számadatait Farkas Iván az MKP gazdasági alelnöke, Muzsla község polgármestere.

Az Európai Uniós projektek nagy része utófinanszírozásban valósul meg, így az ERFA is, vagyis a partnereknek előbb fedezniük kell a megvalósítás költségeit. A nyertes pályázatok 85 százalékát fedezi az elnyerhető támogatás, 10 százalékot az állam, 5 százalékot pedig maguk a pályázók biztosítanak. Az Európai Unió és az állam a megvalósítást és elszámolást követően téríti meg a költségeket.

Farkas Iván ismertetve a programot elmondta: az ERFA irányító hatósága Magyarországon található, a támogatások megítélését monitoring bizottság felügyeli, tagjait fele-fele arányban magyarországi és szlovákiai tagok alkotják. „Szlovákia öt déli, határmenti megyéjében – Pozsony, Nagyszombat, Nyitra, Besztercebánya, Kassa – tevékenykedő önkormányzatok és civil társulások nyújthatják be közös pályázataikat Magyarország északi, határmenti megyéiben tevékenykedő önkormányzatokkal vagy civil társulásokkal. Kivételt képeznek az Európai Területi Társulások, amelyek a két ország területén tevékenykedő egy jogi személyként egy pályázatot nyújthatnak be, akár több ízben” – nyilatkozta Farkas Iván.

A határon átnyúló programok fő célja az országhatárok elválasztó jellegének csökkentése, a határon átnyúló infrastruktúra és együttműködés fejlesztése, valamint a határ mentén élők közösségi kapcsolatainak fejlesztése. A program első pályázati felhívásai már napvilágot láttak. Négy prioritási tengely keretében hirdették meg a pályázatok körét: 1. természet és kultúra, 2. a határon átnyúló mobilitás javítása, 3. a fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás támogatása, 4. a hatóságok és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása.

A közös pályázatokat angol nyelven nyújthatják be. A gyakorlat azt mutatja, a pályázók leggyakrabban szakemberekre, ügynökségekre bízzák majd a közös pályázatuk kidolgozását, valószínűleg így lesz ez ebben az időszakban is. „A Kis Projekt Alap pályázati felhívása késik. Az eredeti elképzelés alapján a partnerek legfeljebb 50 ezer euró összegben folyamodhatnak támogatásért helyi kulturális, közösségi, infrastrukturális fejlesztési elképzeléseikkel. Nem zárható ki, hogy a Kis Projekt Alap tartalma, kerete a jövőben megváltozik” – véli Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai alelnöke.