Cserkészek és a csapatlobogó (Fotó: BK)

Letették fogadalmukat az újjáéledő 25. sz. Stampay János Cserkészcsapat tagjai a köbölkúti Boromai Szent Károly-templomban. A szeptember utolsó vasárnapján megtartott ünnepségen kiscserkészeket és cserkészeket is avattak, akik az Ígéret és a Fogadalomtétel után megkapták a sárga, illetve a zöld cserkésznyakkendőt.

A Stampay János Cserkészcsapat a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 25. csapataként 1992-ben alakult Hógembuch Terézia vezetésével, ám néhány év működés után vezetők hiánya miatt felfüggesztették a működésüket. Tavaly Kurucz Ferst Szilvia segédtiszt és Bokor Tibor őrsvezető kezdeményezésére újraéledt a cserkészet szellemisége, amihez a helyi iskola – amely szintén Stampay Jánosnak, a lévai születésű zeneoktatónak, nevelőnek, kántornak a nevét viseli – és az önkormányzat is segítséget nyújtott.

Az idei cserkészév elején a Teremtő magához szólította Kurucz Ferst Szilviát, hitoktatót, kántort, aki nagy űrt hagyott maga után, a családjában, munkahelyén, az alakuló csapatban és Köbölkút közéletében egyaránt. A törés okozta nehézséget sikerült leküzdeni Bokor Tibornak és a lelkes gyerekeknek, az őket segítő szülőknek, az iskola igazgatóságának, az önkormányzat, az MKP és a Csemadok helyi alapszervezeteinek segítségével.

A fiatalok nyáron együtt táboroztak a szőgyéni, marcelházi és tatai cserkészekkel, majd új vezetőkkel is bővült a csapat az idei szövetségi vezetőképző táborokban, így sor kerülhetett az ünnepségre, ahol a jelenlegi felállásban újra megerősítették a cserkészfogadalmat.

(Fotó: BK)
Gál Erik átadja az Alapítólevelet Bokor Tibornak (Fotó: BK)

Az ünnepi szentmisét a köbölkúti egyházközség élére újonnan kinevezett Siekel István atya mutatta be. Jelen volt a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség elnöke, Gál Erik és az ügyvezető elnök Csémi Szilárd-Kismedve is. Megtisztelte a rendezvényt Szőcs Ferenc polgármester, Czibor Katalin iskolaigazgató, Bolya Szabolcs, az MKP Érsekújvári járási elnöke, Bolya Dudás Anita helyi Csemadok elnök, Kovács Ferenc öregcserkész, a Helios Spes polgári társulás képviselői, és más közéleti személyek. Jelen voltak továbbá a szőgyéni 32. sz. Szent Mihály Cserkészcsapat képviselői, akik emlékszalagot kötöttek a csapat zászlajára.

Gál Erik ünnepi beszédében köszönetet mondott a faluközösségnek a támogatásért, amellyel a csapatot segítik, és lelkesítette a cserkészeket a további munkára. Szőcs Ferenc polgármester és Bokor Tibor csapatparancsnok is szólt az egybegyűltekhez. Elmondásuk szerint, ettől a naptól kezdve a megújult cserkészcsapattal gazdagabb lett nemcsak a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, de Köbölkút közélete is, amihez kitartást, és sikeres jó munkát kívántak azoknak a gyermekeknek és fiataloknak, akik besorakoztak, és akik ezután állnak be a cserkészek liliomos lobogója alá.

A csapat ünnepélyes fogadalomtétele mellett kiscserkészeket és cserkészeket avattak, akik az Ígéret és a Fogadalomtétel után megkapták a sárga, illetve a zöld cserkésznyakkendőt, miután Bokor Tibor átvette a csapat Alapítólevelét és csapatparancsnoki kinevezését. A szentmisét követően agapéra került sor a plébánia udvarán, ahol cserkészi hangulat közben, lelkesen tervezték a csapat jövőjét.
Gál Erik, szövetségi elnök, a cserkészet alapítójának Lord Robert Baden-Powellnek utolsó üzenetét ajánlva köszönt el a köbölkútiaktól:

“Kedves Cserkészek! Búcsúüzenetemet küldöm el nektek. Nagyon boldog életem volt, s azt akarom, hogy a tiétek is az legyen. Hiszem, hogy Isten azért teremtett bennünket, hogy boldogok legyünk. A boldogság nem a gazdagságból ered, nem a sikeres karrierből, és nem a saját vágyaitok kielégítéséből. Az igazi boldogságot csak a másoknak nyújtott boldogság által érhetitek el. Igyekezzetek ezt a világot jobb állapotban magatok mögött hagyni, mint ahogy találtátok. Ragaszkodjatok mindig a fogadalmatokhoz, akkor is, ha már nem vagytok gyerekek. Isten segítsen ebben benneteket!”