Szeretetben a nagybalogi táborban (Fotó: Gebe Renáta)

A Felvidéken nyolcadik alkalommal kapcsolódtak be a programba. Idén 86 református gyülekezetben szerveztek tábort. Molnár Éva lelkipásztorral beszélgettünk.

Az összesített adatok szerint a Kárpát-medencében több mint 600 helyszínen volt KOEN Vakációs Bibliahét napközis tábor formában. E nyári programokon közel 27 000 gyermek vett részt. A Felvidékről 86 gyülekezetben szerveztek napközis tábort a KOEN témájában, a program egyik felvidéki koordinátora Molnár Éva, királyhelmeci lelkipásztor.

A Vakációs Bibliahét program az 1990-es évek elején indult útjára Erdélyben a hollandiai KOEN alapítvány kezdeményezésére és támogatásával, az elmúlt évtizedekben pedig Isten kegyelméből elterjedt az egész Kárpát-medencében (Erdélyben és Partiumban, Kárpátalján, Délvidéken, Magyarországon és Felvidéken). Az idei program volt az alapítvány 25. Vakációs Bibliahete.

A KOEN program Nagy Ákos Róberten, a Gömöri Református Egyházmegye esperesén keresztül érkezett a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházba. A holland testvérek 2008-ban vették fel a kapcsolatot a felvidékiekkel. „2011-től két munkacsoport alakult ki a Felvidéken. A nyugati munkacsoport vezetője Czinke Tímea lelkésznő lett Bátorkesziről, a keleti munkacsoport koordinálását, illetve a KOEN Alapítvánnyal a kapcsolattartást magam próbálom végezni. A két munkacsoport kialakítása a nagy távolságok miatt is szükséges volt, de természetesen szorosan együttműködünk, amely együttműködésnek szép példája, mondhatni gyümölcse a 2013-as KOEN program, hiszen három éve a felvidékiek készítették a tábori anyagokat” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Molnár Éva. Mint mondta, a program nagyszerűsége, használhatósága is vonzza a gyülekezeteket.

Nt. Nagy Ákos Róbert esperes Rimaszécsen közösen zenélt a gyerekekkel (Fotó: Abaházi Fejes Ágnes)
Nt. Nagy Ákos Róbert esperes Rimaszécsen közösen zenélt a gyerekekkel (Fotó: Abaházi Fejes Ágnes)

„Mi itt a Felvidéken az egyházunk támogatását is bírjuk, hiszen a FIRESZ (Fiatal Reformátusok Szövetsége) egyik munkaága lett a KOEN, másrészt a KOEN Alapítvány felé egyházunk vállalta a gyermekenként befizetendő összeg térítését. De ezen egyházi támogatást erősíti az is, hogy egyházunk zsinata elismerte és nagyon pozitívan értékelte a felvidéki KOEN munkacsoport munkáját a 2013-as program elkészülte után” – tette hozzá Molnár Éva.

A tábori anyagot, vagyis a Vakációs Bibliahét programot, felváltva egy-egy egyházkerület önkéntesei készítik elő. „Az idei programot az Erdélyi Református Egyházkerület önkéntesei állították össze, illetve dolgozták ki. A program címe: „Szeretsz-e engem?” – mely Péter apostol történetein keresztül adja meg a címben feltett kérdésre a választ” – tudtuk meg Molnár Évától.

Kifejtette, a program írói a mai gyerekek helyzetéből és megfogalmazott érzéseiből indultak ki. „A szülők túlterheltek, sokan külföldön dolgoznak, a gyerekek sok esetben a nagyszülőkkel élnek, az iskola egyre nagyobb terheket ró a gyerekekre, s még sorolhatnánk. Egyre több gyerkőc érzi magát magányosnak, értéktelennek, túlterheltnek. Sokszor teszik fel maguknak a kérdést: vajon ki szeret engem, szerethető vagyok-e, számítok-e bárkinek is…? Ezen kérdésekre Jézus már nagyon régen megadta a választ: igen, én szeretlek! Ezt a szeretetet ismerte fel, és fogadta el Péter apostol, aki halászból lett evangélista, Jézus szeretetének hirdetője, emberi szívek vigasztalója volt. Mi is ezt a szeretetforrást kínáltuk fel, a szerető Jézus Krisztust mutattuk meg a táborozó gyerekeknek” – magyarázta a lelkésznő.

A nagybalogi vakációs tábor résztvevői (Fotó: Gebe Renáta)
A nagybalogi vakációs tábor résztvevői (Fotó: Gebe Renáta)

A KOEN program egyik előnye, hogy a témát több korcsoportban bontják ki. „A program rugalmas, így a táborhoz, gyerekanyaghoz, helyi lehetőségekhez igazodik. Általában a program kidolgozói is törekednek arra, hogy alacsony költségű foglalkozásokat kínáljanak, vagy éppen a kis infrastrukturális háttérrel bíró gyülekezetek is meg tudják a programot valósítani” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak a felvidéki munkacsoport önkéntese.

Így volt ez idén is. Voltak kisebb gyülekezetek, ahol csak délelőtt volt program, máshol egész napos táborokat tudtak szervezni. Volt, ahol a gyerekek otthon ebédeltek, és délután még visszamentek a táborba közös játékra, s volt, ahol a gyülekezeti tagok közösen főztek, sütöttek. „Bár ugyanabból a programból dolgoztunk, és az üzenetek mindenhol azonosak voltak, mégis azt kell mondjam, hogy minden tábor másra sikeredett, hiszen minden gyülekezet a saját igényeinek, lehetőségeinek megfelelően szabta meg annak a kereteit” – tette hozzá Molnár Éva.

2016-ban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 86 gyülekezete igényelte a programot. Ez megközelítőleg 3 900 gyermek táboroztatását jelentette. „Kijelenthető, hogy sem Felvidéken, sem a Kárpát-medencében nincs még egy olyan nyári program, amelynek üzenete ilyen sok gyermekhez jut el, mint a KOEN Alapítvány Vakációs Bibliahét programja” – szögezte le Molnár Éva.