Székely András és Székely Tünde előadás közben a konferencián (Fotó: Pásztor Péter)

A család a társadalom alapegysége, a család nemzetmegtartó ereje címmel rendezett szakmai találkozót Léván a Magyar Mentálhigiénés Szövetség, a Felvidéki Magyar Mentálhigiénés Közösség és a Barsi Református Egyházmegye.

Búza Domonkos, a Magyar Mentálhigiénés Szövetség elnöke a Felvidék.ma-nak elmondta: „Szövetségünk évente két nagyobb konferenciát szervez, ebből az őszi találkozót külhoni területen. Lévára az itt folyó mentálhigiénés felnőttképzés miatt is esett a választásunk.” Az eseményen a felvidéki magyar mentálhigiénés szakemberek mellett magyarországi kollégák is jelen voltak.

Az október 28-ai rendezvény nyitányaként Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatója tartotta meg az 1956-os magyar forradalom hatvanadik évfordulója kapcsán rövid megemlékezését, melyben a forradalom felvidéki örökségét, hagyományozódását emelte ki.

Dr. Komlósi Piroska családterapeuta, a Károli Gáspár Református egyetem címzetes tanára A család, mint a társadalom alapegysége és építőköve címmel adott elő. Felvázolta a család társadalmi alapfunkcióit, kitért a nagycsalád és a többgenerációs családmodell fontosságára. Mint elmondta, az ilyen családmodell hatékony a tapasztalatcsere szempontjából is. Hangsúlyozta, Magyarországon sajátos gyerekközpontú társadalom van jelen, ahol a család jelentős értékekkel bír. Ismertette a család munkateremtő erejét, ezzel kapcsolatban megjegyezte: a családon belüli neveléssel fejlődik a munkához való attitűd is. Kiemelte továbbá a család közösségi létét, mint a felfrissülés színterét.

Dr. Várfalvi Marianna védőnő, szülésznő előadásában a család születéséről szólt. Felvázolta a szülés történelmi változásait. „Már kisgyermek korunktól készülünk a szülői feladatokra, ez nyilvánul meg a papás-mamás játékokban is” – hangzott el a konferencián. Kiemelte a gyermekre való hangolódás fontosságát, ezt szolgálják a szülőfelkészítő programok.

A sokgyermekes Székely házaspár személyes történeteit mesélte el a hallgatóságnak.  Székely Tünde és Székely András összesen tizenegy gyermeket nevelnek. Közvetlen és humoros előadásukban beszámoltak többek között az első gyermek csodájáról, arról, miként fogadták a nagyszülők az első unokát, valamint arról is, hogyan viszonyultak a testvérek az új jövevény érkezéséhez.

Hideghéthy Andrea, a Szövetség a Közös Célokért munkatársa, a telefonos lelkisegély-szolgálat koordinátora  röviden ismertette az október 28-án indult Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működési mechanizmusát, célját.

Dézsi Réka és Zöldy Pál trénerek a férfi és a női szerepekről tartottak párbeszédes előadást. Sorra vették az egyes nemekhez csatolt sztereotípiákat s azok változásait. Dr. Gőbel Orsolya pszichológus gyermekrajzokon keresztül mutatta be a jelenkori családmodelleket. Előadásában kitért a gyermek és a szülők közötti egészséges összehangolódásra, illetve ennek hiányára, a velejáró traumákkal egyetemben.

A pénteki programsorozat utolsó felszólalója Török Iván pszichológus, a Magyar Mentálhigiénés Szövetség tiszteletbeli elnöke volt. A család lelki erőforrásait mutatta be. Mint taglalta, a tudomány  lélekemelő, lélekmelegítő és lélekerősítő forrásokat különböztet meg.

Szombaton délelőtt Kozma–Vízkeleti Dániel A család a kölcsönösség színtere című előadásával folytatódott a szakmai találkozó. Ezt követően a hallgatóság Kozma-Vízkeleti Dániel, valamint Gőbel Orsolya vezetésével kiscsoportos műhelyfoglalkozásokon vehetett részt.

 

Pásztor Péter felvételei a pénteki konferenciáról

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/108427883720896117453/albumid/6346826574411536289?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]