A könyvbemutató szónokai: Bába Iván (b), Duray Miklós, Doncsev Tosó, Németh Zsolt, Trócsányi László és Klein András (j). (Fotó: Gecse Géza/Felvidék.ma)

Németh Zsolt mindig értékalapon politizált, vallotta, hogy eredményeket csak tisztességesen érdemes elérni – jelentette ki Trócsányi László igazságügyi miniszter a budapesti Pintér Galériában kedd este szervezett rendezvényen, ahol Németh Zsolt Hitünkből értékek következnek című, több mint ezeroldalas, a 2002 és 2016 közötti nemzetpolitikáról szóló könyvét mutatták be.

E rendezvényt megelőzően a szervezők néhány hete a tusnádfürdői táborban már ismertették a kétkötetes munkát, amelyhez a magyar miniszterelnök 2016. június 4-én, a trianoni békeszerződés aláírásának 96. évfordulóján írt előszót. Orbán Viktor ebben a „határokon átívelő nemzetpolitika kiemelkedő harcosaként” méltatja Németh Zsoltot és többek között azt is megjegyzi, hogy bár az euroatlanti integráció fontos előrelépés, de korántsem oldja meg Trianon sorskérdéseit, éppen ezért kell továbbra is olyan külpolitikát folytatni, amely térségünkben nem másokat követ szolgai módon, hanem a magyar nemzet érdekeit törekszik képviselni – áll Orbán Viktor ajánló soraiban.

Az igazságügyi miniszter, aki korábban a diplomáciai területen munkatársa volt Németh Zsoltnak, hangsúlyozta, esetében a református hitből is fakadó etikai megalapozottság és a humánum fontosságát. Trócsányi László kiemelte, hogy a kormányon, de a nemzetpolitikán belül általában is Németh Zsolt – immár több mint negyedszázada – a politika aktív formálója, mindvégig a kompromisszumkeresés és a párbeszéd politikáját folytatta, ami azért különösen fontos, mert Németh Zsolt külpolitikájának központjában a magyarságpolitika és a határok feletti nemzetpolitika mellett a szomszédságpolitika áll.

Nem lehet emellett elvitatni, hogy Németh Zsolt elkötelezett atlantista – mondta – ami azonban nem jelenti azt, hogy az Atlanti-óceán túlpartjáról jövő demokráciaexportot és kettős mércét is a magáévá tenné. Ami pedig az Európai Uniót illeti, Németh Zsolt akkor is vallotta, hogy Európának a családok nélkül nincs jövője, a nemzetek nélkül nincs szíve és a kereszténység nélkül nincs hite – amikor ebből – kisebbfajta vihar keletkezett – jelentette ki az igazságügyi tárca vezetője.

Megjelenése óta az alapművek közé sorolják. (Fotó: Felvidék.ma)
Megjelenése óta az alapművek közé sorolják. (Fotó: Felvidék.ma)

A Fidesz egyik alapítója, Doncsev Tosó azt emelte ki, hogy mint bolgár önkormányzati képviselő mennyi mindent köszönhetett Németh Zsoltnak, aki a tusnádfürdői nyári szabadegyetem 1989 decemberi kitalálása után, annak megvalósításával és folyamatossá tételével új utakat nyitott a nemzetpolitikában.

Németh Zsolt szerepe a nemzetpolitika és az új magyar nemzetpolitikai gondolkodás kialakításában döntő. A magyar politikai gondolkodásban a nemzetnek ugyanis korábban is volt meghatározó szerepe, de az új, tehát az 1990 óta formálódó nemzetpolitika annyiban mindenképpen eltér a korábbiaktól, hogy tekintettel van a szomszédságpolitikára és beilleszthető abba a szövetségi rendszerbe, amibe a kommunista hatalmi rendszer bukása után Magyarország és a környező országok egy része bekerült – állapította meg Duray Miklós.

Duray Miklós méltatva Németh Zsolt beszédeiből, interjúiból, írásaiból 13 tematikus fejezetben válogató könyvet, a hit és az érték fontosságára összpontosító mondanivalója mellett azt külön is hangsúlyozta, hogy Németh Zsoltnak politikusként általában is nagy érdeme van abban, hogy nemcsak a magyar politikában, hanem a magyarországi kormányok politikájában 1998 óta egyre inkább meghonosodott a nemzetpolitikai látásmód.

Németh Zsolt dedikál. (Fotó: Gecse Géza/Felvidék.ma)
Németh Zsolt dedikál. (Fotó: Gecse Géza/Felvidék.ma)

A „MÁÉRT bölcsőjének egyik ringatójaként” Németh Zsoltnak nemcsak a státusztörvény megalkotásában, hanem annak védelmezésében is elévülhetetlen érdemei vannak, ami ma már történelem. Duray Miklós szerint dokumentum-jellege miatt a szerző könyvét akár tankönyvként is lehetne használni! Mindazok számára pedig, akik részt kívánnak venni a magyar közéletben, kötelező olvasmánnyá kellene tenni – jelentette ki Duray Miklós.

A jelenlegi Magyarországon a jobbközép nemzetpolitikában a legfelkészültebb, legjelentősebb politikus, politikai gondolkodó Németh Zsolt – jelentette ki Bába Iván egyetemi oktató, aki 2010-től 2014-ig a Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára volt. Németh Zsolt pályájáról szólva a Felvidékről származó külügyi szakember az értékek és érdekek egyensúlyáról, a keresztény-konzervatív értékrendhez illeszkedő érdekérvényesítés fontosságáról beszélt. Kiemelte a keresztény politika fontosságát, amely a mai nyugat-európai politikában oly mértékben gyengült meg, hogy ma valóságos  misszió ezt az értékrendet visszahozni Nyugat-Európába és ebben Németh Zsoltnak óriási szerepe van.

A mi közösségünknek van identitása, lelke, ezért mindannyian, mindenki a maga helyén kollektív felelősséggel tartozunk – mondta Németh Zsolt. A kétkötetes mű szerzője, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke szerint az a legfontosabb, hogy tudjuk, kik vagyunk és miért vagyunk azok, akik vagyunk. És nem hagyjuk, hogy a mi 25 évünket más írja meg, hiszen akkor nem tudják kicsavarni a saját múltunkat és eredményeinket a kezünkből – tette hozzá, kiemelve a közösségépítés fontosságát, azt, hogy “tudjuk, számíthatunk egymásra”. A dedikálásokat követően rövid fogadásra is volt idő a Pintér Galériában, amikor közvetlenül is lehetett kérdéseket feltenni Németh Zsoltnak.