A szövetség alapítói az Alkenyéri Kinizsi emlékmű előtt (Fotó: Ebeléné Polgár Nikolett)

Kinizsi Pál felesége, Magyar Benigna felvidéki származásának okán Egyházasbást is az alapítók között szerepel. Az ún. „Szövetségi Találkozót” Erdélyben, Csernakeresztúron rendezték október 12. és 15. között. Alkenyéren, a kenyérmezei csatára emlékezve életre hívták a Kárpát-medencei Kinizsi Szövetség egyesületét.

Nagyvázsony Község Önkormányzata Kinizsi Pál szellemiségének örököse és éltetője. A partnerségi együttműködéseket Kinizsi életében jelentőséggel bíró helyszínekhez közeli magyar településekkel alakították ki.

Nagyvázsony és a magyar kormány Bethlen Gábor Alapkezelőjének támogatásával szerveződött a Kárpát-medencei Kinizsi Szövetség.
„Az összefogás azon kárpát-medencei magyar településeket, közösségeket tömöríti, amelyek fekvése kötődik Kinizsi Pálhoz és életútjához. Így partnerségben vagyunk az ismeretlen konkrét szülőhely tekintetében, de bizonyosan erdélyi származás okán a székelyföldi testvérfalunkkal, Gidófalvával és a középkori Firtos vár alatt fekvő, szintén székelyföldi Firtosváraljával; felesége, Magyar Benigna felvidéki származásának okán Egyházasbásttal; Kinizsi harcostársának (a szatmári Báthorynak) okán Géberjénnel; Kinizsi temesi bánságának okán a délvidéki Kishegyessel és a bánáti Pancsova magyar közösségével; Kinizsi legendás és magyarságunk megmaradásának kulcs-ütközete, a kenyérmezei diadal okán a dél-erdélyi Csernakeresztúrral; Kinizsi halálának helyszíne (Szendrő) okán pedig a magyarság egyik legdélebbi falujával, az al-dunai Székelykevével, (Bukovinából 1873-ban Belgrádtól délebbre, de még történelmi hazánk területére telepített magyar közösség, ahogy a csernakeresztúriak is)” – számolt be a Felvidék.ma-nak Fábry Szabolcs, Nagyvázsony polgármestere.

Mint elmondta, a Kinizsi Szövetség szervezését és céljait partnerként támogatja Kinizsi Pál (és Mátyás király) kedves lelki és stratégiai tanácsadója, a Magyar Pálos Rend; gasztro-kulturális és a méltán híres magyar borok apropóján Tiffán Zsolt borosgazda, továbbá a kárpát-medencei honismereti sorozat alkotói, a Hazajárók stábja is.

A nemzetegyesítésre való törekvést vállalták a Tiszteletbeli székely címet elnyert személyek Oklándon (Fotó: szekelyhon.hu)
A nemzetegyesítésre való törekvést vállalták a Tiszteletbeli székely címet elnyert személyek Oklándon (Fotó: szekelyhon.hu)

Fábry Szabolcsot többek között a Kinizsi Szövetség életre hívásáért október 8-án „Tiszteletbeli székely” díszoklevéllel és plakettel tüntették ki. Az elismerést Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Intézet elnöke és Kelemen Levente unitárius lelkész a székelyföldi Oklándon adta át.

Az előzményekről

„A testvérkapcsolati egyeztetéseket 2016 májusában egy-egy személyes látogatással indítottuk, majd vendégül láttuk a települések küldöttségét a 2016. július 29. és augusztus elseje között Nagyvázsonyban, az I. Hazajáró Napok – Kinizsi Napokon, mely egy, a Kárpát-medence magyarságát megszólító, hagyományteremtő és hagyományőrző rendezvénysorozat lesz. Ezen jeles alkalomból a Kinizsi Szövetségbe első körben felkért településekkel a korábban egyeztetett szövetségalapító megállapodás jelképes aláírására is sor került” – mondta Oláh Gergely, az önkormányzat munkatársa, aki a historikus szövegű alapító okiratot így szövegezte meg:

„Mi, a Magyar Nemzet azon fiai és leányai, kik az alább sorolt szervezetek, intézmények képviseletében összegyűltünk és tanácskoztunk, a mai napon az alábbiakat határoztuk el:
Életre hívjuk a Kárpát-medencei Kinizsi Szövetséget, melynek révén a hozzá most és a jövőben csatlakozóknak együttműködésünk keretében feladatul és lehetőségül adjuk, hogy

  • a Szövetség Alapító Okiratát összeállítsák, majd elfogadják;
  • az Alapító Okiratot a kenyérmezei csata emlékére szervezett ünnepség keretében Csernakeresztúron folyó év októberének később megjelölt napján, vagy utólag, csatlakozásukkor aláírják
  • kidolgozzák a települések, szervezetek és intézmények közötti kulturális, turisztikai, hagyományőrző és a gazdasági kapcsolatok alapjait
  • a fentebb sorolt együttműködések jogi, eszmei és tartalmi kereteinek papírra vetését és a Szövetség tagjai általi jóváhagyatását
  • a Kinizsi Pál legnagyobb győzelmeként méltán számon tartott, a nemzetmegmaradáshoz tevékenyen hozzájáruló kenyérmezei csata évenkénti megünneplésének előkészítését és az ünnepélyen való részvételt.

A Szövetség Alapítói megbízzák Nagyvázsony Települést, hogy a fentebb sorolt feladatok, egyeztetések, előkészítések koordinálását legjobb tudása szerint lássa el, és azok eredményeiről az Alapítókat mindenkor tájékoztassa.”

Zászlóbontás. Pánczél Károly a Kinizsi Szövetség táblával Nagyvázsonyban (Fotó nagyvazsony.hu)
Zászlóbontás. Pánczél Károly a Kinizsi Szövetség táblával Nagyvázsonyban (Fotó nagyvazsony.hu)

Az eseménysorozat július 29-én, pénteken Szegedi László nagyvázsonyi képviselő előadásával, illetve a delegációk bemutatkozásával kezdődött. Ezt követően Pánczél Károly országgyűlési képviselő, a Parlament Nemzeti Összefogás bizottsági elnöke, a Kinizsi Szövetség védnöke méltatta a rendezvényt és a Kinizsi Szövetség jelentőségét, illetve a baranyai (Tiffán Zsolt) és szatmári (Kovács Sándor) parlamenti képviselők, delegáció-vezetők, valamint az elszakított területen élő magyar közösségek közösen húzták fel az angyalos címerrel ellátott magyar, a nagyvázsonyi és a Szövetség zászlaját.

A rendezvényen Sonkoly Dalma (Felvidék), a firtosváraljai lányok (Székelyföld) és Piltman Anna (Nagyvázsony) éneke emelte az ünnepélyes hangulatot. A pénteki napot az Ismerős Arcok koncertje zárta a Reményi Rendezvényházban, ahol természetesen a Nélküled című szám, illetve annak refrénje, az „Egy vérből valók vagyunk” segítette leginkább a magyar-magyar összetartozás átélését.

Szombaton, július 30-án Tiffán Zsolt a magyar borok nemzetmegtartó erejéről, Kenyeres Oszkár és a Hazajárók stábja pedig Magyar Örökség-díjas műsorukról tartottak egyszerre lélekemelő és vidám hangulatú előadást. Előbbi borkóstolóval, a filmesek pedig werkfilmmel és a Számadás 7. összeállítással tették még teljesebbé az együttlétet. Szombaton este táncház és nótázás jelentette a legtöbb delegáció számára a búcsúestét.

Vasárnap, július 31-én a delegációk közösen avatták fel a Kinizsi-várhoz vezető utcácskában a településeket bemutató tablókiállítást. Ezt követően szentmisével zárult a programsorozat. A Kinizsi Napok programjai, valamint a település látnivalói napközben biztosítottak fakultatív programlehetőséget a település vendégeinek.

A kenyérmezei csatára is emlékeztek

Az október 12. és 15. között zajlott ún. „Szövetségi Találkozó” Csernakeresztúron volt, ahol a kenyérmezei csatára emlékezve életre hívták a Kárpát-medencei Kinizsi Szövetség egyesületét is, melynek célja Kinizsi örökségének életben tartása e nemzeti együttműködés, a kárpát-medencei hálózat révén, valamint a kapcsolatrendszer és a tevékenységek formális, jogi hátterének biztosítása.

A találkozón október 12-én Déván a Rendháznál várták a delegáció-tagokat, ahol Böjte atya árvaházában tettek közös látogatást. Ezt követően együtt érkeztek Csernakeresztúrra, ahol egy közös vacsora után kötetlen beszélgetés alakult ki.
Másnap, október 13-án délelőtt (fakultatív jelleggel) Vajdahunyad várát tekinthették meg. Délután pedig az Alkenyéren található Kinizsi-emlékműnél egy közös megemlékezésen vettek részt. Majd a hivatalos Alapító Okirat ünnepélyes aláírása következett.

Koszorúzásra készülve a Kinizsi-emlékműnél (Fotó: Ebeléné Polgár Nikolett)
Koszorúzásra készülve a Kinizsi-emlékműnél (Fotó: Ebeléné Polgár Nikolett)

A Felvidéket Egyházasbástról Vincze Gábor és Mede Szabolcs képviselték Erdélyben. Egyházasbáston kívül részt vett még a találkozón Gidófalva, Pancsova, Kishegyes, Székelykeve és Nagyvázsony küldöttsége is.
„Ez a kezdeményezés nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a Kárpát-medencén belül egy olyan együttműködés jöjjön létre, amely minden szempontból képes előmozdítani nemcsak a partnerek, hanem a szórványban élő magyar közösség helyzetét is. A Szövetségben szereplő partnerek ígéretet tettek arra, hogy kulturális és gazdasági együttműködés keretében fogják ápolni a most létrejött kapcsolatot” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Vincze Gábor. Elmondta, azt is fontos tudni, hogy ez egy nyitott szövetség, vagyis lehetőség van további partnerek bevonására is.
„Nagy köszönet jár Fábry Szabolcsnak áldásos munkájáért minden partner nevében, ugyanis az ő ötletének és közösségformáló tevékenységének köszönhetően jött létre ez az együttműködés” – tette hozzá Vincze Gábor, a Medvesalja Turizmus csoport egyik vezetője.
A kezdeményezők azt vallják, hogy Kinizsi Pál (és Báthory fejedelem) kenyérmezei győztes csatájának köszönhető – többek között -, hogy ma magyarként élhetünk a Kárpátok között.

Fábry Szabolcs és Pánczél Károly koszorúz a Kinizsi-szobornál (Fotó: Ebeléné Polgár Nikolett)
Fábry Szabolcs és Pánczél Károly koszorúz a Kinizsi-szobornál (Fotó: Ebeléné Polgár Nikolett)

„1479. október 13-án olyan mértékű győzelmet aratott az amúgy csatateret életében soha vesztesen el nem hagyó Kinizsi Pál a törökök felett, hogy az oszmánoknak elment a kedvük Erdély megszállásától. A később három részre szakadt és szinte megsemmisített Magyarország, bujdosó, megszállt vagy elmenekült magyarságunk kultúráját, anyanyelvét leginkább a viszonylag független Erdélyi Fejedelemségbe tudta átmenteni. Bátran kijelenthetjük, hogy ha nincs Kinizsi és Kenyérmező, talán nincs is ma magyarság, vagy nem tud államalkotó nemzet maradni” – zárta Fábry Szabolcs.

A Kinizsi Szövetség rövid távú célja a legendás hadvezér szellemiségének ápolása, az összetartozás erősítése, a kevésbé ismert (főként szórványmagyar) települések értékeinek ismertetése, a Szövetség településeinek és Nagyvázsony turisztikai szerepének erősítése, népszerűsítése.
Távolabbi céljuk pedig a felek közötti partnerség, gazdasági együttműködések, kulturális kapcsolatok erősítése, illetve további partnerek programba történő bevonása.