Balról Boros Károly, Beke Zsolt atyák, Sankó Szabolcs diakónus, Szakál László és Parák László esperesplébánosok (Fotó: a szerző)

Mária hónapjában, a Magyarok Nagyasszonya napját követő 5. napon, október 13-án hagyományosan Fatimai Imaestre került sor Csallóköz egyik híres búcsújáró kisközségében, Dercsikán.

A lelki program késő délután kezdődött. A teljesen megtelt templomban az ünnepi szentmise este hat órakor vette kezdetét.

A mise elején Parák László, bakai és egyben dercsikai esperesplébános üdvözölte a főcelebráns Szakál László János dunaszerdahelyi esperesplébánost, valamint a további oltártestvéreket: Boros Károly esperesplébánost Nyékvárkonyból, Jankó Gábor plébánost Felbárról, az Anyaországból már nem első ízben Dercsikára ellátogató Beke Zsolt atyát és a Győrben szemináriumi tanulmányait folytató nyékvárkonyi diakónust, Sankó Szabolcsot. Továbbá a helybéli önkéntes tűzoltó egyesület megjelent tagjait, a helyi, a környékbeli és a távolabbi plébániákról érkezett zarándokokat.

Tűzoltók a hívek között (Fotó: a szerző)
Tűzoltók a hívek között (Fotó: a szerző)

Az olvasmányt Katona Júlia helybéli hívő olvasta, aki a közelmúltban a Méhes Richárd által szervezett gyalogos zarándoklaton vett részt a Via Mariae – Mária úton – Egyházgellétől Dénesden és Pozsonyon át Máriavölgyig.

Az evangéliumot Sankó Szabolcs diakónus olvasta. Szentbeszédet is ő tartott, melyben Máriáról, mint Égi Édesanyánkról, Magyarok Nagyasszonyáról, pátrónánkról elmélkedett, aki példaképünk, oltalmazónk, pártfogónk és közbenjárónk nekünk.

A mise után a hagyományos körmenetre is sor került, mégpedig a Karcsai úti, felújított Mária-szoborhoz, ahol közösen imát mondtak a búcsún ez alkalommal nem jelenlevő zarándokokért és elimádkozták a Most segíts meg, Mária kezdetű imát. A körmenetben a Mária-szobrot hagyományosan négy tűzoltó vitte. A hívek útközben, oda és vissza is, a kántorral együtt imádkoztak és énekeltek.

Visszaérve a templomba elhangzott a Fatimai Ima a Szent Szűzhöz, melyet Beke Zsolt atya imádkozott el. Ezt követően az élők sorából már eltávozott, életük során rendszeresen eljáró dercsikai zarándokokért mondtak imát, de megemlékeztek a Fatimai Imanapok aktív szervezőjéről, a 2009-ben elhunyt Korcsogh Imre atyáról is.

A mise után kötetlen baráti beszélgetésre invitálták a helybéliek a híveket a közeli kultúrház nagytermébe.