Varga Péter, a karvai Szakközépiskola igazgatója és Tóth Katalin helyettes államtitkár az ösztöndíjasokkal (fotó: karvai Szakközépiskola)

Tóth Katalin nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár október 26-án a karvai Szakközépiskola dísztermében adta át Magyarország Földművelésügyi Minisztériuma 2016/2017-es tanévre szóló ösztöndíjait a tehetséges külhoni egyetemista fiatalok számára.

A Magyar Vidékfejlesztési Minisztérium nyomon követi a kárpát-medencei magyar gazdaszervezetek programjait, térségi és régiós fejlesztési terveit, hogy segíteni tudja a megvalósításukat, és megtalálja a kapcsolódási pontot az anyaországi fejlesztésekhez.

Új programok indultak a határon túli fiatalok részére, például a Darányi Ignác ösztöndíj-program, amely 2014-ben indult, és a magyar nyelvű képzésben részt vevő kárpát-medencei fiatalok agrár-felsőoktatási tanulmányaihoz nyújt pénzügyi hátteret. Az egységes kárpát-medencei gazdasági térben gondolkodó magyar kormányzat tovább kutatja az együttműködés lehetőségeit a határon túli magyar gazdákkal és valamennyi a mezőgazdaságban érdekelt gazdasági szereplővel, szervezettel.

Varga Péter és Tóth Katalin (fotó: Miriák Ferenc)
Varga Péter és Tóth Katalin (fotó: Miriák Ferenc)

A harmadik éve futó kárpát-medencei agrár ösztöndíjátadó idei ünnepségére ezúttal a Karvai Szakközépiskola dísztermében került sor, ahol Varga Péter, az iskola igazgatója és a Gazda PT elnöke köszöntötte a megjelenteket, köztük Tóth Katalint, a Földművelésügyi Minisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárát.

A jelenlegi támogatási program keretében a tárca harmadik alkalommal részesíti ösztöndíjban a kiváló teljesítményt nyújtó fiatalokat. Összesen 11 fiatal kapott ösztöndíjat az idei tanévben. Három erdélyi, két partiumi, két felvidéki, két vajdasági és két kárpátaljai tanuló kapott támogatást. Tóth Katalin hangsúlyozta: az ösztöndíjak anyagi fedezetének biztosítását a minisztérium a kapcsolatrendszerébe tartozó gazdaszervezetek közreműködésével valósítja meg, ezzel is összekapcsolva az egyetemet, a diákokat és a helyi érdekszervezetet.

Varga Péter ünnepi köszöntőjében elmondta, fontos, hogy az oktatáson keresztül szólítsuk meg azokat a fiatalokat, akik a mezőgazdaságban szeretnének tevékenykedni, hogy bemutassuk nekik: a családjukat el tudják tartani az agráriumból is. Az ösztöndíj program annyiban jelentős, hogy a határon túli felsőfokú agrár intézményekben tanuló, magyar nemzetiségű tanulóknak helyet biztosit tíz hónapon keresztül. Ez fedezi tanulmányaik költségét, s itt nem pusztán az anyagi lét biztosítása a lényegi kérdés, hanem a működő gazda szervezeteknél tapasztalatot szereznek a diákok.

A helyettes államtitkár beszédében kiemelte: Magyarország Kormányának alapvető célkitűzése, hogy a magyarlakta tájak, falvak és kistérségek versenyképessé váljanak, a vidék a nemzet motorja legyen. E jelenleg is zajló nagy ívű átalakuláshoz nélkülözhetetlen a szakértelem és a szaktudás, melynek a mezőgazdasági szereplőkhöz történő eljuttatásában, a képzettségi színvonal emelésében kiemelt szerepe van a határon túli magyar egyetemeknek is.

Tóth Katalin a diákokkal (fotó: karvai Szakközépsikola)
Tóth Katalin a diákokkal (fotó: karvai Szakközépsikola)

Tóth Katalin az oklevelek ünnepélyes átadása alkalmából kitért arra is, hogy a hallgatók támogatása a határon túli agrártársadalom megmaradása, a generációváltás és a magyarság szülőföldön maradásának szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír. A kárpát-medencei magyar gazdálkodókkal és iskolákkal folytatott párbeszéd alapján elmondható, hogy a határon túli mezőgazdaság és vidékfejlesztés versenyképességének megalapozásához elengedhetetlen az anyanyelvű képzéseket segítő programok életre hívása. Ennek egyik leghatékonyabb megvalósítási kerete a határon túli és magyarországi agrárképzést nyújtó, közép- és felsőfokú iskolák közötti kapcsolatok folyamatos erősítése, elősegítve ezáltal a hosszú távú együttműködésüket.

„Mindannyiunk közös érdeke a határon túli magyarság szellemi, gazdasági, kulturális megerősödése, melyhez a Magyar Kormány – a lehetőségeihez mérten – a jövőben is minden támogatást megad” – zárta szavait a helyettes államtitkár. A Felvidéken vették át az ösztöndíjat a kárpát-medencei ösztöndíjasok, köztük a két felvidéki egyetemista is, a nagymegyeri Varga Angéla harmad- és a komáromi Tehel Nikolett ötödéves hallgatók. Mind a ketten a nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem diákjai.

Az ösztöndíjátadó ünnepség után a vendégek megtekintették a szakközépiskola elméleti és gyakorlati helységeit, majd a közös ebéd után Komáromban meglátogatták az erődrendszert.

(VP, MF)