A kiállítás anyagának egy része (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Királyhelmecen a Mailáth József Regionális Múzeumban szeptemberben „Üvegre rótt emlékezet” címmel egyedülálló kiállítást nyitottak. A Petrik Béla (1888-1971) és a Bodrogköz kulturális hagyatéka alcímet viselő tárlat a Bodrogközből származó, Rad községben 40 évig lelkészként szolgáló lenyűgöző fényképész hagyatékának feldolgozása útján valósulhatott meg.

A talált és a radi római katolikus plébánia levéltárában gondosan őrzött fényképhagyaték töredéke először került most kiállításra. Petrik Béla 1888-ban magyar gazdálkodó családban született Kistárkányban. A fényképészet iránti érdeklődését valószínűleg nagybátyja, Petrik Albert (1876-1916) keltette fel, aki híres építészettörténész, műemlékvédő és a magyarországi műemlékek fotósa volt.

Petrik Bélát 1911-ben szentelték katolikus pappá, ezt követően papként és hitoktatóként megfordult Nagykövesden, Sárospatakon és Kassán, majd 1920-tól Rad község plébániáján szolgált 1957-ig. Nyugdíjas éveit 1971-ben bekövetkezett haláláig szülőfalujában, Kistárkányban töltötte, ahol közeli és távoli családtagjai ma is élnek.

Petrik Béla 1906 körül, a tárlat egyik képén (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)
Petrik Béla 1906 körül, a tárlat egyik képén (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Az egykori lelkipásztor, fényképész hagyatékának egy részét a radi római katolikus plébánia kezeli. Böőr Roland jelenlegi plébános atya nagy gondossággal és odafigyeléssel gyűjti és őrzi a hagyatékot.

Petrik Béla hagyatéka arról tanúskodik, hogy a lelkész fényképészként és dokumentumfilmesként gondolkodott. Aktív éveiben Koilos márkájú fényképezőgépével rögzítette a táj szokatlan, néhol akár festői látványát, emellett önarcképeket és érzékeny portrékat is ábrázolt szociális felhangokkal. A felvételek 406 zselatinos üvegnegatívon, illetve egy 500 oldalas plébániai krónikában maradtak fenn.

A képi hagyaték a maga természetességében vidéki jeleneteket, a szegénységet és a zord életkörülményeket mutatja be, valamint folyó-motívumokat rögzítve egyfajta melankolikus hangulatot idéz.

Rad község római katolikus plébániájának, a jelenlegi plébános atya Böőr Roland kezdeményezésére – a Pontis Alapítvány mellett működő Telekom Alap Alapítvány támogatásának köszönhetően – széleskörű együttműködéssel sikerült a Kassai Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal, a Kassai Műszaki Egyetem Művészeti Kara, a Pozsonyi Szlovák Nemzeti Levéltár és további szakemberek és önkéntesek segítségével szakmailag először megvizsgálni, dokumentálni, hosszú távra megmenteni és archiválni a képanyagot. A Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet örömmel adott otthont és tárta a nagyközönség elé ezt az egyedi, törékeny képforrásokból álló kulturális és történelmi emlékeket őrző hagyatékot.

Böőr Roland atya a radi plébánián azt a helyet mutatja, ahol a képanyagot őrizték (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)
Böőr Roland atya a radi plébánián azt a helyet mutatja, ahol a képanyagot őrizték (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Böőr Roland plébános atya portálunknak elmondta, hogy Radban való szolgálata kezdetétől, immár 18 éve dolgozik azon, hogy ez a hagyaték szakemberek kezébe kerüljön és látható legyen a nagyközönség számára. Többszöri próbálkozás után az idén sikerült a szakintézmények segítségének és támogatásának köszönhetően elindítani a képanyag feldolgozását. Elmondása szerint az üvegnegatívokkal való munka jelenleg is folyamatosan zajlik a szakintézményekben, ahol éppen az anyag digitalizálásán és néhány törött darab restaurálásán dolgoznak.

A teljes anyagból mindössze 25 kép került most kiállításra Királyhelmecen. Az anyagot egy szakmai kuratórium állította össze. Az atya úgy nyilatkozott, hogy a hagyaték bővítése továbbra is zajlik, és érdekességként elmondta, hogy Petrik Béla még élő rokonaitól éppen a minap került elő a radi templom történetéről szóló kézirat, egy rajz, amelyet Petrik Béla a börtönben készített Kassán 1946-ban, valamint könyvei közül is ismét előkerült néhány, amely a hagyatékot gyarapítja.

Az Üvegre rótt emlékezet kiállítás helyszíne Királyhelmecen (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)
Az Üvegre rótt emlékezet kiállítás helyszíne Királyhelmecen (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A kiállított anyag október 23-ig Királyhelmecen, azt követően Kassán, Pozsonyban és Sárospatakon is látható lesz, majd visszakerül Radba, ahol a plébánia épületében egy állandó kiállítást hoznak létre.

A hagyaték feldolgozásában közreműködő szakemberek és a kiállítás kurátorai (Juraj Gembický, Martin Pristáš, Lena Jakubčáková, Peter Župník ) úgy tartják, hogy a lelkész-fényképész Petrik Béla újra felfedezett és feldolgozott fotóöröksége az egyik legjelentősebb és leglátványosabb kortárs vizuális és történelmi dokumentuma lesz nemcsak a bodrogközi régiónak, hanem szélesebb összefüggésben Közép-Európának is.