Sajtóreggeli a komáromi városháza tanácstermében (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Közel egy év kihagyás után hívták ismét sajtóreggelire Komáromban a média képviselőit, akiket maga a polgármester, Stubendek László és az alpolgármester, Keszegh Béla tájékoztatott a közelmúlt várost érintő fejlesztéseiről, változásairól.

A november 4-i sajtóreggelin Stubendek László a közelgő András-napi vásárra hívta fel a figyelmet elsőként, majd a szabadidőközpont átköltöztetéséről tájékoztatott. Tájékoztatójában kiemelte, a városnak vannak olyan ingatlanjai, amelyek felújítása meghaladja a város pénzügyi lehetőségeit, ez a vár, a megyeháza és a volt Poliklinika épülete. Szólt az új, november elsejétől megváltozott parkolási rendszerről és a legújabban felújított két járdaszakaszról is.

András-napi vásár

A polgármester által nagy vonalakban felvázolt témaköröket Keszegh Béla alpolgármester fejtette ki részletesen. Mint mondta, a környék rendezvénynaptáraihoz igazítva, az idei vásárt a jövő hétvégén, azaz november 11-e és 13-a között rendezik meg, melyre négy országból érkeznek árusok (Románia, Csehország, Magyarország, Lengyelország). Hangsúlyozta: az előző évekhez képest a helykimérés áttekinthetőbbé vált. A kezelhetőbb rendezésnek köszönhetően 392 helyet alakítottak ki. Elhangzott, hogy a húszezer eurós ráfordítás várhatóan megtérül; ötvenezer eurós bevételre számít a város vezetése a hagyományosan megrendezett vásárból. Újdonság, hogy az árusok mellett egy nagy sátorral jelen lesz a Régiófejlesztés Ügynökség (RRA) is, akik a vidék termelőit mutatják majd be, a régiós érték hangsúlyozásával.

Stubendek László polgármester (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)
Stubendek László polgármester (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)
Elköltözött a hivatal és a Szabadidőközpont

Stratégiailag fontos lépésnek tartja a városvezetés, hogy a Szabadidőközpont épületét eladta a város a növekvő diáklétszámú Mariánum Egyházi Iskolaközpontnak. Nemrégiben költözött el a Nádor utcai belső udvarból a városi hivatal utolsó három szakosztálya a Tiszti Pavilon felújított termeibe: így már a városi hivatal összes főosztálya a Tiszti Pavilon épületében érhető el, ezáltal rugalmasabb az ügyintézés és az egyes osztályok között is hatékonyabb az együttműködés – fogalmazott az alpolgármester. Az így felszabadult udvarban kap helyet a Szabadidőközpont, a következő hetekben már megkezdődik a költözés. Előreláthatólag januárban nyílik újra.

Az épített örökség nagy terheket ró a városra

A város történetében talán az eddigi legnagyobb beruházás az Újvár laktanya-épülete tetőszerkezetének a felújítása volt, melyet nagyobb részt uniós támogatásból sikerült megvalósítani. A városvezetők hangsúlyozták, hogy Komárom anyagi lehetőségei korlátozottak, ami a történelmi épületek felújítását megnehezíti. Látványos felújításon ment keresztül a Megye utca meghatározó épülete, a megyeháza. A műemléképület eddigi belső felújítására és a földszint egyik szárnyának javítására tavaly 53 ezer, idén 130 ezer eurót költöttek, a homlokzat középső része pedig 69 ezer euróból újult meg.

A megyeháza felújított homlokzati része és a még felújításra váró szárny (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)
A megyeháza felújított homlokzati része és a még felújításra váró szárny (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A jövőbeni tervek közt a földszint másik szárnyának felújítása is szerepel. A polgármester és az alpolgármester is hangsúlyozta, hogy fontos lenne folytatni a felújítási munkálatokat, hogy a korábban elhanyagolt épület ne kerüljön a volt Poliklinikához hasonló állapotba.

Parkolási rendszer, a régi szerződés lejárt

A tíz évvel ezelőtt egy magánkézben lévő társasággal köttetett – gyakran kritizált – szerződés október végével lejárt. Novembertől a Comorra Servis városi járulékos szervezet működteti tovább a komáromi parkolórendszert, aminek köszönhetően több nyereséghez juthat a város. A parkolási díjakból befolyt összegnek csak a 25 százaléka maradt eddig a városi költségvetésben, a jövőben azonban ez az arány elérheti akár a hetven százalékot is – fogalmazott Keszegh Béla. Újdonság, hogy mobiltelefonnal, sms-sel is lehet már fizetni a parkolásért. Erről pontos leírás a parkolójegy-automatákon olvasható. A parkoló zónák és a fizetendő összeg ugyanaz maradt.

Természetesen a város lakosságát leginkább érdeklő témák is előkerültek: az I-es és II-es lakótelepen élő összeférhetetlen, többségében roma lakosok okozta problémák ügye, a város tulajdonában lévő vízgazdálkodási vállalat, a KOMVaK jelenlegi helyzete, valamint a  város feketelistán való szereplése is.

Romák járőröznek majd Komáromban

A legutóbbi, 26. testületi ülésen az első két téma is terítéken volt, ahol néhányan, az Esztergályos utca és a Hegesztők utcája lakói közül is megjelentek. Az itt található összesen négy magánkézben lévő lakótömbben alkalmazkodni képtelen lakók teszik pokollá a környékbeliek életét. Mocsok és szenny az utcán, éjszakába nyúló hangoskodás. Drog, közegészségügyi kockázattal járó betegségek terjedése – néhány azon gondok közül, amelyek megkeserítik az ott lakók mindennapjait. A város évek óta nem találja a megoldást a problémára. Felvetődött már az is, hogy az önkormányzat megvásárolja az érintett lakótömböket, de végül a testület tegnap úgy döntött, hogy nem támogatja a problémás tömbök felvásárlását. A város ehelyett roma járőröket küld ki a helyszínre, akik vélelmezett tekintélyükkel próbálják majd fenntartani a rendet. A testületi ülésen megjelent lakosok véleménye szerint ez nem oldja meg a problémájukat, viszont a mai sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy a romaügyi kormánybiztos által javasolt romákból álló járőrözésnek szeretnének esélyt adni. A képviselő-testület 22 100 eurót különített el 2017-re a két járőr fizetésére.

Keszegh Béla alpolgármester (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)
Keszegh Béla alpolgármester (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)
A város vezetése teljes átvilágítást kér a KOMVaK-ra

Keszegh Béla szerint szükséges és a lakosok érdekében is fontos tisztán látni a KOMVaK kapcsán. A cég olyan terheket visz magával, amelyeket még az előző vezetés rótt a cég vállára. Nem várható el, – fogalmazott – hogy a város fizesse meg ezeket a terheket. Utalt a legutóbbi testületi ülésre, ahol a képviselők megszavazták, hogy elengednek a cég bérleti díjából 160 ezer eurót, ezzel is csökkentve a KOMVaK kiadásait. Ez a pénz hiányzik a bevételi oldalról, tehát a város fejlesztéséből hiányzik, hangsúlyozta az alpolgármester.

Feketelistán Komárom

Komárom már egy éve feketelistára került, ezért nem pályázhat állami, fejlesztési forrásokra. A feketelistára kerülés az előző városvezetés hibájának, (a város által alkalmazott két szociális munkás járulékait időben befizették ugyan, de a bejelentésük késett) illetve a törvények rugalmatlan értelmezésének aránytalanul súlyos következménye. A városvezetés ezért a szakterület legjobb ismerőit, egy külső jogi iroda segítségét kérte az ügy megoldásában. November 11-re ígértek újabb sajtótájékoztatót ebben a témában.

Elkészült a költségvetési javaslat 2017-re

Tájékoztatták a sajtó munkatársait a városvezetés költségvetési javaslatairól is. A város lakói részére a költségvetésről készített kérdőíveket már több százan kitöltötték – mondta Keszegh Béla. A városvezetés elsősorban a lakók élet- és lakókörülményeiknek a javítására szeretne fordítani összegeket. Fontos lesz a zöld területek karbantartása, a szemétlerakók körüli rend megtartása, a bicikliutak tisztántartása, a játszóterek felújítása. Kapnak támogatást a kulturális szervezetek, városi programok, akárcsak a sportegyesületek. Gyakrabban nyírják majd a füvet és gyakrabban irtják majd a szúnyogot – áll a városvezetés javaslatában. Városfejlesztésre 600 ezer eurót terveznek. Mindez előreláthatólag a decemberi testületi ülés témája lesz és jóváhagyása a képviselőkön múlik.

A felújított járda a temetőnél: 560 méter hosszú járdaszakasz 102 ezer euróból újult meg (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)
A felújított járda a temetőnél: 560 méter hosszú járdaszakasz 102 ezer euróból újult meg (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)
Az átlátható önkormányzat

„A Transparency International értékelését nagyon várjuk“ – mondta Keszegh. Szerinte annyi információ a város honlapján, mint most, még soha nem volt. Felkerültek a közbeszerzések, a bizottságok jegyzőkönyvei, de a tanács jegyzőkönyvei is elérhetőek, akárcsak az interpellációk és az azokra adott válaszok is olvashatók. Nincs semmi titok: közpénzből gazdálkodunk ésszerűen, okosan és mindent megteszünk azért, hogy átláthatóak, elszámoltathatóak legyünk, azáltal is, hogy a közérdekű információkat elérhetővé tesszük – összegezte az alpolgármester.