Z. Németh István, Albert Ildikó és Gáspár Alica (Fotó: Nagy Erika)

Kellemes estét tölthettek el Dunaszerdahelyen azok, akik részt vettek a Vámbéry Polgári Társulás és az AB-ART Könyvkiadó közös rendezvényén, Albert Ildikó Szókratész védőbeszéde című könyvének bemutatóján és az azt követő beszélgetésen.

Elsőként Z. Németh István szólt a csíkszeredai klinikai szakpszichológus kötetéről. „Albert Ildikó könyve igazi meglepetés számomra. Olyan hosszabb-rövidebb írásokat, gondolatfutamokat, ha úgy tetszik, naplóbejegyzéseket tartalmaz, amelyeket a szerencsésebbek már olvashattak a legnagyobb internetes közösségi oldalon, az AB-ART Kiadó jóvoltából ezen szösszenetek, miniesszék, aforizmák, rövid elmélkedések megszerkesztett, kötetbe rendezett formáját vehetik kezükbe az olvasók.

Néhány soros, esetleg pár oldalas, lényegre törő, szépen és közérthetően megfogalmazott gondolatok sorjáznak benne életünk hétköznapi dolgairól, a munkáról, örömeinkről és bánatainkról, ünnepeinkről, a stresszről, a látszatról, az önbecsülésről, a szavak súlyáról, a sors finom egyensúlyáról, az élmények feldolgozásáról, félelmeinkről és vágyainkról, utazásról, helyünkről az értékvesztett világban. Hiteles, letisztult szövegek ezek, néhol már-már lírába hajlóan, de a közhelyességet gondosan elkerülve afféle apró bonbonok, amelyek gondolkodásra, a felvetett kérdések, problémák továbbgondolására késztetnek” – áll a méltatásban.

Kovács Krisztián gitárzott (Fotó: Nagy Erika)
Kovács Krisztián gitározott (Fotó: Nagy Erika)

A szerző 1978-ban diplomázott a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem pszichológia szakán. 1986-tól a csíkszeredai megyei kórház klinikai főpszichológusa. Mostani kötete nem az első, hiszen eddig már megjelent az életvitelünket szabályozó tiltásokról szóló Örökzöld tabuk (2012), valamint a köznapi ember- és lélekismeretről, a köztudatban élő előítéletekről, az egyéni és közösségi gondolkodásmód alakulásáról értekező Mindennapi lelkünk (2003) című könyve és egy szentföldi utazásról szóló „beszámoló”, Bölcsesség kezdete (2010) címmel.

A könyv bemutatása után Gáspár Alica pszichiáter beszélgetett a szerzővel. Szóba kerültek szakmai kérdések és dilemmák, de a férfi és női agy, ha úgy tetszik, gondolkodás közti különbségek is, mégpedig humoros formában. A résztvevők rákérdeztek a hit szerepére a problémák megoldásában, de arra is, hogyan lehet kívülállóként tekinteni mások lelki gondjaira.

A jó hangulatú, gitármuzsikával is színesített este végén a szerző dedikálta a könyveit és készségesen válaszolt a jelenlévők privát kérdéseire is.