Mgr. Szalay Gyula esperes megszenteli a templomot (Fotó: Lelkes Vince)

A nagymadi római katolikus Nepomuki Szent János-templomban megszólaltak az ünnepi harangok. Nem mindennapi eseményre került sor, ezért a hívek nagy számban, több egyházközségből is érkeztek.

Az ünnepi szentmisét és a templom újraszentelését Mons. Orosch János érsek megbízásából főtisztelendő Mgr. Szalay Gyula esperes végezte október 30-án délelőtt 10 órakor. A szentmise alatt a Szent György Lovagrend állt díszőrséget, a Szent György Kórus pedig csodálatossá tette az ünnepi szentmisét. Az esperes úr szentbeszédében a templomról, a hitről, az Istenbe vetett bizalomról és az igazi keresztény vallásosságról elmélkedett. A csodálatosan szép szentbeszéd mélyen meghatotta a híveket.

A résztvevőknek felejthetetlen lelki élményben volt részük, amiért köszönet jár az esperes úrnak, Bc. László Gábor polgármesternek, az önkormányzat képviselőinek, a híveknek, valamint a plébániatanács tagjainak, hogy ez a csodálatos, szép ünnepély megvalósulhatott.

A templom kívül és belül is teljesen megújult. Sajnos, a múlt heti esőzés miatt a külső festés egy hetet késik.

László Gábor, Nagymad község polgármestere az önkormányzat jóváhagyásával főtisztelendő Mgr. Szalay Gyula esperes úrnak a díszpolgárrá történt avatása mellé elismerő oklevelet adott át hűséges, odaadó papi szolgálatáért. A szentmise a Pápai himnusszal fejeződött be, majd utána a nagymadi művelődési házban ünnepi ebédre került sor.
Az esperes urat idézve: „Gyakran tapasztalom, hogy az emberek nem élnek az adott lehetőséggel, hogy a hétköznapok sokaságából kiemelje őket az ünnep, nem hagyják, hogy az ünnep megszépítse életüket. Nem tudatosítják, hogy mekkora erőt hord magában az igazi ünneplés!“