Sajtóreggeli az MKP székházban (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

Az MKP vezetőségének tagjai: Menyhárt József, az MKP elnöke, Őry Péter, az MKP OT elnöke, Kiss Beáta, az MKP oktatási és kulturális alelnöke, valamint Kőrösi Ildikó, az MKP önkormányzati és közigazgatási alelnöke a párt pozsonyi székházában december 20-án fogadták a sajtó munkatársait. A meghívás célja a párt mintegy féléves munkájának az összefoglalása, év végi értékelése volt.

Parlamenten kívüli pártként dolgoznak, nem könnyű helyzetben, mégis, a párt vezetői nemcsak a kritikát, hanem a megoldásokat is megfogalmazták az oktatásügy, a műsorsugárzás, vagy akár a kisebbségi jogok tekintetében is.

Menyhárt József a Felvidék.ma kérdésére elmondta: „Számos témában előrelépést értünk el, de van olyan is, amire több időt és energiát szeretnénk fordítani. Ez pedig a saját generációm, a gyerekeket nevelő családok. Támogatom a családi programok szervezését, a családtervezés segítését és a családgondozás területét is. Olyan programot szeretnénk kidolgozni, amellyel ezt a korosztályt is meg tudjuk szólítani.”

A 2016-os év értékelését pedig a teljesség igénye nélkül pontokba szedve foglalták össze.
Menyhárt József elmondta, hogy az MKP előző vezetésének munkájára támaszkodva az Országos Tanács kongresszusán, június 20-án, Léván, a párt épülését szolgálta a vezetés megújulása.

Rimaszombatban rá két nappal, június 22-én az új Országos Elnökség tanácskozásán a szakmai alelnökök bemutatták elképzeléseiket, a régiók fejlesztésének lehetőségeit. Itt jelentették be, hogy törvényjavaslatot készítenek elő az arányos műsorsugárzás biztosításának javaslatára a közszolgálati médiában.

Fontos visszajelzés volt a párt számára a választók részéről a november 5-ei időközi helyhatósági választás, ahol a párt által támogatott valamennyi jelölt bizalmat kapott.

A magyar-magyar párbeszéd szakpolitikai előkészítését, valamint magát a fórum megvalósulását komoly eredményként értékelte, mivel sikerült a felvidéki magyarságot egységesen megszólítani.

Menyhárt József, Kőrösi Ildikó, Kiss Beáta és Őry Péter (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

Utoljára a MÁÉRT XV. Kongresszusát emelte ki, ahol Őry Péterrel Budapesten képviselték az MKP-t.

„Összefoglaló mondatként kiemelhetjük, hogy minden eddigi munkánk célja a felvidéki magyarság felemelkedésének segítése gazdasági és identitásbeli megerősítése által. Ez mozgatja és motiválja a Magyar Közösség Pártjának csapatát, elnökségét” – hangsúlyozta Menyhárt.

2017 feladatairól elmondta, hogy a megyei választások előtt stratégiai tervezéssel a természetes tájegységek határait fogják figyelembe venni, megerősítve a régiókat saját igényeik szerint gazdasági, oktatási és kommunikációs gócpontokban. A 2017-es megyei választásokra a kampány előkészítése során kistérségi programokat készítenek.

Őry Péter, az MKP OT elnöke először a Magyar Közösség Pártja nevében részvétét fejezte ki a berlini terrortámadás során életüket vesztett áldozatok hozzátartozóinak.
Ami az elmúlt évet illeti, az OT elnöke kiemelte, hogy vannak előrelépések, ilyen a magyar-magyar párbeszéd, amelyre 25 év alatt nem került sor. Összeültek a politikai pártok, a szakmai szervezetek és a civil szféra képviselői, hogy megvitassák, elmondják elképzeléseiket. Három jelentős témát 2017-ben is kiemelten fognak kezelni: a közlekedés kétnyelvűsítése, az oktatásügy és a műsorsugárzás. Az utóbbi területen további lépésekre készülnek, szeretnék elérni, hogy egy jogállamban ne az legyen az indok a jogsértésre, hogy nincs rá fedezet.

Beszélgetés – Kiss Beáta és Pogány Erzsébet (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

Kiss Beáta, az MKP oktatási és kulturális alelnöke elmondta, hogy az MKP álláspontja szerint a lehető legtöbb magyar iskolát meg kell őrizni. A megoldás a finanszírozás szempontjából a szakmai szervezetek szerint is a nemzetiségi iskolák pozitív diszkriminációja lenne.

Másik sarkalatos kérdés az oktatási önigazgatás és a szlovák nyelv idegen nyelvként történő oktatása. „A magyar-magyar párbeszéd záródokumentumának előkészítésénél meglepő volt, hogy erőteljes véleményegyezés alakult ki az oktatásügyi kérdésekben a két tárgyaló fél között. Viszont az aláírás óta előrelépés nem történt”– fogalmazott az alelnökasszony.

„2016 legfontosabb eredménye nemcsak az MKP, hanem az egész felvidéki magyar közösség érdeme, mert növekedett, ha nem is sokkal, a magyar iskolába beíratott első osztályos gyerekek száma. Ezen az úton haladjunk tovább és növeljük tovább az iskolák tanulóinak a létszámát!” – zárta évértékelését Kiss Beáta.

Kőrösi Ildikó, az MKP önkormányzati és közigazgatási alelnöke újságírói kérdésre elmondta: „Első alkalommal vettem részt az ENSZ Kisebbségügyi Fórumán Genfben. A nemzetközi kapcsolatok felé nyitás érdekében jelzésértékű lehetőségnek számít, hogy a Kisebbségi Jogvédő Intézet, valamint a Szövetség a Közös Célokért együttműködő ügyvédjeként képviselhettem a felvidéki magyarságot a Fórumon. Alkalom nyílt a közösségünk helyzetéről készített angol nyelvű, írásos dokumentum bemutatására, mely során valós statisztikai adatok segítségével tudtuk szemléltetni az egyes régiók közti különbségeket. A nemzetközi porondon fontos közösségünk helyzetét bemutatni, ezért csapatot építünk, amelynek tagjai segíteni fogják ennek a munkának a folytatását, hogy jogaink érvényesítéséről nemzetközi színtéren is megszólaljunk”- foglalta össze a fiatal alelnök.