Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács ülése (fotó: foruminst.sk)

Odaítélték a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) által 2016-ban létrehozott Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díjat. Az SZMAT egyik célkitűzése a szlovákiai fiatal magyar kutatók tudományos tevékenységének támogatása, ezért hozták létre a díjat is.

Az SZMAT célja a szlovákiai magyarok által gyakorolt tudományok és művészetek művelésének támogatása és képviselete, valamint az elért eredmények terjesztése. Célja a szlovákiai magyarok tudományos életbe való bekapcsolása Szlovákiában és a térségben, valamint a tudományos szervezetekkel való együttműködés is. A szervezetnek további célkitűzései a tudományos tárgyú összejövetelek, szimpóziumok, tanácskozások, továbbképzések, műhelyek, konferenciák, előadások szervezése és az Egyesület tevékenységével kapcsolatos nyomtatott és elektronikus publikációk megjelentetése.

A 2016-os évben az alábbi fiatal tudósokat díjazták. Száz Pálnak a társadalomtudományok és bölcsészet kategóriában, konkrétan az irodalomtudomány területén elért eddigi tevékenységéért ítélte meg az SZMAT Elnöksége a díjat.

Száz Pál a Comenius Egyetem Magyar Tanszékének fiatal doktorandusza. Doktoranduszként rangos tudományos publikációk sorát jelentette meg, több fontos nemzetközi konferencián is szerepelt előadóként. Publikációi magyar, szlovák és angol nyelven jelentek meg. Munkássága hamar visszhangra talált a magyar tudományos életben is: ezt a munkáira vonatkozó, egyre gyarapodó utalások és személyes visszajelzések is mutatják. Jelentős módon járul hozzá Borbély Szilárd költői életművének értelmezéséhez, a szlovák- illetve cseh-magyar irodalmi kapcsolatok hagyománytörténéseinek feltérképezéséhez, de nyitott a rokon szakterületek kutatási eredményei iránt is. Fokozottan odafigyel a kisebbségi vonatkozásokra, értekezői stílusa kimagasló, hiszen szépirodalmilag is aktív szerzőről van szó. Száz Pál kiterjedt szépirodalmi munkássága szintén átlépi a magyar nyelvhatárt: második prózakötete szlovákul is megjelent. Szakmai-tanári rátermettségét a sikeresen vezetett szakdolgozatok is jelzik. Száz Pál a színház világától pártolt át a filológiához, ám nem maradt hűtlen sem a rendezéshez, sem a dramaturgi feladatkörhöz. Sokirányú, szerteágazó tevékenysége a szlovákiai magyar kultúra és tudományosság jelentős hozadéka.

Az élettudományok kategóriában az elnökség kivételesen két ifjú tehetséget is díjazott. Jankó Viktort az SZMAT Elnöksége az élettudományok kategóriában, konkrétan az orvostudományok – gyermeknefrológia terén elért eredményeiért.

MUDr. Jankó Viktor, PhD.  1982-ben született Dunaszerdahelyen. Iskolai tanulmányait 1988-ban a nagymagyari magyar tannyelvű alapiskolában kezdte meg, ezt követően 1996-tól a pozsonyi Magyar Gimnázium diákja lett. Általános orvosi diplomáját a Comenius Egyetem Orvostudományi Karán szerezte 2007-ben dékáni dicsérettel.

Jankó Viktor egyetemi tanulmányai befejezése óta, 9 éve dolgozik a pozsonyi Comenius Egyetem Orvosi Kara Gyermekklinikáján másodorvosként majd adjunktusként. 2013-ban szakvizsgázott gyermekgyógyászatból, jelenleg a második szakvizsgájára készül gyermeknefrológiából. 2016-ban védte meg doktori (PhD) disszertációját „A húgyúti fertőzések klinikai és genetikai háttere” címmel.

A Humán Erőforrások Minisztériuma által támogatott Collegium Talentum ösztöndíjasa volt 2012-2015 között, végzéskor 3 éves tevékenységét az „Okosság Príma” díjjal értékelték. A Szlovák Gyermekorvos Társaság és az Európai Gyermeknefrológus Társaság (ESPN) tagja. A Domus Hungaricus támogatásával 3 hónapos szakmai gyakorlaton vett részt a Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján. Ez évben huszadmagával elvégezte az ESPN által első alkalommal szervezett 3 éves ciklikus képzést.

Eddig 20 tudományos és szakmai közleménye jelent meg. Az elmúlt 9 évben több mint 40 előadást tartott magyar, szlovák és angol nyelveken.  Az egyetemen szlovák és angol nyelven oktat.

Jankó Viktor kiváló kommunikációs képességekkel rendelkezik, meggyőzően tárgyal magyar, szlovák és angol nyelven is. Nyelvtudása különösen értékes a klinikán kezelt magyar anyanyelvű gyermekek ellátása során. Klinikai kollégái és betegei egyaránt elismerik megbízhatóságát, segítőkészségét, valamint feladatorientált és megoldáskereső hozzáállását. Több tudományos pályázat bonyolításában vesz részt. Nemzetközi tudományos együttműködést kezdeményezett külföldi, köztük magyarországi kutatók bevonásával, jelenleg ennek a projektnek a beadását készíti elő.

A kategória másik díjazottja: Makovický Pál, aki szintén az élettudományok kategóriában, konkrétan a biológia, és állattenyésztés területén elért eredményeiért kapott elismerést.

Makovický Pál 1983-ban született Komáromban. A komáromi ipari szakközépiskolában érettségizett, a nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetemen állattenyésztési menedzsment szakon végzett, PhD fokozatát 2009-ben szerezte a Szlovák Mezőgazdasági Egyetemen speciális állattenyésztésből. Jelenleg a Selye János Egyetem adjunktusa. Makovický Pál 117 publikációval rendelkezik, ebből 28 tudományos adatbázisban jegyzett, az utolsó 3 évben pedig 45 publikációval, ebből 17 tudományos adatbázisban jegyzett.

A kutatás mellett oktatási tevékenységet is folytat a Selye János Egyetemen.

A műszaki- és élettelen természettudományi kategóriában a díjat Sopčák Tibor ifjú kutató kapta a kémia és anyagtudomány területén elért eredményeiért.

Dr. Sopčák Tibor 1983-ban született Kassán. MSc diplomáját a Pavol Jozef Šafárik Egyetem (UPJŠ) Természettudományi Karán szerezte szerves kémia szakon. Munkája során különböző azobenzén szupramolekulák előállításával foglalkozott, valamint a molekulák fotokémiai és termikus izomerizációját tanulmányozta.

2009 óta a Szlovák Tudományos Akadémia Anyagtudományi Intézetében tevékenykedik, ahol kutatásai eleinte fenol-formaldehid/Fe lágymágneses kompozitokhoz kapcsolódtak.

2010-től a biokerámiai részlegen különböző kalcium-foszfát kerámiákat, illetve cementeket állított elő. Kutatási  területe elsősorban vizes közegben alkalmazott szintézisen, szol-gél és precipitációs módszereken, valamint különböző reakció körülmények közötti vizsgálatokon alapult.

2012-2016 között az akadémia doktoranduszaként feladata bioaktív kalcium-szilikát és kalcium-szilikát-foszfát üvegek, illetve kerámiák előállítása, valamint azok hatásainak vizsgálata kompozit brushit és hidroxiapatit cementekre voltak. 2016 augusztus 24-én PhD fokozatot szerzett.

Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia posztdoktori programjában vesz részt, ami alatt bioaktív kalcium-foszfát rétegek előállításával foglalkozik. Eddigi pályafutása során több külföldi úton vett részt. Sopčák Tibor 14 impaktfaktoros publikáció szerzője, amelyek eddig 38 hivatkozással rendelkeznek.

Az eredményeket a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács saját honlapján tette közzé.