Fotó: TASR/Martin Baumann

Annak, hogy a kisebbségi kultúrák támogatási alapja hatékonyan működjön, kulcsfontosságú tényezője azoknak az embereknek a kiválasztása, akik majd az intézményt irányítják, nyilatkozta Marek Maďarič (Smer-SD) kulturális miniszter a TASR hírügynökségnek az alap létrehozásának jelenlegi folyamatával összefüggésben.

A kisebbségi kultúrák támogatási alapja részben a jelenlegi támogatási rendszert helyettesíti majd, amellyel az állam a kormányhivatal égisze alatt működő támogatási programon keresztül támogatja a kisebbségi kultúrákat. A támogatási program rendelkezésére álló jelenlegi 4,5 millió eurós támogatási összeg helyett a jogszabály alapján 8 millió euró áll majd a költségvetésből a Kisebbségi Kulturális Alap rendelkezésére, ebből a szlovákiai magyar kultúrára több mint 4 millió eurót fordítanak. „A legfontosabb azonban ebben az esetben is a megfelelő emberek megtalálása lesz, akik kellőképpen bánnak majd a rájuk bízott pénzzel, igazságosan és hatékonyan osztják szét azt a kisebbségi kultúrák céljaira” – fűzte hozzá Maďarič.

A kultuszminiszter bízik abban, hogy az új intézmény ugyanolyan hasznos lesz a kisebbségi kultúrák számára, mint amilyen az audiovizuális alap vagy a művészeti alap volt. „A kisebbségek kultúrája fontos része a szlovák kultúrának” – egészítette ki a miniszter.
A kisebbségi kultúrák támogatási alapjának törvényjavaslata, amely a kormányprogram részét is képezi, decemberben került tárcaközi egyeztetésre. A kulturális tárca vezetője úgy véli, hogy az indítvány megtárgyalása a parlament 2017-es évi második ülésszakának programpontját képezheti majd. „Úgy, ahogyan elterveztük, parlamenti megszavazása után sikerülhet helyet találnunk az alapnak, és létrehozni annak szerveit, hogy a 2018-as évre szólóan megszülethessenek az első felhívások” – fogalmazott a tárcavezető.

A kisebbségi kultúrák támogatási alapja változásokat hozna a Szlovák Művészetpártoló Alapot (FPU) érintően is. A miniszter szerint arra való tekintettel, hogy a két alap rendelkezésére álló anyagiak megfelelő arányúak legyenek, a törvényjavaslat részét képezi az is, hogy a művészetpártoló alap a kulturális tevékenységeket támogató legnagyobb alapként 2018-tól 25 millió eurós támogatással rendelkezik majd, azaz 10 millió euróval többel, mint jelenleg.

Több észrevétel is érkezett a kisebbségi kultúrák támogatási alapjához

A tárcaközi egyeztetés keretében eddig összesen 137 észrevétel érkezett a kisebbségi kultúrák támogatási alapjának törvényjavaslatához, amelyekből tíz lényeges. A legtöbb módosítást a művészetpártoló alap terjesztette be. Az egyik például a Kisebbségi Kulturális Alap ellenőrzését érinti. „Az ellenőrzés az alap alapvető feladatai közé tartozik, ám a szóban forgó törvényjavaslatban ezt közelebbről nem határozták meg” – áll a művészetpártoló alap indoklásában. Az alap továbbá azt is javasolja, hogy terjesszék ki a Kisebbségi Kulturális Alap tevékenységi körét a művelődésre is, pontosítja továbbá a pénzeszközök felhasználási lehetőségeit, és javaslatokkal él a kisebbségi alap tanács- és szakbizottsági tagjainak jogköreit illetően is.

Két általános észrevételt az Adatvédelmi Hivatal is beterjesztett a személyi adatok feldolgozását és közzétételét illetően, a Kisebbségi Kormánybiztosi Hivatal pedig a javasolt négy százalékról hat százalékra növelné az arányt, amelyet az alap a bevételeiből az üzemelésre költhet. Bukovszky László kormánybiztos szerint ugyanis a jelenlegi helyzetből kiindulva a javasolt pénzösszeg nem fedi ennek a területnek a valós költségeit.
A törvényjavaslatot december 6-án terjesztették tárcaközi egyeztetésre, amelynek határideje ma jár le. A javaslat értelmében a kisebbségi kultúrák támogatása a kormányhivatal jogköréből átkerül a kulturális minisztériuméba, ennek a költségvetési fejezetéből fedezik majd a támogatási pénzeket is.

Az alap közszolgálati intézményként működik majd, amely politikától független hatékony és rendszeres támogatást biztosít Szlovákia valamennyi nemzeti kisebbsége kulturális és művészeti tevékenységére. A központi kormányzati szervektől közigazgatásilag független intézményt az összes nemzeti kisebbség szakértői képviselik majd.

A pénzösszeget az alap támogatások vagy ösztöndíjak formájában nyújtja majd a törvényileg meghatározott feltételek mellett. A pénzeszközök odaítéléséről az alap igazgatója a szakmai testületek javaslata alapján dönt. Az igazgatón, aki az alap törvényes képviselője és végrehajtó szerve, illetve a szakmai testületeken kívül az alapnak lesz felügyelőbizottsága, ellenőrző szerve és igazgatótanácsa is. Az igazgatót pályázat útján a kulturális minisztérium nevezi ki négy évre. Ugyanaz a személy legfeljebb két egymást követő időszakban lehet igazgatója az alapnak.

A két évre megválasztott öttagú szakmai testületek értékelik a beérkezett pályázatokat, és ők döntik el a pályázati kiírások tartalmát és céljait is. A felügyelőbizottság is öttagú lesz, akiket a miniszter nevez ki és vált le. A bizottság egyik tagját a pénzügyminiszter javaslata alapján nevezi ki a kultuszminiszter, egyet-egyet az emberjogi, kisebbségi és esélyegyenlőségi kormánytanács, illetve a kisebbségi kormánybiztos javaslata alapján, kettőt pedig javaslat nélkül saját jogkörben nevezhet ki. A felügyelőbizottság kinevezése négy évre szól, ugyanúgy, mint az igazgatótanácsé. Ez utóbbi 15 tagú lesz, egy-egy tagot javasol valamennyi hivatalos szlovákiai kisebbség, egyet-egyet pedig a kulturális miniszter, illetve az alap igazgatója.

(Felvidék.ma/TASR)