A somorjai rendelőintézet (Fotó: ingress-intel.com)

Portálunk már beszámolt arról, hogy az egészségügyi minisztérium több éjszakai orvosi ügyelet megszüntetését tervezi. Ezek között szerepel a somorjai is.

A városban ötven éve működik az orvosi ügyelet, amely megközelítőleg 25 ezer ember ellátásáról gondoskodik. Vonzáskörzetébe tartozik a Felső-Csallóköz régiója, többek között Úszor, Csallóközcsütörtök, Nagymagyar, Illésháza, Csenke, Bacsfa, Nagyszarva, Lég, valamint Keszölcés, Doborgaz és Vajka községek, de a Szenci járás falvaiból – Gútorról, Szemetről és Dénesdtorcsmisérdről – is felkeresik a rászorulók.

Somorja a járási székhelytől, Dunaszerdahelytől mintegy 20 kilométernyi távolságra esik, oda kellene tehát a jövőben szükség esetén eljutni a sokszor fájdalmakkal küszködő embereknek. Egyes meg nem erősített hírforrások szerint a városban és a környéken lakóknak nem is a szerdahelyi ügyeletre, hanem a galántaira kellene menniük sürgős orvosi ellátásért.

A városban petíciót is indítottak az orvosi ügyelet megtartása érdekében. A kezdeményező először a várost kérte, hogy lépjen az ügyben, de miután az illetőt tájékoztatták arról, hogy a városnak nincsenek kompetenciái az orvosi ügyelet ügyében, a petíció szövegét átírták és most ezt a módosított változatot lehet aláírni a városházán. A cél, hogy a petíciót az állami szervek elé terjesszék.

A város már több hónapja azon fáradozik, hogy megtartsák az ügyeletet. Ez lenne a körzeti orvosok érdeke is, hiszen ha megszűnik az ügyelet, akkor nem Somorjára, hanem Dunaszerdahelyre kellene járniuk ügyelni. A probléma viszont elég összetett, hiszen az egészségügyi minisztériumnak ettől a tervétől függetlenül Somorján január 1-től ideiglenesen már meg is szűnt az orvosi ügyelet, amelynek működését december 31-ig a Gryf Kft. biztosította.

Ennek az az oka, hogy a mostani üzemeltető bejelentette, hogy januártól megszünteti a készültséget , főleg annak okán, hogy  a cég tulajdonosa már elmúlt 70 éves és nyugdíjba szeretne vonulni. Erről írásos értesítést csak november 24-én kapott a város.

Gyorsmentő szolgálat viszont van és lesz is Somorján. A sürgős eseteket így biztosan el tudják majd látni.

Az üggyel kapcsolatban megszólalt Bárdos Gábor polgármester is:

,,Amióta ismerjük a problémát, próbálunk tájékozódni és lépeseket tenni. A lehetőségeink azonban nagyon korlátozottak. Információm szerint a minisztérium a megyékkel és a megyei tisztiorvosokkal tárgyal e tervezetről. Képtelenség, hogy az egyik legsűrűbben lakott megyében, a nagyszombatiban csak négy ügyeletet terveznek. A tervek szerint Besztercebánya megyében hét, Trencsén megyében hat, Eperjes megyében pedig tíz ügyelet működne. Somorja vonzáskörzetében a sok be nem jelentett polgárral együtt mintegy 40-42 ezren élnek. Maga a város nem működtethet ilyen szolgáltatást, mivel nem rendelkezik a szükséges szakmai háttérrel és engedélyekkel. Amikor Csölösztőn felmondták a gyorsmentő szolgálat helyiségeit, a város azonnal új, kényelmes központot ajánlott fel a számukra, nagyon kedvező áron. Feltételül azt kértük, hogy állandó orvossal működjön ez a szolgálat. Ezt akkor sikerült elérnünk és most is reménykedünk.”

Az ügyeletek működtetését egyébként kormányrendelet szabályozza. Eszerint minden százezer lakosra legalább egy orvosi készültségnek kell jutnia. A Dunaszerdahelyi járásnak a legutolsó népszámlálási adatok szerint csaknem 120 ezer lakosa van. Az orvosi ügyeletek, elsősegély-szolgálatok a rendelőintézetek mellett működnek. Somorján ez is adott. Ahhoz viszont lassan már hozzászokhattunk, hogy a takarékossági intézkedések az egészségügyben általában mindig érzékenyen érintik a legrászorulóbbakat, a betegeket.

„Somorja önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a Gryf Kft. 2016. 12. 31-ei hatállyal befejezi a felnőtt éjszakai orvosi ügyelet működtetését a somorjai rendelőintézetben”- áll Somorja városának hivatalos honlapján.

Mint írtuk, a város vezetői tárgyalásokat folytattak ez ügyben a Nagyszombati Megyei Hivatal Közegészségügyi Szakosztályának igazgatónőjével, aki a következő álláspontot juttatta el a városhoz:

„Nagyszombat megye megállapítja, hogy a somorjai felnőtt éjszakai orvosi ügyelet megszűnésével kezdetét veszi a Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma jövőképének valóra váltása, amely az éjszakai orvosi ügyeletek számának Szlovákia-szerte történő csökkentésével az úgynevezett „Új ügyelet” program létrehozását célozza meg. A Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma előkészületben lévő tervezetében nem számol a somorjai felnőtt éjszakai orvosi ügyelettel.

Nagyszombat megye azt javasolja a polgároknak, hogy szükség esetén keressék fel a már létező dunaszerdahelyi és galántai felnőtt éjszakai orvosi ügyeleteket, amelyeket egyúttal megbíz az éjszakai orvosi ügyeletek biztosításával Somorja és vidéke lakosai számára is” – írja a nagyszombati hivatal képviselője.

„Biztosítjuk a tisztelt somorjaiakat, hogy Somorja önkormányzata továbbra is mindent megtesz a felnőtt éjszakai orvosi ügyelet megtartása érdekében. Reményeink szerint 2017 januárjának folyamán új szolgáltató kezdi működtetni városunkban a felnőtt éjszakai orvosi ügyeletet.

Egyelőre viszont arra kérjük Önöket, hogy 2017. január 1-től szükség esetén vegyék igénybe a dunaszerdahelyi kórházat és az ott működő orvosi ügyeletet” – írta Bárdos Gábor.

A város  szociális és lakásügyi bizottsága az utóbbi hónapokban és hetekben intenzíven foglalkozott ezzel a témával, ezért megkérdeztük a bizottság elnökét, Bauer Edit képviselőt is:

„Az új társaság ismereteink szerint benyújtotta az engedélyhez szükséges  összes igazolást a megyéhez. Azt várjuk, hogy a megye miként dönt, de kérdés, hogy mikor. Jogilag 30 napja van erre. Azt az információt kaptuk, hogy ha mindent rendben találnak, akkor kiadják az engedélyt. Ez azt jelenti, hogy jó esélyünk van arra, hogy február 1-től újrainduljon az ügyelet – mondta Somorja város MKP-s képviselője.

Nagyon érdekes, hogy amikor az egészségügyről van szó,  az állam mindig meghúzza a pórázt, de mikor például 5 kilométernyi autópályát szeretne építeni, kilométerenként 40 millió euróért, vagy amikor az R7-es nyomvonala alatt lévő telkekért fizet  20-szoros árat egyeseknek, arra mindig megtalálja a forrást.

Igaz, hogy az ügyelet nem működött százszázalékosan, de nagyon sok ember számára létkérdés volt, hogy működjön. Csak remélni lehet, hogy ez most nem a hagyományos megkülönböztetése az ország azon részének, ahol magyarok élnek.

Ráadásul jelenleg két somorjai is van a kormányban, akik magas állami tisztségeket töltenek be – egyikük a parlament alelnöke, a másik pedig miniszter. Itt volna az ideje, hogy most már tegyenek végre valamit városukért, Somorjáért is.