Fotó: tgv-lyria.com

Az Európai Bizottság 2023-ig kívánja megvalósítani az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszert (ERTMS), amely az eltérő tagállami szabályozásokat és rendszereket váltaná fel, megkönnyítve a nemzetközi vasúti közlekedést.

Az uniós bizottság tájékoztatása szerint a 25 uniós tagállam eltérő vasúti közlekedésirányításának egységesítése közvetlenül járul majd hozzá az európai vasutak versenyképességéhez és biztonságához. Az egységes jeladó és sebességellenőrző rendszer jóvoltából megvalósuló transzeurópai vasúti térségben a szerelvények könnyebben és gyorsabban haladhatnak át az országhatárokon.

A bizottság szerint a különböző vasútforgalmi rendszerek nagy akadályt jelentenek a gyorsan bővülő vasúti áruszállítási piac fejlődésében. Az ERTMS számos előnye ugyanakkor kihasználatlan marad, ha csak egyes országokban, elszigetelten működik.

Létrehozzák a nemzetközi vasúti közlekedésirányítási rendszert


Az Európai Unió az egységes és átjárható vasutak megteremtése, a személyszállítás és teherszállítás hatékonyabbá tétele érdekében döntött arról, hogy az európai nemzetközi vasúti folyosókon bevezeti az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszert.

Az ERTMS-t az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) és a GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) egységes európai szabványokon alapuló, vezeték nélküli kommunikációs infrastruktúra együttesen alkotja.

A vasúti szerelvényeknek határátlépéskor nem kell majd megállniuk    

A vasúti kommunikációs hálózat a biztosítóberendezések és a vasúti járművek közötti adatkommunikációt, a szabványos hangalapú összeköttetéseket teszi lehetővé. A rendszer kiépítésének gyakorlati haszna, hogy bármely ország vasúti szerelvénye úgy közlekedhet a tagországok vasúti folyosóin, hogy határátlépéskor nem kell megállnia, átállnia az egyes országok különböző rendszereire, és nem lesz szükséges mozdonyt vagy mozdonyvezetőt váltani, miáltal csökken a menetidő.

A ERTMS létrehozása érdekében a program indulása óta eltelt két évben az Európai Unió 700 millió eurót fektetett a rendszer tervezésébe és tagállami kiépítésébe.

A rendszer segít megfelelni napjaink és a jövő piaci kihívásainak

A jövőben az európai vasúti infrastruktúra-tulajdonosok sikerének kulcsa az, hogy képesek legyenek túlélni a kereskedelmi alapokon zajló versenyt a többi vasúti pályatulajdonossal szemben – értve ezen például a különböző országokban futó párhuzamos folyosókat, amelyek között a vállalkozó vasúttársaságok szabadon, üzleti alapon választhatnak. Ez a verseny hasonló módon kivetíthető a teljes vasúti ágazatra is, így a vasút csak akkor lesz versenyképes, ha megfelelően tud reagálni napjaink piaci kihívásaira.

Az integráció közepette a vasúti közlekedésben komoly különbségek alakultak ki és maradtak fent napjainkig, köszönhetően a jelzőrendszerek, a biztosító- és távközlő-berendezések sokaságának. Mindez komoly gátját képezi a közlekedés folyamatosságának az európai vasúti hálózaton. A határokon személyzet- és mozdonycserék szükségesek, illetve különböző kiegészítő berendezések beépítésére kell komoly összegeket fordítani a folyamatos üzemelés érdekében.

Az ERTMS-en belül három területről beszélhetünk: közlekedésirányítás, közlekedésbiztonság és kommunikáció. Az ETML a menedzselési, forgalomirányítási szintű feladatokat foglalja magába, az EIRENE a GSM-R-ként is emlegetett magas szintű kommunikációt testesíti meg, míg az ETCS a biztonságorientált területekért felel.

(Felvidék.ma/ertms.hu)