A Bercsényi Miklós Hagyományőrző Csapat (Fotó: Mészáros Magdolna)

A magyarországi Falvak Kultúrájáért Alapítvány 2017. január 22-én a magyar kultúra napja alkalmából Örökség serleg kitüntetést adományozott a felsőszeli Széchenyi István Alapiskola mellett működő Bercsényi Miklós Hagyományőrző Csapatnak a több mint egy évtizedes tevékenysége elismeréseként.

A kitüntetés átadására Budapesten, a Stefánia Palota dísztermében került sor. A színpadon a Szent Korona másolata és a Vizsolyi Biblia újonnan kiadott eredeti, szöveghű másolata mellett a koronaőrök, valamint a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia kadétjai álltak díszőrséget, amikor az ifjúsági közösségek felvonultak.

Nick Ferenc, az alapítvány elnöke és Dévai Tibor kuratóriumi tag, illetve a Magyarország Felfedezői Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke, Rakó József adta át az Örökség serleget a felsőszeli csapat alapítójának, Mészáros Magdolnának, a Magyar Kultúra Lovagjának és a csapat további megjelent képviselőinek.

A serleg átvétele (Fotó: Mészáros Magdolna)

Az indoklást Tárkányi Imre ismertette. Az elismerést „A magyar kultúra határon túli ápolásáért” adományozták.

A csapat 14  éve alakult, céljuk a történelmi és néprajzi ismeretek bővítése, ápolása. A létrejöttét egy sikeres Kossuth-pályázat alapozta meg, melynek során a szeli tanulók négyen eljutottak Sárospatakra, a Magyarország Felfedezői Szövetség vezetőképző táborába. Az ottani vezetőtársak, mint Mátyus Ilonka, (Erdély), Horváth Vilmos (Belgium), s  főképpen Rakó József nagy mértékben befolyásolták a döntéshozatalt: Felsőszeliben is vannak érdeklődő gyerekek, akik ragaszkodnak a szülőföldjükhöz és a történelem játékos formában való megismerése nem idegen tőlük. A próbálkozás sikeres volt, mert azóta töretlenül munkálkodnak a régió hagyományainak felkutatásában, népszerűsítésében.

2005-ben felvették a Bercsényi Miklós nevet, a névválasztásnál szintén motiválta őket, hogy a Rákóczi-féle szabadságharc mátyusföldi eseményeire egy dűlőnév is emlékeztet. A Kuruc ere közelében történelmi játékot is szerveztek, s a pataki hármas halomra ugyancsak szórtak az itteni földből néhány rögöt.

A felfedezőcsapat tagjai rendszeresen részt vesznek a sárospataki vezetőképző táborban, toborzókat szerveznek, igricjátékokkal felelevenítik a régi szokásokat, a Kincskeresők mozgalmában felkutatják a helyi értékeket. Rovásírás tanulásával is elmélyítik tudásukat a magyarság történelméből. Vetélkedőkön vesznek részt, ünnepi műsorokon és kirándulásokon erősítik magyarságtudatukat.

Ismerik az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc gyerekhőseit, felvidéki származású honvédjének, Büttner Emilnek a sírját, s annak emlékét tisztelettel ápolják. A kis közösség példája a mátyusföldi fiatalság összefogásának.

Értékelés (Fotó: Mészáros Magdolna)

A kitüntetett csapatokat a Szatmárnémeti Református Gimnázium Gyermekkara szatmári népdalcsokorral köszöntötte.

A narrátor az Örökség serlegről elmondta, hogy 2005-ben döntöttek az ifjúsági közösségek ilyenfajta elismeréséről. Azóta öt ország 29 közössége érdemelte ki a kitüntetést, mostantól pedig harmincháromra emelkedett ez a szám, s elsőként a szomszédos Felvidékre, a mátyusföldi Felsőszelibe vándorolt a serleg.

A gála további részében a kultúra lovagjait avatták fel. Az ünnepséget az EU himnusza és a Szózat közös éneklésével fejezték be.

A magyar kulturális örökség ápolásáért odaítélt Örökség serlegeket az idén az alapítvány és a Magyarország Felfedezői Szövetsége a Bercsényi Miklós Hagyományőrző Csapatnak, a Kéknefelejcs Néptánccsoportnak, a Zhutipe Hátrányos Helyzetűeket Segítő Alapítványnak, illetve az Oladi Általános Iskola Színházodújának adta át.