A kelet-közép-európai fuvarozókat súlyosan hátrányosan érintő francia, német és osztrák szabályozás tarthatatlanságára hívta fel a figyelmet korábbi írásában Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke. Legújabb elemzésében azt is feltárja, miért is elfogadhatatlan a diszkriminatív nyugati gyakorlat.

Arról a protekcionista eljárásról van szó, amely 8,50 (német) illetve 9,67 (francia) eurós kötelező minimális órabért ír elő az ország területén munkát végző fuvarozók számára. Ami a kelet-közép-európai bérek többszöröse. Azt is előírják, hogy a fuvarozók mindig maguknál tartsák a munkaszerződésüket, bérszámfejtési kimutatásukat, ottani képviseletük adatait, kollektív szerződésüket – mindezt persze német nyelven. Világos, hogy a cél nem más, mint a kelet-európai fuvarozók kiszorítása a nyugat-európai piacokról.

Őry Péter szerint bár ez a gyakorlat tönkreteheti a hazai vállalkozókat, a szlovák kormányt mégsem zavarja. Mint kifejtette: “a Szlovák Nemzeti Munkafelügyeleti Hivatal ugyan tavaly augusztusban kiadott egy közleményt a témával kapcsolatban, persze, amúgy szlovák módra, hiszen a hivatal csak a hazai fuvarozók kötelességeit közli, és meg sem említi, hogy ezek a törvények diszkriminatívak.”

Az MKP politikusa négy pontba szedte össze az említett protekcionista, diszkriminatív gyakorlat tarthatatlanságának okait:

  1. Egy európai uniós nemzetállam törvényei nem írhatják felül egy másik uniós ország törvényeit.
  2. A munkavállaló nem kötelezhető, hogy magánál tartson olyan személyes iratokat, amelyek csak őt és a munkáltatóját, vagyis a kettejük kizárólagos jogviszonyát érintik és tartalmuk bizalmas adatként kezelendő.
  3. A francia, német, osztrák hivatalok ilyen ügyekben más tagországok hasonló jogköröket ellátó hatóságainál élhetnek megkereséssel, kéréssel (pl. itteni adóhivatal, minisztérium), de magáncégekkel szemben nem.
  4. Az Európai Unióban mind a 28 tagország nyelve hivatalos, ezért ha a francia, német, osztrák hatóságokat annyira érdekli egy más országbeli okmány tartalma, szíveskedjen azt a saját költségeire lefordíttatni.

Az MKP OT elnöke ezért ismételten felszólította a szlovák törvényhozást és a kormányt, hogy tegyenek lépéseket az érintett országokkal szemben, akár bírósági úton érvényt szerezve a tisztességes bánásmód megvalósításának.