A közelmúltban alakult szőgyéni kórus próba közben (Fotó: HL)

A Csemadok szőgyéni alapszervezete 2017-ben ünnepli megalakulásának 65. évfordulóját. Ez alkalomból Hinzellér László elnökkel tekintjük át tevékenységüket és jövőbeni terveiket.

“Ha visszatekintünk nemzetiségi és társadalmi aktivitásunkra, megállapíthatjuk, vannak eredmények, ám sok vonatkozásban sajnálatos egy helyben topogás tapasztalható” – kezdi Hinzellér László. Majd így folytatja: „Néhol még a megmaradt lelkes, régebbi generációk kitartása tükröződik vissza kultúránk, hagyományaink ápolásában. Nehéz és embert próbáló időszakok ezek a nemzetiségi kultúra ápolása tekintetében. A Csemadok ugyan stabil képet mutat, több mint hatvanéves múlttal rendelkezik, de nehéz kihívások elé nézünk, bárhogy is szeretnénk optimisták lenni. A mai kor embere, az itt felnövekvő fiatal nemzedék más értékrendből és szokásforrásból táplálkozik és nem biztos, hogy a régi gyökerekre történő kapcsolódás lesz a meghatározó és folytonosságot jelentő folyamat” – osztja meg gondolatait a Csemadok szőgyéni alapszervezetének elnöke.

Mint kifejtette, az odafigyelés, a törődés meghatározó lesz az elkövetkező időszakban is. Szerinte a közösségek kiépítése, megalapozása és érdekeltsége nyújtja azt a szilárd alapot, melyre építeni lehet. Azt vallja, hogy az egyéni, személyes aktivitások jók és dicséretesek, de nemzetiségi kultúránk és hagyományaink fennmaradását nem tudják garantálni.
„Csak a jó közösségek képesek új és elkötelezett embereket biztosítani a Csemadok nemzetiségi, kulturális hagyományainak továbbadására” – tette hozzá.

Májusfaállítás Szőgyénben (Fotó: HL)
Újraéledőben a helyi énekkar és a színjátszás

Szőgyénben 1952-ben alakult meg a Csemadok alapszervezete. A 20-25 év távlatából merített információkból megtudjuk, hogy az alapszervezet a községben olyan meghatározó társadalmi-kulturális szerepet töltött be, amely jelentősen befolyásolta, meghatározta az ottani kulturális élet sokrétűségét. Tevékenységükben helyet kapott a színjátszás, a hagyományápolás, a tánccsoportok, éneklőcsoportok működése, melyek több százas nagyságrendű tagsággal éltették a falu hagyományait.

„Az elmúlt húsz év azonban teljes leépítést, ellehetetlenítést hozott a szervezet életében, ami az akkori vezetésnek, önkormányzatnak is betudható. Nem nagyon érdekelte a vezető pozícióba kerülő polgármestereket, Csemadok-vezetőket, hogy mi lesz az alapszervezettel. Sajnos, majd negyedszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy a szőgyéniek, akik számára nem közömbös a közösségi társadalmi-kulturális élet, újraszervezzék az egykor fénykorát élő alapszervezetet” – mondta Hinzellér László. Hozzátette, hogy most időszerű újra megszólítani, ösztönözni az embereket, hogy ápolják nemzetiségi kulturális hagyományaikat.

„A most megszólított, régi-új tagok dicséretére válik, hogy mintegy húsz taggal újjáalakították a női éneklőcsoportot Alt István szakvezető, Pálinkás Bea és Elzer Zsolt vezetésével. Alakulóban a színjátszó és néptánccsoport is. A Csemadok helyi alapszervezete 2017-ben ünnepli megalakulásának 65. évfordulóját. Bízunk benne, hogy tevékenységük beindítása mellett sikerül a tagságuk létszámát százra emelni” – mondta bizakodva Hinzellér László, a Csemadok alapszervezetének elnöke.