A Kútyika Éneklőcsoport (Fotó: Tóth Klára)

Az igaz Messiás már eljött, / sokféle csodákat köztünk tett, / a vizet is borrá tette, / a násznépet vendégelte / – Kánya menyegzőbe.

János evangéliuma írja le a kánai menyegzőt, ahol Jézus első csodatételeként a vizet borrá változtatta. 1910-ből származik Frank István, a nyitrai római katolikus főgimnázium egykori igazgatójának jegyzete a nagycétényi kánai menyegzőről az iskola évkönyvében: Farsangban dívik a Kánya menyegző éneklése. Azon farsangi vasárnapon u. i., amelyen a kánai menyegzőről szóló evangeliumot olvassa a pap, összejönnek a falu asszonyai s ájtatos imák és énekek közt elfogyasztják az e napon készített kalácsot és bort s a lakmározás közben éneklik a Kánai menyegzőt, melyet ők Kánya menyegzőnek hívnak.

A bibliai kánai menyegző csodatételének évszázados hagyománya van Nagycétényben

Presinszkyné Szőke Mónika, a nagycétényi menyecskekórus egyik alapító tagja gyermekkori emlékeit osztotta meg velünk: Öreganyámék már kisgyerekként elvittek a kánai menyegzőbe. Vasárnap délután, estefelé összegyűltek a falu lakói és imádkoztak, énekeltek, elfogyasztották a kalácsot, pogácsát és bort. Mint az igazi lagziban, táncoltak is. Engem, kicsi lányt, felraktak a pócikra (kemence teteje), hogy el ne sodorjanak a táncolók szoknyái és onnan néztem a forgatagot.

Sok évvel később a tánc és mulatozás imádsággá és énekléssé szelídült. A kánai menyegzőt a ’90-es évek közepéig családi házaknál tartották, ezután a helyi kultúrház adott otthont a lagzinak. Aztán e szép népszokás megtartása néhány évig el is maradt. 2013-ban a Kútyika Éneklőcsoport élesztette fel ezt a hagyományt és azóta évente ismét közösen emlékezünk a csodatételre.

A hagyományőrző násznép (Fotó: Tóth Klára)

Hogy színesítsük a délutánt, a nagycétényi lakodalom pillanatait is bemutattuk a találkozókon. Így került színpadra az évek során a lánykérés és jegykendővivés, a menyasszony öltöztetése és búcsúztatása, valamint a cétényi lakodalom másnapjának szokása, a kárnéző is.

Idén január 22-én gyűlt össze a falu népe – a násznép – a nagycétényi kultúrházban és hozta magával a pogácsát, kalácsot és bort, hogy imával, énekléssel, evéssel és ivással idézze fel a kánai menyegző történetét.

A Nagycétényi Alapiskola ifjú néptáncosai, a Nagycétényi Citerazenekar és a Kútyika Éneklőcsoport igazi farsangi hangulatot varázsoltak a kultúrház nagytermébe. A bibliai történetre való emlékezés és imádságok mellett felhangzottak a kánai menyegző énekei is.