Berényi József és Farkas Iván

A Magyar Közösség Pártja szerint fontos, hogy a megyei önkormányzatokban megtartsuk bázisunkat. Ez csak akkor lehetséges, ha mozgósítani tudjuk választóinkat – mondta Menyhárt József, az MKP elnöke.

A pártnak jelenleg 41 megyei képviselője van. Öt kerületben élnek magyarok, ezek mindegyikében van képviselője az MKP-nak. Három helyütt az alelnöki pozíciót is a magyar párt politikusai töltik be, Pozsonyban Németh Gabriella, Nagyszombatban Berényi József, Kassán Zachariás István.

A megyei megmérettetésre a felkészülést még ősszel elkezdte a párt. Az MKP alapszabályából kiindulva a régiós struktúrák döntik el azt, hogy koalíciót kötnek-e, vagy külön indulnak. Menyhárt József szerint, az elsődleges szempont, hogy a magyarságnak minél erősebb érdekképviselete legyen, hogy ott, ahol rólunk döntenek, ne nélkülünk tegyék azt meg.

A Magyar Közösség Pártja szerdán bejelentette: teljes felelősséggel áll a novemberben tartandó megyei választások kérdéséhez. Annak tudatában, hogy az egyes régiókat érintő legfontosabb kérdések a megyei önkormányzatokban dőlnek el, azon igyekszik, hogy a megyei parlamentekben minél több képviselője legyen, akik a kétségkívül súlyos gazdasági és szociális kérdéseken túl szem előtt tartják a közösségünket érintő és éltető sajátos kérdéseket is. A gazdasági beruházások, munkahelyteremtés, útfelújítások mellett az oktatás és a kultúra felvirágoztatása is elengedhetetlen tényezője nemzetrészünk gyarapodásának, s ezt mindenekelőtt a mi képviselőink hajlandók és képesek felvállalni. Mindemellett az MKP – éppen az említett tények fontosságát tudatosítva – Nyitra és Nagyszombat megyében – saját megyeelnökjelöltet állít a soron következő választásokon – olvasható a párt sajtónyilatkozatában.

Korábban Farkas Iván azt nyilatkozta: „Közösségünk jövője és régióink jövőbeni fejlődése szempontjából a 2017–es év legfontosabb eseménye minden bizonnyal a november elején esedékes megyei választások lesznek”. Farkas Iván az MKP Nyitra megyei frakciójának vezetője. Szerinte „a megyei választásokon dől el, hogy a szakközépiskolák, gimnáziumok, szociális intézmények, egészségügyi intézmények, színházak, múzeumok, képtárak, művelődési központok, regionális fejlesztés, idegenforgalom, a másod- és harmadrendű közutak, a közérdekű autóbusz-közlekedés, területrendezés ügyében a polgárok által közvetlenül megválasztott megyeelnök és megyei képviselők döntenek-e majd, vagy a mindenkori kormány által kinevezett hivatalnokok. A választópolgár nem lehet közömbös az iránt, hogy a kormány hivatalnoka által vezetett kerületi állami hivatal, vagy az ő közvetlen választásával, beleszólásával felállt megyei önkormányzat fog dönteni a gyakorolt hatáskörökről.”

A megyei választáson az MKP két megyében kíván elnökjelöltet állítani, az egyik éppen Nyitra megye, ahol nagy eséllyel Farkas Iván indulhat majd a posztért. Nagyszombat megyében a korábbi elnökjelölt, jelenlegi alelnök, Berényi József mérettetheti meg magát. A jelölések még nincsenek lezárva.