Fotó: http://www.keresztenymagyarorszag.hu

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban nemcsak arról lesz szó, hogy miért ne nyugtalankodjék a szívünk, hanem arról is, hogy miért Jézus az Atyához vezető út. Beszélgetés hangzik el a reformáció 500. évfordulója kapcsán, majd bemutatják a garamvezekényi gyülekezetet.

Jézus azt mondja magáról, hogy ő az Atyához vezető út. Sőt, azzal vigasztalja az övéit, hogy ne nyugtalankodjék a szívük, hanem higgyenek őbenne. Hogy miért? Az ezzel kapcsolatos gondolatait Sándor Veronika újlóti lelkipásztor osztja meg a hallgatókkal.

Minek tudható be, hogy aránylag rövid időn belül ismertté vált Luther Márton 95 tétele Németországban? Miért váltott ki később ellenállást az egyház megreformálása és hogyan jutottak el a reformáció tanai a többi európai országba? A témáról Fazekas László püspökkel
beszélgetünk.

Garamvezekény teljes lakossága a reformáció idején áttért a kálvini-református hitre. Az ellenreformáció során a papot elűzik, az általuk használt templomot és az akkor már működő iskolát bezárják és felégetik. 1786-ban ismét templom épül, de 1944 karácsonya előtt a
falut ért szovjet szőnyegbombázás során elpusztul. A lakosságcsere idején a lakosság nagy részét áttelepítik, szlovák nemzetiségűek kerülnek a helyükre. Tóth Árpád lelkipásztor a gyülekezet jelenét hozza közelebb a hallgatók számára.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

A műsor ismétlésére másnap, hétfőn 13.05 órakor kerül sor.

A Világosság egyházi műsor a közvetítést követő naptól a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Sola rádió honlapján is meghallgatható.