Vajda László, amolyan garabonciás vándordiákként bejárta szűkebb pátriája településeit a Hernád mentétől, Bodrogközig, Ung-vidékig és lejegyezte az ottani települések érdekes mondáit, regéit. Ennek összegzése a Vízen innen – vízen túl kiadvány.

Vándordiák barangolásai a Hernádtól a Bodrogközig álcímet viselő kötet a Hernád mentét, Kenyhecet, és a keletiek által használt földrajzi megnevezés: Vízen innen, vagyis Bodrogközt, és: Vízen túl: Ung-vidéket járja körül. A könyvbe közel félszáz történet került.

Vajda László Kenyhec nevét II. Rákóczi Ferenctől eredezteti, aki erre utazván ekként utasította hintaja kocsisát a kocsitengely nyikorgásának a megszüntetésére: „No, most már kenhetsz!, amiből a népi etimológia alapján lett: Kenyhec!

A könyvhöz előszót Mihályi Molnár László irt, kihangsúlyozva: „…egy vándordiák  hajdani utazása során akár valóság is lehetett, hiszen a nép eleven emlékezetéből gyűjtött mondákat, történeteket fűzött fel egy fonálra.”

A több magyarországi kiadványai mellett ez a kiadvány a Bethlen Gábor Alap támogatásával itthon jelent meg, ahol a szerző az előszóban folytatást ígér: „A vándordiák fáradhatatlanul rója tovább a Felvidék, és más tájak útjait, hogy kutassa a hagyományokban, dalokban, legendákban, mesékben és mondákban rejlő kimeríthetetlen kincseket, hogy népe ne jusson a gyökértelen fák sorsára, és hogy talán még a gyökértelen fákból sem koporsók, hanem hangszerek készüljenek.” Ám a szerző  ezt már nem tudja beteljesíteni, január első felében elhunyt.