A párkányi világháborús emlékmű (Fotó: archív)

A tizenöt éve alakult Limes – Anavum Regionális Honismereti Társulás 2016-tól bővítette tevékenységének körét.  Bréda Tivadar, aki már tizenöt éve foglalkozik hadisírkutatással a társuláshoz csatlakozva kínálta fel önkéntes munkáját e témakörben.  Örömmel vettük a segítséget, hiszen a témakör az utóbbi évek történelmi konferenciáinak is napirendjén szerepelt. Van mit feltárni, kutatni, emlékezni ezen a területen a felvidéki magyarság történelmében is.

Mint ismeretes, a január 12-i dátumot sem szabad elfelejtenünk nekünk, felvidéki magyaroknak sem. Hetvennégy évvel ezelőtt az akkori Magyarországról (melyhez Felvidék déli része is tartozott) több tízezer ifjút vittek a frontra, s közülük sokezren tűntek el nyomtalanul, ismeretlen helyeken, névtelen sírokban hantolták el őket, akik itthon hagytak szülőt, testvért, szerelmet.

A legtöbb településen a háborúban elesettek névjegyzékét rávésték egy emlékműre, hogy az utódok ne felejtsék, ők a hazáért, és mai utódaik megmaradásáért haltak hősi halált.

Sajnos, van olyan falu is, ahol emlékjel, emlékhely sem őrzi még nevüket, de még emléküket sem. Hozzátartozóik már kihaltak, s az unokák mit sem tudnak hős szépapáikról. Sőt még azt sem tudják, hogy nekik nemcsak a jelent, hanem a jövőt megérteni is nehéz lesz a múlt ismerete nélkül, amit majd később megtapasztalnak.

A Párkány-nánai székhelyű társulás éppen ezért határozott úgy, hogy 2017-től elkezdi az évenkénti megemlékezéseket régiós szinten, vagyis a régi Párkányi járás településeinek hősi halottaira emlékeznek. Így szeretnék mindenütt felhívni a figyelmet a múlt megismerésére és tiszteletére.

A megemlékezésre, virrasztásra a párkányi parkban lévő háborús emlékműnél kerül sor január 14-én.

Harmincegy volt párkányi járásbeli település II. világháborús hősi halottainak (1444) neve kerül fel egy több mint tizenöt méteres kifeszített anyagra. A falvanként felsorolt oszlopnál a települések képviselete egy-egy szál mécsessel leróhatja kegyeletét faluja halottainak oszlopa előtt. Jelen lesznek az oroszkai hadimúzeum katonái is. Háborús versekkel, énekkel és tárogatószólóval idézzük a kor hangulatát.

Ünnepi köszöntőt mond Szabó Jenő, Párkány polgármestere és Illésfalvi Péter hadtörténész. A virrasztás 16 órakor kezdődik és 22 órakor ér véget. A szélsőséges időjárásra ugyancsak gondolva egy melegedősátrat is biztosítanak a szervezők, ahol forró teát osztanak. Társrendező a Városi Művelődési Központ. A megemlékezést jövőre ugyanebben az időpontban egy másik településen szeretnék megszervezni.