A résztvevők (Fotó: Reviczky Társulás)

Megtartotta évi értékelőjét a lévai Reviczky Társulás, melyet a hagyományokhoz hűen Reviczky Gyula egyik költeménye, a Dalaim című  vers nyitott meg, Kertész Csilla, a Petőfi  Sándor Program ösztöndíjasának az előadásában.

Wirth Jenő, a Reviczky Társulás elnöke az elmúlt év értékelésében összefoglalta a társulás munkáját, fejlesztéseit, a főbb tevékenységi köröket és külön köszönetet mondott a magyar kormánynak.

A Bethlen Gábor Alap támogatása nélkül nem működhetne a lévai magyar ház! Köszönetemet szeretném kifejezni,  hogy a  magyar kormány felelősséget vállal a határon túli magyar szervezetekért.  Köszönet és hála nekik”– mondta az elnök.

Az elnöki asztal (Fotó: Reviczky Társulás)

Ezután ismertette a más szervezetekkel való gyümölcsöző kapcsolatokat is, valamint hangsúlyozta, hogy a jövőre nézve a Reviczky Társulás céljai között szerepel, hogy a  lévai önkormányzattal jó együttműködést építsen ki, illetve további jó kapcsolatot ápoljon az anyaországi magyar partnerszervezetekkel.

Beszámolójában kitért a két fő partnerszervezettel –  a Szövetség a Közös Célokért és a Rákóczi Szövetség Léva és Vidéke Célalap – való eredményes munkára is.

A közgyűlést megtisztelte jelenlétével a Budapesti Városvédő Egyesület is. Az egyesület alelnöke, Millisits Máté köszöntötte a jelenlévőket, valamint az egyesület képviseletében a lévai Reviczky Társulással egy szándéknyilatkozatot írt alá, amelynek lényege, hogy a két szervezet előadásokkal, kiállítások szervezésével segíti  egymás munkáját.

Az elnöki értékelő után a jelenlévő tagság kitűzte a 2017-re tervezett célokat, vállalásokat, terveket, tennivalókat, melyeket  a javaslóbizottság elnöke, Müller Péter összegzett, határozat formájában. A társulás az éves közgyűlésen többek között határozott arról is, hogy a jövőben egy junior szakosztályt kívánnak alakítani, szervezetük részeként, mert fontosnak tartják a fiatalítást. Mint Wirth Jenő a Felvidék.ma-nak elmondta:  “Törekszünk a fiatalításra. Társulásunk tagsága fokozatosan öregszik. Az elnökségünk ezért feladatul kapta, a cél megvalósításának módjainak megtalálását.”