elteonline.hu

A középiskolások számára minden év elején elérkezik egy igen fontos időszak – el kell dönteniük, hogy szeptembertől hol tanulnak tovább. A magyarországi felvételi jelentkezési határidő az előző évekhez hasonlóan idén is február 15., tehát a döntéshozatalig már csak két hét áll a végzősök rendelkezésére.

A diákok dolga nem egyszerű, ugyanis rengeteg főiskola és egyetem közül választhatnak mind belföldön, mind külföldön. A felvidéki végzős középiskolások évről évre szívesen döntenek a magyar felsőoktatás mellett, többnyire a magas színvonalú anyanyelvi oktatás miatt.

A színvonalas oktatáson kívül azonban több előnyre is szert tehetnek, ha a magyar felsőoktatást választják. Ezek az előnyök azonban többnyire kevésbé ismertek számukra.

Azok a felvidéki diákok, akik Magyarországon szeretnének továbbtanulni a középiskola elvégzése után, könnyedén megtehetik – méghozzá egyenértékűen a Magyarországon érettségizettekkel. Sőt mi több, a felvételi eljárás során akár kedvezőbb feltételekkel számíthatják pontjaikat magyarországi társaikhoz képest.

Az Oktatási Hivatal a külföldön működő középiskolákban elért tanulmányi és érettségi vizsgaeredményeket országonként némiképp eltérően számítja. A Magyarországon végzetteknél a pontszámítás során az adott érettségi tárgy százalékos eredménye a mérvadó. A felvidéki tanulók esetében ezzel szemben – az érettségi eljárás különbségeiből adódóan – az érdemjegyekből számítják a százalékokat, majd a pontokat.

A Szlovákiában végzettek számára ez igencsak kedvező, ugyanis a jegyek százalékos átszámításánál az Oktatási Hivatal a lehető legtöbb pontszámot adja. Tehát a kitűnőért 100%, a dicséretesért 79%, a jóért 59%, az elégségesért pedig 39% jár. Ezzel ellentétben a Magyarországon végzettek az elért százalék után kapnak pontot, vagyis hiába érettségiznek kitűnőre, nem kapják meg érte a 100%-ot – csupán az érettségin elért százalék után jár a pont.

A felvidéki diákok a magyar felsőoktatásban származásukból adódóan további előnyökre is szert tehetnek. Napjainkban a főiskolák és egyetemek befejezésének alapfeltétele az egy, vagy több nyelvvizsga megszerzése. Jó hír azok számára, akik Szlovákiából érkeznek a magyar felsőoktatásba, hogy az egyetemek sok esetben elismerik a szlovák érettségit nyelvvizsgaként.

„Az oklevél kiadásának feltétele az államilag elismert nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány megszerzése” – olvasható az egyes szakok modelltantervében. Tehát ha az adott szak elvégzéséhez több nyelvvizsgát is megkövetel az adott egyetem, a felvidéki hallgatóknak minden bizonnyal egyszerűbb dolguk lesz.

Összességében elmondható, hogy a magyar felsőoktatás a felvidéki diákok számára remek választás, egészen a kedvezményes pontszámítástól a plusz egy idegen nyelv ismeretéig, nem is beszélve az anyanyelvű oktatás nyújtotta előnyökről. A magyar felsőoktatás minden évben népszerű a felvidéki fiatalok körében, így a legjobb magyarországi egyetemeken is képviselik a határon túli magyarságot.

(felvi.hu/Felvidék.ma)