Oltártömjénezést végez Ignaz atya (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Ismét ünnepi eseményre került sor a dunacsúnyi egyházközségben. A hét derekán ugyanis a dunacsúnyi és környékbeli, továbbá ausztriai, köztük bécsi magyar hívek német-szlovák-magyar ünnepi misére gyűltek össze a Szent Mihály arkangyal tiszteletére felszentelt plébániatemplomban. A szentmise ünnepélyes hangulatát emelte, hogy idén ünnepeljük a fatimai Mária-jelenések 100. évfordulóját.

A szentmise főcelebráns-szónoka Hochholzer Ignaz bécsi irgalmas rendi szerzetes, főorvos volt, akit a koncelebráló lelkiatyákkal, Zatyko Pállal, a Pozsony-óvárosi Szűz Mária Mennybemenetel-templom papjával és a Köpcsényből érkezett Jurkovich József állandó diakónussal együtt Červený Marián helyi plébános üdvözölt.

Az evangéliumnak, amely Szent Márk evangélista könyvéből német nyelven hangzott el, a központi gondolata a következő volt: Isten országában az az első, aki embertársait szolgálja. Ignác atya prédikációját Červený Marián plébános tolmácsolta szlovákul. Homíliájában többek között beszélt arról, hogy ebben a centenáriumi évben különösen fontos imádkoznunk a Szűzanyához, hogy a nemzetek békében és egyetértésben éljenek, egymást segítsék, legyenek irgalmasok embertársaik, felebarátaik iránt. Ugyanakkor a fatimai Szűz Mária közbenjárását is kérnünk kell az évforduló kapcsán a világ békéjéért.