Az iskola épülete (fotó: Szeder László/jokaimor.edupage.org)

Jómagam is 40 éven át voltam pedagógusa a nevezett iskolának, így mindmáig érdekel az élete. Mivel keveslem, ami róluk – az ott végzett munkáról, eredményeikről megjelenik, így azzal a céllal kerestem fel az iskola igazgatónőjét, Mátyás Katalint, mondja el: mi mindenért lehet inkább szeretni (mint szidni) s érdemük szerint becsülni a Jókai Mór Alapiskola pedagógusait, tanulóit és azok szüleit.

„Úgy gyönyörködj a fiatalokban, mint akik téged folytatnak majd. De ne a magad vágyait, emlékeid álmodd újra bennük: Ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd, inkább szeresd, s érdemük szerint becsüld meg őket.” (Keresztury Dezső)

Iskolánkat 423 tanuló látogatja, akiket 39 pedagógus nevel és oktat – kezdi mondandóját az igazgatónő. Majd így folytatja: – Az egyes tantárgyakat mind az alsó, mind a felső tagozaton arra képesített pedagógusok oktatják. Bár az iskolarendszerünket mindmáig uraló becsontosodott technokrata szemlélet nem igazán nekünk kedvez, ennek ellenére minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy továbbra is megőrizzük iskolánk arculatát: művészeti irányultságát és a gyermekközpontúságra való törekvést. Az 1. és 2. évfolyamban továbbra is biztosítjuk az ún. teljes mértékű, a 3. és 4. évfolyamban pedig a részleges iskolaotthonos nevelést. Mind az alsó, mind a felső tagozaton a szakkörökben történik a tehetséggondozás: az országos sikereket elérő vers- és prózamondóink felkészítése; a kiemelkedő szintű újszerű vizuális nevelés, s csakúgy – az évtizedek óta országos szinten kiemelkedő teljesítményt nyújtó énekkaraink felkészítése is. De nagy hangsúlyt helyezünk mind a nép-, mind pedig a társastánc és a művészi ritmikus gimnasztika művelésére is.

A Kicsinyek Kórusa – karnagyával, Pfeiferlik Annamáriával (fotó: az iskola archívuma)

Mivel tudom, hogy a tanulmányi versenyek – megmérettetések zöme majd csak a tanév II. félévében lesz, ezért arra kértem Mátyás Katalint, hogy most csak a művészet és a sport legyen terítéken.

Az igazgatónő egy gondosan összeállított kimutatást tesz elém, abból idézem a következőket (ezúton is elnézést kérek, mind a megmérettetéseket vállaló tanulóktól, mind felkészítőiktől, hogy helyszűke miatt csak a dobogósok, ha pedig nincs olyan, csak a legjobb eredményt elérők és felkészítőjük nevét közlöm.) A Hol volt, hol nem volt, regionális rajzversenyen Lakatos Antonio (1. B, felkészítője – a továbbiaknál csak (f.) – Stribik Nikoleta) első helyezést ért el. A Pislákoló mécses, regionális vers-, és prózamondó versenyen Lakatos Klaudia (1. B, f. Varga Ilonka), Pfeiferlik Anna és Hübsch Miklós (8. B, f. Juhász Mónika) egyaránt második helyezést értek el. A Šaliansky Maťko járási mesemondó versenyen Horváth Zoé (5. B, f. Péntek Sabina) szerepelt sikerrel.

Az iskolában fontos a karének: A Kicsinyek Kórusa Pfeiferlik Annamária, a „nagyok” énekkara Juhász Mónika vezetésével nagy sikerrel szerepelt az iskola hagyományos nyilvános adventi hangversenyén a Tiszti pavilonban és a helyi magyar iskolák XII. karácsonyi hangversenyén a református templomban. A „nagyok” kórusa – Klein Ottokár, a világjáró operaénekes – Érsekújvár polgármestere meghívásának is eleget tett: 2016. december 21-én a Szlovák Rádió és Televízió Gyermekkarával közösen adtak karácsonyi hangversenyt az érsekújvári római katolikus templomban. Az iskola mindkét énekkara szorgalmasan készül az újabb megmérettetésekre, a gyermekkarok járási versenyére, a XVI. Vox Humana énekkari fesztiválra és a Dobi Géza-emlékestre is. Javában folyik a Juhász Mónika által vezetett társastánc- és illemtanfolyam is.

A „nagyok” kórusa – karnagyával, Juhász Mónikával (fotó: az iskola archívuma)

Természetesen – mondja Mátyás Katalin – minden nevelési területen továbbra is a gyermekközpontúság a mérvadó: működik az ovisuli, azaz havi egy alkalommal (szombatonként) a leendő elsősök találkozhatnak majdani tanítóikkal; a „Csibeavató” – az elsősök játékos avatása; a Diákparlament, amely havonta rendezi meg ügyességi versenyeit, szórakoztató délutánjait.

Majd egy újabb táblázat kerül elő, amelyen az egyes évfolyamok számára (dátumra pontosan) betervezett sokrétű tevékenységek, a városi könyvtár látogatása; a napközis csoportok túrái a természetbe; őszi papírgyűjtés, töklámpás kiállítás; színházi előadások látogatása; Halloween-party; a Jókai-sírok rendbetétele; ismeretterjesztő előadások, iskolalátogatások, tanulmányi utak – főként a kilencedikes tanulók számára; európai drogellenes nap; hüllők kiállítása és előadás; csodasarok pályázat; érkezik a Mikulás, adventi koszorú készítése és adventi vásár az iskola aulájában; karácsonyi műsor az alsótagozatos osztályokban, adventi műsor az idősek otthonában; iskolai karácsony – sora van feltüntetve.

A felsoroltak közül számomra újdonságként tűnt fel a „csodasarok pályázat”, ezért erre rákérdeztem. Megtudtam, hogy a budapesti Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a pályázat meghirdetője. A szülőnek és a gyermeknek napi rendszerességgel közösen kell megoldaniuk bizonyos feladatokat, az eredményes megoldók iskolájuk részére nagyon értékes, a különböző játékos tevékenységeket segítő eszközök, játékok, könyvek halmazát nyerhetik el. Az idén a 2. osztály tanulója, Svoboda Anna Sophia és édesanyja voltak eredményesek; így a „csodasarok” a 2. A osztályba került.

Harmadikosaink – mondja az igazgatónő – Cséplő Viktória kolléganő vezetésével januárban Budapesten voltak tanulmányi kiránduláson. Nagy élmény volt számukra mind a budai vár, mind a „Mi magyarok” interaktív kiállítás a Magyarok Házában és természetesen maga a város is.

Viczencz Andrea gimnasztái (fotó: az alapiskola archívuma)

Hadd idézzem Kodály Zoltán 1929-ben írott üzeneteinek egyikét: „Addig nem beszélhetünk testnevelésről, míg a gyermek mindennapi tornája után le nem moshatja magát tetőtől talpig az iskola kristálytiszta medencéjében. (…) A ritmus idegfegyelmező ereje, a gége és a tüdő tréningje közvetlenül a testnevelés mellé kapcsolja az éneket. Mind a kettő naponkint szükséges nem kevésbé, mint az étel.” Hol vagyunk még ettől? – teszem fel magamban a kérdést. Mátyás Katalintól pedig azt kérdezem: milyen sporteredmények születtek az első félévben? Az igazgatónő egy újabb gondosan elkészített kimutatást tesz elém, ebből kiderül, hogy a járási terepfutó versenyen a Beke Zsolt, (9. A), Rehák László (9. B), Eigel Armando (8. A) alkotta csapat az 1.helyen végzett (f. Németh Lajos). A Mini Cup 2016 elnevezésű röplabda bajnokság járási fordulóján: Vanya András (2. C, f. Tóth András) második lett. A Kárpát-medencei Összmagyar Sakkverseny felvidéki fordulóján Viczencz Péter (8. B) a képzeletbeli dobogó második fokára állhatott fel. A magyarországi döntőt Pécsen szervezték meg: Viczencz Péter az első helyet szerezte meg, míg Gyurcsik Szilárd a harmadik lett. Viczencz Péter a Sakkbajnokság kerületi fordulóján is indult, itt az 5. helyen végzett (f. mindenütt Jóba Tamás).

Továbbra is nagy súlyt helyezünk a tehetséggondozásra – fűzi hozzá Mátyás Katalin, szakkörökben készítjük fel diákjainkat mind a kerületi hivatal, mind az SZMPSZ által meghirdetett valamennyi versenyre; legyenek azok akár tanulmányi, sport- vagy kulturális megmérettetések. Nagy örömünkre tanulóink állják a sarat, eredményeik alapján már több alkalommal is a kerület 2. legeredményesebb magyar iskolája lettünk.