Gyöngyszemek Abaúj-Torna vármegye történelméből (fotó: Surovec Róbert)

A kincs szó hallatán elsőként mindenkinek anyagi értékek jutnak az eszébe. Vannak azonban olyan kincsek, melyek még az anyagiaknál is értékesebbek: ilyen például őseink szellemi hagyatéka. A Szanyi Mária néprajzkutató által elindított Kincskeresők mozgalmat éppen a Felvidék regionális értékeinek összegyűjtése, rendszerezése és nyilvántartása céljából hívták életre.

A mozgalomba néhány éve a tornai alapiskola is bekapcsolódott, melynek tanulói 2010 óta rendszeresen részt vesznek a Kincskeresők – regionális értékeket kutató diákok országos konferenciáján Dunaszerdahelyen, ahol számítógépes prezentáció segítségével bemutatják kutatásaik eredményét. Mivel időközben sok munkájuk gyűlt össze, az alapiskola úgy döntött, könyv formájában is megjelenteti azokat.

A tornai alapiskolában ünnepélyes keretek között került sor a kötet bemutatójára, amely a Gyöngyszemek Abaúj-Torna vármegye történelméből címet kapta. A könyv kiadását a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi, Ifjúsági és Sportminisztériuma, valamint Torna Község Önkormányzata támogatta. A bemutatón Bitay Levente, Magyarország Kassai Főkonzulátusának konzulja is részt vett. A szervezők a környék szinte összes magyar oktatási intézményének is küldtek meghívót, Rozsnyótól egészen Kassáig, azonban csak a szádudvarnoki Szent István Egyházi Alapiskola és a Tornai Szlovák Tannyelvű Alapiskola igazgatói tisztelték meg őket a jelenlétükkel. A pelsőci Alapiskolát Máté Eleonóra igazgatóhelyettes képviselte.

Balázs Éva igazgatóhelyettes (fotó. Surovec Róbert)

A jelenlévőket Molnár Andrea iskolaigazgató üdvözölte. Balázs Éva igazgatóhelyettes ismertette a tornai Kincskeresők eddigi tevékenységét. Elmondta, hogy a Szanyi Mária néprajzkutató által Áj és Szádelő községekben szervezett Kincskereső táborokban kerültek először kapcsolatba a mozgalommal. A dunaszerdahelyi konferencián kívül a diákok Tornán is rendszeresen bemutatják munkáikat, amit a Via Nova ICS helyi alapszervezete szervez meg. 2015 júliusában a tornai Kincskeresők munkásságukért jutalomkirándulásban részesültek: Csáky Pál európai parlamenti képviselő meghívására Strasbourgba látogattak. 2016 júliusában a tornai alapiskola Kincskereső tábort szervezett Tornán, ahol a gyermekek az adatgyűjtés mellett elsajátíthatták a hagyományos kenyérsütés és népi kézművesség fortélyait. Balázs Éva ezután rátért magára a könyvre is, amelyre az iskola jogosan lehet büszke. A kötetben lévő anyagokat a regionális történelem oktatásánál is fel lehet használni.

A rövid beszámolók után az iskola tanulói ismertették munkáikat, melyek a tavalyi konferencián hangzottak el. Grulyó Natália és Csemer Marietta a hagyományos roma mesterségeket mutatták be a közönségnek, majd Kónya Dániel a tornai Nepomuki Szent János-szobor történetét adta elő. Végül Korcsmáros Andrea és Varga Krisztina az egykori neves tornai cigányzenekarról, Pala bandájáról szóló munkájukat ajánlották a hallgatóság figyelmébe.

Az érdeklődők a bemutató után megvásárolhatták a könyvet. Sokan még helyben nagy lelkesedéssel lapoztak bele,  olvasgattak Torna műemlékeiről, a régió népi hagyományairól, regéiről, a helyi lakosok háborús élményeiről, valamint a környező községek és Kassa híres épületeiről. A munkák a kötetben két nyelven, magyarul és szlovákul olvashatók. Az olvasó tehát igazi kincset tart majd a kezében, amely a legnagyobb értéket hordozza magában: őseink hagyatékát, amit ápolnunk kell és tovább kell adnunk az utánunk következőknek.

A könyvbemutató a Via Nova ICS, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg. A kötet beszerezhető a tornai alapiskolában (e-mail: skola@zsmturna.edu.sk, telefonszám: 0911 526 732).