Nagy Péter igazgató (Fotó: Eck András)

Az Európai Területi Társulások kétnapos rendezvénye mellett az elmúlt héten tartották üléseiket az Ister-Granum EGTC döntéshozó szervei. Hétfőn a Felügyelő Bizottság, csütörtökön pedig a Szenátus és a Közgyűlés tartotta meg idei első ülését.

Nagy Péter igazgató beszámolt az elmúlt közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről. Elmondta, ahogy a polgármesterek tapasztalhatták, az EGTC legkiemeltebb feladata a Szlovákia – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázati kiírására való felkészülés, és az őszi beadási időpontra a projektek véglegesítése, összeállítása volt. Az EGTC közvetlenül egy projektbe vesz részt partnerként. Esztergom és Párkány turisztikai pályázatához kapcsolódott a Csoportosulás. Az EGTC projekteleme a két különálló fejlesztést köti össze egy olyan elképzeléssel, amely az egész régiót ajánlja ki az ide érkező, és a környék iránt érdeklődő turisták felé.

Két kerékpárút építéssel kapcsolatos projekt ment be az EGTC területéről. Az egyik Karva – Párkány – Esztergom – Esztergom-kertváros (Palatinus tó) összekötése, a másik Szob – Ipolydamásd – Letkés – Helemba – Garamkövesd – Párkány nyomvonalon. Szerették volna egyben ezeket összefűzni, de a hárommilliós maximum pályázati költségvetési keret ezt nem tette lehetővé. Az EGTC korábbi kerékpáros paradicsom elnevezésű hálózatfejlesztése része a Párkány – Szob közötti fejlesztési lehetőségnek.

Pályázatírás kapcsán kereste meg az Ister-Granum-ot a szobi Luczenbacher kastélyt kezelő Missziós Társaság (Lazarista rend), és Ipolydamásd község. Ennek kapcsán két szlovákiai település bevonásával (Szécsényke, Bozók), állított össze, és nyújtott be az EGTC egy projektelképzelést, amelynek keretében a négy településen lévő két kastély, illetve vár kerülne felújításra (vezető partner a Lazarista rend). A visegrádi és a zólyomi vár összekötésére dolgoztak ki egy tematikus, elsősorban a bakancsos turistákat megszólító túraútvonalat. A 2016. november 3-i beadást követően már minden pályázat kapcsán benyújtásra kerültek a hiánypótlások is.

Két Central Europe-os projektben is részt vesz az EGTC. Az egyik egy határon átnyúló ipari parkokat vizsgáló projekt, amelybe az Ister-Granum Vállalkozói – Logisztikai Övezettel kapcsolódtak be, a másik pedig egy Sobieski túraútvonal kialakítást célzó lengyel elképzelés.
Az Erasmus+ keretében már egy elnyert projektben vesz részt a szervezet, amelynek elsődleges célja az iskolai szemléletformálás a helyi termékek népszerűsítése kapcsán.

Az év első üléseinek a legfontosabb feladata, a megelőző év pénzügyi beszámolójának az elfogadása. Az igazgató által ismertetett anyagot mindhárom döntéshozó szerv elfogadta.

A 2017-es terv kapcsán Nagy Péter elmondta, várják a benyújtott pályázatokkal kapcsolatban a döntések megszületését, illetve készülnek az újabb prioritási tengelyeken megjelenő kiírásokra. Idén is benyújtják a Külgazdasági és Külügyminisztérium kiírására a működési pályázatot. Szeretne továbbra is aktívan részt venni az Esztergomi CLLD projektben, amely pályázat – ha támogatást nyer – lehetőséget biztosít alulról jövő kulturális, civil projektek támogatására, közösségi tér kialakítására.

Jenei Sarolta az EGTC új munkatársa a Bethlen Gábor Alap testvér-települési pályázatát mutatta be, és ajánlotta fel a szervezet segítségét a projektek előkészítése, megírása kapcsán.

A munkaszervezet elköszönt Bartal Mónikától, aki az elmúlt közel 14 évben a régió különböző szervezeteiben, határon átnyúló – kezdetekben civil – fejlesztésekben, pályázatok pénzügyi területeinek kezelésében, menedzselésében vett részt.