Lóczy Tibor igét olvas (fotó: Beke Beáta/Felvidék.ma)

Az emberek részéről napjainkra csökkent az igény az egyházi élet iránt, illetve az egyháznak nem mindig sikerül lépést tartania a korral és az igényekkel. Jelenleg Felvidéken a legoptimistább becslések szerint is mintegy tízezer magyar evangélikus él.

Szlovákiában valamivel több mint 300 ezer ember vallja magát evangélikusnak, tehát a magyar ajkú hívek jelentős kisebbségben vannak. Mindössze 24 településen van igény magyar szolgálatra is. „Bár az evangélikus egyház a múltban híres volt arról, hogy a szlovák nemzetébresztők, Štúrék köre protestáns, evangélikus lelkészek voltak, és küzdöttek az anyanyelvű istentiszteletekért, az egyház a magyar hívek számára ezt viszont már nem tudja teljeskörűen biztosítani. Sok helyen laikus szolgálat van, azaz nem lelkészek végzik, és vannak települések, ahol a nyugdíjas kollégák segítenek “-nyilatkozta közel egy éve Nagy Olivér alsószeli evangélikus lelkész.

Szülők köre (fotó: Beke Beáta/Felvidék.ma)

Negatív tapasztalatainak első ízben 2009-ben adott hangot egy újságcikkében. Ez volt az S.O.S. szlovákiai magyar evangélikusság, amelyben sok, speciálisan a szlovákiai magyar evangélikusokat érintő problémát ismertetett. Elmondása szerint nem örültek a felettesei, viszont az azóta eltelt hét év azt mutatja, hogy volt értelme ennek az írásának, hiszen több jótékony folyamatot is beindított.

Nagy Olivér az egyedüli Felvidéken született és végzett szlovákiai magyar evangélikus lelkész, aki felvállalja a magyar hívekkel folytatott munkát, és szívügyének tekinti azt. Rajta kívül még vannak olyan szlovák lelkészek, akik tudnak, vagy időközben megtanultak magyarul, illetve Magyarországról Dechterné Ferenczy Erzsébet és Varsányi Vilma lelkésznők, valamint a sajógömöri Lóczy Tibor missziós munkatárs teljesítenek szolgálatot Gömörben. Még így is csak egy része van lefedve azon településeknek, ahol magyarul szintén tarthatnának istentiszteleteket.

Gömörben nyolc magyar evangélikus közösség van

A gömöri magyar evangélikus közösség, hasonlóan a többi egyházi közösséghez, leépülőben van. A régióban jelenleg az evangélikusok száma mintegy 2000 fő. „Rimaszombatot és Rozsnyót pontosan nem tudjuk felmérni. Felvidék-szerte ez a szám hétezer magyar evangélikust jelent, de mivel nem tudjuk teljesen megállapítani, lehet ez akár tízezer is. Sok a vegyes gyülekezet, azonban ami biztos, hogy mi kisebbségben vagyunk. Újra fel kell mérni a gyülekezeteket, és egyszerűen megkezdeni a magyar evangélikus közösség építését” – fejtette ki véleményét Lóczy Tibor missziós munkatárs, aki a „Szülők köre” program keretében járt Gömörhosszúszón március 10-én.

Lóczy Tibor felvezeti a témát (fotó: Beke Beáta/Felvidék.ma)

Mintegy három hónapja a találkozókat Dechterné Ferenczy Erzsébet átjáró lelkész indította el azzal a céllal, hogy a családok együtt hallják az igét, és aktuális témákat beszéljenek meg. „Általános egyházi kérdésekkel, az egyházi ünnepekhez köthető témákkal foglalkozunk. Örvendetes, hogy az óvodánkban, iskolánkban foglalkozik a gyerekekkel a tisztelendő asszony. Ilyen eddig sose volt Hosszúszón. A foglalkozások szabadon látogathatók, és azt tudom mondani, hogy százszázalékos részvétellel zajlanak” – tudtuk meg Flander Zoltántól, a Gömörhosszúszói Evangélikus Gyülekezet felügyelőjétől.

Hitoktatás másképpen

„Úgy gondoljuk, hogy nem csak a hitoktatás fontos, ami a gyerekekhez szól, amelyet jelenleg három óvodában és hat iskolában folytatunk Erzsikével, hanem a felnőttekhez is el kell menni. Bibliaórákat Lekenyén, Sajógömörön, Tornalján, Lőkösházán, Kuntapolcán és Hosszúszón tartunk. A rendszeres találkozások alkalmával az életről beszélgetnek a résztvevők, énekelnek, isten igéjét tanulmányozzuk, és próbáljuk átültetni a mai gondjainkra, a kor problémáira” – ismertette Lóczy Tibor tevékenységüket látogatásunkkor.

Hosszúszó az egyik lélekszámban legnagyobb magyar evangélikus község. Nyaranta tábort  szerveznek a fiataljaiknak, akikhez főleg a szomszédos településről, a kecsői gyerekek is csatlakoznak. Az ötnapos táborban átlagosan harminc gyermek vesz részt. Évente többször ellátogatnak a testvértelepülésükre is. „Hálát adunk Istennek, hogy ilyen testvérre találtunk. Sokat tanulunk tőlük, és segítenek nekünk. Ők egy nagyon pezsgő, hitében erős evangélikus gyülekezet” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak ott jártunkkor Flander Zoltán.

Novák Tamás polgármester is részt vett a rendezvényen (fotó: Beke Beáta/Felvidék.ma)
A szocializmus is megtette a magáét

„A mai világban sok lelki és fizikai problémájuk van az embereknek. Sok mindennel nem értünk egyet, sőt az emberek már vitázni sem tudnak egymással. Nincs vitakultúránk, a felgyülemlett haragot nem tudjuk kezelni, az emberek nem tudnak kihez fordulni bajaikkal. Azonban több ezer éve Isten megoldást kínált nekünk, amit az egyház is kínál. Jézus Krisztust, aki meghalt értünk a kereszten, és az ő tanítását. Hitünk szerint ez Isten kinyilatkoztatása a mi megváltásunkra. A tapasztalatom az, hogy ezeket a fogalmakat nem értjük, nagyon nehéz ezzel együtt élni, mert nem ebben nőttünk fel. A szocializmusban felcseperedetteknek újra magyarázni kell a kifejezéseket” – osztotta meg velünk tapasztalatát Lóczy Tibor.

Erős vár a mi Istenünk! Ezzel a hitvallással köszöntik egymást a magyar evangélikusok világszerte. Az ebben a köszöntésben rejlő erő ad kitartást a Felvidéken is a megmaradásáért küzdő magyar ajkú evangélikusságnak.

A közösség tagjai az istentiszteleteken kívül a hitoktatásokon, a bibliaórákon és egyéb programjaikon tudnak megerősödni hitükben. Idén ötszáz éves a reformáció, így a református testvérekkel együtt méltóképpen tervezik ezt megünnepelni szeptember 16-án Sajógömörön az egyházmegyei találkozó keretén belül.