A kép illusztráció (pixabax.com)

Március 17-én, pénteken, a Magyar Egyházzenei Társaság (MET) ünnepi ülést tartott Budapesten, a társaság fennállásának 25. évében. A Felvidéket az ünnepi ülésen az MET komáromi, galántai és bacsfa-szentantali tagjai képviselték. Srankó László, a bacsfa-szentantali kegytemplom plébánosa számolt be a rendezvényről.

Az ünnepi ülés a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának dísztermében zajlott. A program délelőtti énekelt imaórával, prímával kezdődött, majd Balogh P. Piusz OPraem, a társaság elnöke tartott beszámolót az elmúlt 25 év eredményeiről, valamint az egyházzenének a magyarországi Római Katolikus Egyház életében való helyzetéről, fejlődéséről.

Ezután következtek az egyes keresztény felekezetek beszámolói. Ecsedi Zsuzsa az evangélikus, Bódiss Tamás a református, Bubnó Tamás a görög katolikus felekezet nevében tartott előadást a szakrális zene jelenlegi állapotáról az egyes keresztény felekezetek liturgikus és kulturális életében. A beszámolók után kerekasztal-beszélgetés következett, ahol a résztvevők a jövőbe tekintettek és felvázolták a lehetséges utakat, feladatokat, közös terveket, amelyek az egyházzenét építhetik nem csak Magyarországon, hanem a határon túli keresztény felekezetek magyar közösségeiben.

A jövőbe tekintés után került sorra az MET közgyűlése és tisztújítása. A délutáni program a Belvárosi Szent Mihály templomban folytatódott, ahol Mezei János és Farkas Domonkos „Miért ezt énekeljük?” című előadása után nagyböjt 2. hetének pénteki szentmiséje következett, amelyen a Premontrei Kántorátus énekesei Kocsis Csaba vezetésével, Farkas Domonkos orgonaszolgálatával liturgikus szolgálatot teljesítettek.

A Deák téri evangélikus templomban Bence Gábor előadása után protestáns vespera következett a Reminiscere-vasárnap hetében, amelyet az Evangélikus Kántorképző Intézet énekesei Ecsedi Zsuzsa és Bence Gábor vezényletével, valamint Tüzes Marcell Sámuel orgonakísérete mellett szólaltattak meg.