Fotó: pixabay.com

Már másfél évtizede nem vagyok megrendelője az Új Szónak. Mindig is tudvalévő volt, hogy az egyetlen magyar nyelvű napilap jobb esetben közömbös, rosszabb esetben barátságtalan a felvidéki magyar keresztyén-keresztény közösségekkel, a reformátusokkal pedig különösen az.

Akkor fejeztem be rendszeres olvasását, mikor nemtelen támadást indított az akkori református püspök, Erdélyi Géza egy Magyarország kormánya által adományozott kitüntetése ellen. Azóta csak akkor kattintok rá a honlapjukra, ha az ismerőseim valamire felhívják a figyelmemet. Amit ez elmúlt hetekben ez a magyar nyelvű napilap a református óvodaalapítás ügye kapcsán irkál, az túltesz eddigi tevékenységén is.

Lajos P. János és Ibos Emese  a rimaszombati óvoda ügyében közölt írása a magyar nyelvű napilap 2017. március 14-ei számában nagyon elgondolkodtató. A református gyülekezet magyar óvodát szeretne alapítani. Az újság semmit nem közöl a rimaszombati oktatás helyzetéről, az óvodák és magyar iskolák számáról, az arányokról és arról sem, hogy az elmúlt évtizedekben milyen tendenciák mutatkoztak a rimaszombati oktatásügyben a szlovák és a magyar óvodai és általános iskolai helyeket illetően. A cikk mindössze két szülő megszólaltatásával annak a véleménynek ad teret, mely a kétnyelvű óvoda előnyeit domborítja ki. A  református egyház pedig ebben a helyzetben akarja átvenni az intézményt, és a megszólaltatott két szülő attól fél, hogy az óvoda kétnyelvűsége megszűnik.

A szülők álláspontját, mint magánügyet, nem vitatom, az újságét azonban annál inkább. Mert mit is ír itt le Lajos és Ibos? Értsem úgy, hogy a lap véleménye szerint a felvidéki magyarság megmaradásának legjobb eszköze a kétnyelvű intézmény? Mert hát minek van ebben az országban annyi magyar óvoda, alapiskola, középiskola és mi célt szolgál a magyar egyetem? Egyikre sincs szükség, mert a kétnyelvű intézmény a helyes út, ahova a nyelvileg vegyes házasságban élő szülők beadhatják gyerekeiket. A lap szerint a református egyház igyekezete, hogy a magyar óvodahálózatot akarja megerősíteni, eleve elhibázott. Mert a magyar óvodából a gyerekek esetleg nagyobb arányszámban mennének magyar alapiskolába. Ez pedig Lajos és Ibos szerint egy rossz koncepció. De ha az Új Szó szerint az ilyen értelemben vett kétnyelvűség helyes irány, akkor viszont egyáltalán nem értem, hogy az újság miért csak magyarul jelenik meg? A vegyes családokban biztosan örömmel fogadná a szlovák fél, ha kedves napilapjában szlovák nyelven is olvashatna. Javaslom, hogy az egyetlen magyar nyelvű szlovákiai napilap legyen kétnyelvű!