Felkészülés a versenyre (Fotó: Nagy Emese/Felvidék.ma)

A nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjére a középfokú iskolák tanulói számára 2017. október 13. és 15. között kerül sor Sátoraljaújhelyen. A helyi önkormányzat, a Kazinczy-díj Alapítvány Kuratóriuma, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése és az Anyanyelvápolók Szövetsége támogatásával kerül megrendezésre az anyanyelvi verseny 45. évfolyama. Az eseményen felvidéki versenyzők is részt vehetnek.

A megmérettetésen a középiskolák és szakiskolák 9-12., illetve 13. évfolyamos, még nem érettségizett tanulói vesznek részt.  A verseny célja: anyanyelvünk ápolása, az iránta való szeretet kibontakoztatása, a nyelvhasználat fejlesztése, a kialakult készségek mérése és minősítése. Feladata az általános és közéleti beszédkultúra fejlődésének segítése. Meghirdetőit az a szándék vezérli, hogy a zempléni Kossuth- és Kazinczy-hagyományok szellemében szolgálják az anyanyelvi nevelés ügyét. Az Édes anyanyelvünk országos verseny írásbeli része a nyelvi eszközök és formák közötti válogatás, minőségi különbségtétel képességét igényli, és ennek tudatossági fokát ellenőrzi; szóbeli része mindezeknek a szöveg- és beszédformálásban való tevékeny érvényesülését kívánja meg. Minden versenyzőnek írásbeli és szóbeli feladatok megoldásával kell bizonyítania felkészültségét, a verseny követelményeinek teljesítését.

A döntőt Sátoraljaújhelyen, a Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája falai között rendezik. A Kárpát-medencei végső megmérettetésre 2017. szeptember 20-ig kell jelentkezni.  Eddig az időpontig szükséges a megyei döntők szervezőinek az országos versenyen részt vevők névsorát a SZSZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája címére megküldeni (3980 Sátoraljaújhely, Deák u.10. Telefon: 47/321- 322, e-mail: gimnazium@kossuth-saujhely.sulinet.hu). „A kassai Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola évek óta meghívást kap a nagyszabású versenyre. Ilyenkor az aktuális Szép Magyar Beszéd verseny legjobbjainak névsorát szoktunk elküldeni. A hazai verseny győztesei ezúton meghívást kapnak a nemzetközi döntőre. Idén Bihary Bianka (Pozsony), Dórák Lara Jázmin (Dunaszerdahely), Ádám Eszter (Kassa), Andruska Emese (Léva), Üveges Eszter (Nagykapos), Fekete Lujza (Komárom), Bagócsi Lilla (Komárom), Berényi Kristóf  (Galánta), Gál Laura (Rimaszombat), Ábel Krisztina (Nagykapos), Dobos Gyöngyi Virág (Rimaszombat), Sádocky Noémi (Bátorkeszi) és Varga Nikoletta (Komárom) képviselheti Szlovákiát a versenyen,” – nyilatkozta Fedor Erika, a kassai Szép Magyar Beszéd döntőjének házigazdája.

A sátoraljaújhelyi döntő két kategóriában zajlik:  gimnáziumi tanulók és szakképző iskolák (szakgimnázium, szakközép-, szakiskola) tanulói külön mérik össze tudásukat és tehetségüket. A verseny programja: október 13-án (pénteken) 9 órakor írásbeli verseny (nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási, stilisztikai feladatok); ennek keretében – az előző évhez hasonlóan – a Beszélni nehéz! rádióműsorok jelölési rendszere segítségével egy rövid, egy-két mondatos szövegrész ,,hangosításának’’ jelölése. 33% az írásbeli súlya, 67% a szóbeli teljesítményé. Október 14-én (szombaton) valamennyi versenyző nyilvános szóbeli versenyen vesz részt. A feladat: egy háromperces beszédmű előkészítése megszabott idő alatt, majd ennek előadása vázlat alapján a bírálóbizottság által kijelölt témák egyikéből. Október 15-én (vasárnap) reggel Kazinczy Ferenc sírjának megkoszorúzására, ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjkiosztásra kerül sor.

A szervezők lehetővé teszik a versenyzők és az őket kísérő tanárok részére, hogy már október 12-én (csütörtökön) délután a helyszínre érkezzenek. A középfokú oktatási intézmények 26 legjobb versenyzője – a bírálóbizottság döntése alapján – tíz-tízezer forint pénzjutalomban részesül, s megkapja a Sátoraljaújhely város által alapított ,,Széphalom” emlékplakettet. A rendező város plakettjét csak egyszer lehet elnyerni. A bírálóbizottság tagjait – a Kazinczy-díj Alapítvány– Péchy Blanka emlékére, kuratóriumának javaslata alapján – Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala kéri fel.  A verseny elősegíti azt, hogy ifjúságunk körében „a nyelv legyen hív, kész és tetsző magyarázója mindannak, amit a lélek gondol és érez”.