A közgyűlés résztvevői (Fotó: Hideghéthy Andrea/Felvidék.ma)

Tisztújító közgyűlést tartott a tizenöt éve működő Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége április 23-án, Budapesten.

A szövetséghez tartozó 32 tagszervezet 29 küldöttel képviseltette magát. A közgyűlésen részt vettek a Családlánc mozgalomhoz tartozó, szavazati joggal nem rendelkező, de a véleményalkotás folyamatában részt vevő tagszervezetek képviselői is.

Fűrész Tünde, miniszteri biztos is megtisztelte jelenlétével az összegyűlteket. Méltatta a szervezet múltját, törekvéseit, amelyekkel a Kárpát-medencében élő magyar családok megerősítéséhez járulnak hozzá. Majd meghívta a KCSSZ és a Családlánc alkotta 81 tagszervezet képviselőjét a május 26-28-án, Budapesten rendezendő Családok Világtalálkozójára. A miniszteri biztos asszony megerősítette, hogy az EMMI és a KCSSZ együttműködése fontos és kívánatos, ugyanakkor a szorosabb kapcsolat kialakítására kérte a tagszervezetek vezetőit.

Fűrész Tünde miniszteri biztos (Fotó: Hideghéthy Andrea/Felvidék.ma)

A napirendi pontok elfogadásával, a működési feladatok és a régiók terveinek egyeztetésével folytatódott a tanácskozás. Az új jelentkező szervezetek felvételéről is döntött a közgyűlés. A Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezete, Csíkszeredából, valamint a Sámuel Alapítvány, Beregszászból felvételt nyert a KCSSZ tagszervezetek közé. Mindenki nagy örömére ugyancsak a Családláncba kérte felvételét két szervezet Horvátországból. A Vörösmarton működő József Attila Kultúregyesület és a Dózsa György Magyar Kultúregyesület Harasztiból. A családokkal, gyerekekkel foglalkozó hálózat egyre bővül, építése folyamatos a Kárpát-medence országaiban. Erdélyből a Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központja csatlakozott, Marosvásárhelyről.

Pataki János, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke. (Fotó: Hideghéthy Andrea/Felvidék.ma)

Az alelnöki és az elnöki tisztújítás folyamatát Tóthné Nácsai Irén, a Tiszavasvári Nagycsaládos Egyesület elnöke ismertette. Az elnök, illetve az elnökhelyettesi tisztségekre jelölések érkeztek Magyarország, Erdély, Vajdaság és a Felvidék képviselőire. A 29 szavazásra jogosult képviselő tisztségében megerősítette Pataki Jánost, a Nagykállói Nagycsaládos Egyesület elnökét, aki a következő két évben ismét a szövetség elnökeként fogja végezni a munkáját. Pataki János, a Szavazatszámláló Bizottság eredményhirdetése után megköszönte a bizalmat, célként a következő két évben a szövetség meglévő kapcsolatainak építését és az új kapcsolatok feltérképezését fogalmazta meg.

Krizsán Vilmos, a Vajdasági Nagycsaládos Egyesület elnöke, a KCSSZ elnökhelyettese (Fotó: Hideghéthy Andrea/Felvidék.ma)

Krizsán Vilmos, a Vajdasági Nagycsaládos Egyesület elnöke, a tisztújítás előtt is az elnökhelyettesi tisztséget töltötte be. Most ismét megválasztották a poszt betöltésére. Gratulált a szövetség elnökének és megköszönte, hogy vállalta a feladatot. A tizenöt éves szervezet alapító tagjaként Krizsán Vilmos a szövetség jövője szempontjából fontos és szükséges lépésnek tartja, hogy szellemiségükben visszatérjenek a KCSSZ indulásakor megfogalmazott értékekhez. A rendszeres szakmai képzések megtartásához, amelyek a modern szervezetvezetési feladatok ellátásához nyújtanának segítséget. Emellett kárpát-medencei szintű családkongresszusok szervezését is szeretné megvalósítani.

Leköszönő elnökhelyettesként Adorjáni Katalinnak, a kolozsvári Életfa Családsegítő Egyesület elnökének Pataki János megköszönte a négyéves önzetlen munkáját, amellyel a szövetség működését segítette. Helyére a közgyűlés Tiboldi Beátát, a Csíki Anyák Egyesületének elnökét választotta meg. Az új elnökhelyettes megtisztelőnek tartja, hogy olyan hálózathoz kapcsolódhatott 2012-ben, amely azóta is meghatározza az egyesülete életét, és az erdélyi magyar családok megmaradásának erősítését segíti.

Felvidéki és vajdasági küldöttek (Fotó: Hideghéthy Andrea/Felvidék.ma)

A Felvidékről a közgyűlésen a KCSSZ tagjaként részt vett Pásztor Csaba, a Mátyusföldi Nagycsaládos Egyesület elnöke, valamint Kenderessy Gábor, a Keresztény Ifjúsági Közösség elnöke. A Családlánc tagszervezetei közül pedig Hideghéthy Andrea, a Szövetség a Közös Célokért, Győri Margit, a FEMIT, Csémi Ildikó, a KUCKÓ, Csémi Szilárd, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, Borosné Környei Erzsébet, a Carissimi, Beke Beáta, a Pro Le-Ti, valamint Bándy Katalin, a VITA HUMANA képviseletében.