Főleg az előítéletekről és a kisebbségi létről szólt a Léván megrendezett műhelykonferencia (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az előítélet, a kisebbségi lét, valamint az érzelmi intelligencia került a figyelem középpontjába az április 22-én Léván megtartott II. mentálhigiénés műhelykonferencián. A Buda Béla Mentálhigiénés Forrásközpont és a Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség által szervezett szakmai találkozón mintegy hatvan mentálhigiénés szakember és érdeklődő vett részt.

„Ez a második közös konferenciánk a Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösséggel. A találkozó nagyrészt kapcsolódik a Károli Gáspár Református Egyetem Léván megvalósuló mentálhigiénés felnőtt továbbképzéséhez” – mondta a megnyitón Takács Péter, a Károli Gáspár Egyetem Bölcsészettudományi Kara Pszichológiai Továbbképző Központjának tanára. A témával kapcsolatban megjegyezte, napjainkban nagyon fontos, főként a pedagógusok és a mentálhigiénés szakemberek figyelmét ráirányítani erre a problémakörre.

A konferencia résztvevőinek nagy része a Léván folyó továbbképzés hallgatóságából állt. Emellett magyarországi és felvidéki érdeklődők is jelen voltak. Az előadások mellett a hallottak közös megvitatására, illetve eszmecserére is volt lehetőség.

„A felvidéki kisebbségi lét sajátossága az előítéletesség, ez Léva környékén talán még hatványozottabban tapasztalható. Közösségi hétköznapi létünkben mindannyian megtapasztalhatjuk ezt. Elsősorban az előítéletek pszichológiai hátterére hívjuk fel a figyelmet, melyet felszínre hozva kezelni tudjuk a problémát” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Szathmáry Zsuzsanna, a Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség vezetője, a konferencia társszervezője.

Előítéletek, nemzeti eszme, kisebbségi identitás és érzelmi intelligencia

Matolcsi-Pap Zoltán mentálhigiénés szakember az előítéletek általános megfogalmazásával kezdte az előadását. Mint elhangzott, a kommunikációnk során önkéntelenül is ítélkezünk, pozitív és negatív értelemben egyaránt. A társadalmi kategorizálások megalapozzák a sztereotípiákat. Hajlamosak vagyunk az általunk kevésbé ismert közösséget, egyént beskatulyázni, egyoldalú sematikus képet alkotva az ismeretlenről –  jegyezte meg.

Kassai Gyula, a Barsi Egyházmegye esperese a kisebbségi lét szubjektív megéléséről mesélt. Előadásában kitért a nemzeti eszme kialakulásának felvázolására. „Fontos az érdekérvényesítés. A kisebbségi igényeket figyelembe kellene vennie a többségi társadalomnak. Ennek elmaradásával a kisebbségi töredezettséghez járul hozzá a hatalmon lévő többségi nemzet” – fogalmazott az esperes. Majd hozzátette, a Kárpát-medencén belül a magyar közösséghez való szorosabb kapcsolódással a felvidéki magyarság töredezettsége is megszűnhet.

Mirnics Zsuzsanna klinikai szakpszichológus, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója a kisebbségi identitás és az interkulturalitás fogalmát taglalta. A többségi és kisebbségi csoportok viszonyát elemezve az önidentitás fontosságára hívta fel a figyelmet. Mint jelezte, a kisebbségi értékek feladásával és a többségi értékek elfogadásával az asszimilációt indítják el. A kisebbségi létben fontos a feltétel nélküli elfogadás és a kulturális identitás elemeinek a megtartása – véli a szakpszichológus.

Wiesner Erzsébet okleveles szupervízor, mentálhigiénés szakember az érzelmi intelligencia fontosságát hangsúlyozta előadásában. Mint elhangzott, az érzelmeinket felismerve a társadalmi kapcsolatainkat is jobban tudjuk szabályozni. Az érzelmi intelligencia fejlesztésével a kölcsönös előítéletmentes megismerés is hatékonyabbá válik.

Az ismeretátadáson kívül az eszmecserére és a tapasztalatok megvitatására is lehetőség nyílt az előadásokat követő szünetekben. A 2016-ban elkezdett műhelykonferenciát szeretnék a jövőben is folytatni. Ezzel kapcsolatban Szathmáry Zsuzsanna a Felvidék.ma-nak kifejtette: „Hagyományt szeretnénk teremteni. Érzékeljük, hogy van foganatjuk az ilyen találkozásoknak. A tervek szerint jövő áprilisban folytatjuk a közös műhelykonferenciát.”

Léván 2015 szeptemberében indult el a lelkészi hivatal épületében a Károli Gáspár Református Egyetem Mentálhigiénés Felnőttképzés Központjának továbbképzése. A továbbképzésre akkor több mint harmincan nyertek felvételt. Mint Szathmáry Zsuzsanna, a felnőttképzés felvidéki koordinátora elmondta, a tervek szerint szeptemberben indítják a következő lévai évfolyamot. A részletekről hírportálunk is hamarosan beszámol.

Pásztor Péter felvételei a konferenciáról.

https://www.facebook.com/pg/FELVIDEK.ma/photos/?tab=album&album_id=1496575457031432