Fotó: Okos Márton

A zamárdiak 2005-ben indították útjára a Feltámadási menetet, amely húsvét napján indul és pünkösd napjára jut el Csíksomlyóra. Kezdeményezésükkel a zamárdiak így akartak üzenni ország-világnak, hogy a gyászos 2004. december 5-i népszavazás után, a lesújtó eredmény ellenére is van magyar összetartozás: a határ nem akadály.

Idén a Szent László-év jegyében a szervező Gál Péter, a karádi Szent László templomból indította útjára a menetet. Alább a szervező beszámolóját olvashatják.

Feltámadási menet indítása Karádon

A Szent László Évi Feltámadási menet Somogyországból húsvéthétfőn elindult a karádi szentmisés ünneppel. Mi, zamárdiak vittük el a feltámadási jelvényt Karádra, hat fő vállalta, hogy „vasparipán”, vagyis kerékpáron viszi e húsvéti-pünkösdi jelképet. Hosszú, dimbes-dombos tájon, szeles időben tették meg az utat oda-vissza, köztük a nyolcvan éves Kiss Valér bácsi! Csapatunk többi tagja autókkal utazott. Az ünnepséget Herk Viktória hitoktató tanárnő vezetésével szervezték meg a karádiak, a szentmisét Nickl Zsolt plébános úr celebrálta. A somogyi Szent Lászlóhoz kötődő települések közül itt voltak a helyieken kívül a kányaiak, a somogyváriak és a csokonyvisontaiak. Őszödről is hoztak szalagot a feltámadási jelvényre. Megtisztelte az ünnepséget jelenlétével a kalotaszegi Okos Márton, a Báthory – Bem Hagyományőrző Egyesület (BABHE) elnöke, a Szent László-év kezdeményezője. Továbbá Pécsi L. Dániel jelképművész, az emlékév ikerzászlójának tervezője. Valamint a gyergyószentmiklósi Bagosi Hajnal, a BABHE alelnöke, aki az ünnepségen Arany János Szent László-balladáját adta elő, melyben a költő épp a székelyek küzdelmét meséli el a betörő tatárok ellen, amikor előbbiek segítségére megérkezik Szent László.

A zamárdiak szalagjának felirata akár a mostani Feltámadási menet mottója is lehetne: „Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály, Magyarországnak édes oltalma!” Igen, oly időket élünk, amikor kifejezetten nagy szükség van a lovagkirály oltalmára, segítségére, szellemére, szellemiségére!

Szent László által váltunk szívünkben is keresztény nemzetté

A szentmise ünnepélyes bevonulással kezdődött, miközben egy Szent László népéneket zengtek a helyi hívek. Három Szent László-zászlót és a feltámadási jelvényt hozták be a templomba az érkezők. Ezt követően a köszöntőszavak mellett a közösségek szalagfelkötései történtek meg és az említett vers hangzott el. A húsvéthétfői szentmise prédikációjában Zsolt atya a feltámadás örömhírét összekötötte Szent László követésével, és a szentmise végén megáldotta a Feltámadási menet Szent László-zászlóit. Bizonyára a Jóisten terve, hogy egy keresztelő is volt ez alkalommal, hiszen amit Szent István elkezdett, Szent László fejezte be: őáltala váltunk szívünkben is keresztény nemzetté, mert maga is népünk keresztény eszménye lett. A megkeresztelt kislány a király személyében ma hős védelmezőt kapott, gondoljunk csak arra, hogy Szent László mentette meg a szüzet a pogány vitézt legyőzve!

A szentmisét követően az ünneplő sereg megtekinthette az Okos Márton jóvoltából elhozott, a Szent László-év Tanácsadó Testület által, Moser Zoltán fotóiból létre hozott Szent László-vándorkiállítás tablóit. A résztvevő közösségek vezetői egy-egy emlékévi kitűzőt is kaptak, hogy hazatérve egy Szent László nyomdokában járó fiú és egy Máriás-lelkületű leány kitüntetésképpen kapja meg. Végül a kedves, jó karádiak jóvoltából, dús szeretetvendégség közepette tudtak a résztvevők megismerkedni egymással, beszélgetni egy kicsit, és ha tán nem is mindenkit örökített meg, de egy „széles” csoportképre összeállni.

A karádi Szent László-templom közelmúltbéli sorsa jelképes: megrogyott a dombtetőn, és hosszú éveken át tartó, állhatatos segítségszerzést kívánó, hatalmas szakipari munkával járó, tetemes anyagi költséget jelentő valamint nagy állami segítséget kapott összefogás eredményeképpen a lovagkirály egyháza megújult, szó szerint megállt újra a lábán, mert volt és van hite az egyházközség híveinek! Még van bőven tennivaló, de ez már restaurálási munka lesz.

Szívből kívánjuk, hogy a karádi ünnephez hasonlóan a Szent László-ünnepsorozat Csíksomlyóig minden alkalma legyen áldott, érezze minden résztvevője a kegyelem áradását, azt az erőt, amely a kikerülhetetlennek látszó hasadékokon is átrepíti lelkünket!

Okos Márton képriportja

https://www.facebook.com/pg/FELVIDEK.ma/photos/?tab=album&album_id=1491206130901698