Illusztrációs felvétel (Fotó: SITA)

Az ősz folyamán meghirdetett Katedra Irodalomverseny két kategóriájába idén 249 tanuló, vagyis 83 háromfős csapat kapcsolódott be. Az öt fordulóból álló levelezős verseny legjobbjai május 2-án, kedden mérhették össze tudásukat Dunaszerdahelyen, az irodalomverseny országos döntőjén. A Pénzes István tiszteletére és emlékére elnevezett Katedra Anyanyelvi Vetélkedő pedig május 3-án immár negyedik alkalommal került megrendezésre ugyanott, a Katedra-versenyek sorozatában.

A Katedra folyóirat és Alapítvány szervezte versenyek gesztora, szakmai felelőse Petres Csizmadia Gabriella, a Katedra szerkesztője, a nyitrai Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet adjunktusa volt.

Központban Szabó Magda és Mikszáth Kálmán

Az irodalomverseny lebonyolítása két kategóriában zajlott: az I. kategóriások (5-6. osztályosok) Szabó Magda Sziget-kék című meseregényét tanulmányozták át, a II. kategória résztvevői (7-9. osztályosok) Mikszáth Kálmán néhány novellája és a Szent Péter esernyője című regénye alapján készültek a versenyre.

Mindkét kategóriát a levelezős fordulók legeredményesebb 15 felvidéki csapata képviselte. Valamennyi feladvány a házi olvasmányok feldolgozásához kapcsolódott: a versenyzők titkosírásos, keresztrejtvényes, igaz-hamis állításos, szerepfelismerős stb. feladatokat oldottak meg.

A rendkívül szoros mezőnyben végül a legjobbnak az első kategóriában a Diósi fürgék csapata – Nagy Fanni, Sátor Bence, Varga Nóra, vagyis a diósförgepatonyi Móricz Zsigmond Alapiskola tanulói bizonyultak. A második kategóriából pedig a MIKSZOSZTAG – Csölle Krisztián, Klacián Kristóf, Tóth Krisztián, a Nyárasdi Alapiskola tanulói kerültek ki győztesen.

Játék a szavakkal

Az anyanyelvi vetélkedőben a 20 legjobb háromfős csapat mérte össze tudását, de összesen 47 csapat, vagyis 141 tanuló kapcsolódott be a levelezős versenybe.

A felső tagozatos tanulók egy kategórián belül küzdöttek meg egymással, hiszen itt nem a tárgyi tudás, hanem a szókincsgazdagság, a nyelvi kreativitás képessége, a reakciókészség döntött a helyezések sorrendjéről. A versenyzők hat feladatsort oldottak meg, melyek között nyelvújításkori szavak alliteráló szómagyarázata, frazéma-felismerés és -értelmezés, szókincspróba, szinonimagyűjtés, összetett szavak játéka, szótagkerék megoldása is szerepelt.

A 4. Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő legjobbjának a Nyelvelők csapata – Lángyi Viktória, Udvardy Kiara Gréta, Vrzák Johanna, vagyis az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola tanulói bizonyultak.