Érsekkéty polgármestere akcióban

Érsekkéty a Lévai járás egyik mintafalucskája volt… a legutóbbi önkormányzati választásokig, amikor a független, ugyanakkor a Most-Híd és az MKDSZ által támogatott Molnár Pétert választották meg polgármesternek, aki körül hivatalba lépése óta áll a bál.

Az eddig mintaszerűen működő községben szaporodni kezdtek a fura intézkedések, gyanús bérleti szerződések, támogatási visszaélések, de mind közül a legnagyobb botrányt a helyi iskola és óvoda elleni hadjárata keltette. Az oktatási intézmények fenntartója az Érsekkétyi Református Egyházközség, az épület viszont – amelyben működnek – a falu tulajdonát képezi. Az iskola működésébe a polgármesternek tehát nincs beleszólása, amit többször is nyilvánosan sérelmezett.

Ezeket az épületeket a református egyház bérli az önkormányzattól. A meghatározatlan időre szóló bérleti szerződést viszont két évvel ezelőtt a polgármester indoklás nélkül felbontotta. Mikus Irén képviselő asszony elmondása szerint arra akarta kényszeríteni a református egyházat, hogy adja át fenntartói jogát a községnek, ellenkező esetben olyan új bérleti díjat szab ki, amit az egyház nem tud kifizetni. Erre egyelőre nem került sor, a református egyház nem engedett a nyomásnak, csupán annyiban, hogy az új iskolatanácsot ő egy személyben állíthatta össze, cserébe hajlandó volt aláírni az új bérleti szerződést. A kedélyek viszont ezzel nem csillapodtak, mivel a kontraktusok csak fél, illetve másfél évre kerültek jogérvényre. Ez pedig most, 2017 júliusában járt le, és az illetékesek elmondása szerint nem hajlandó további megállapodást kötni.

Időközben pedig kérvényezte az oktatásügyi minisztériumnál az önkormányzati óvoda bejegyeztetését, melyről nem született képviselő-testületi határozat, ráadásul a képviselők még csak nem is tudtak róla, csak utólag, amikor tüstént el is utasították.

Nyilvánosan széttépte a képviselő-testület határozatát

A testület háromötödös többséggel határozatot hagyott jóvá, hogy a polgármester hosszabbítsa meg a bérleti szerződést az intézményekkel. Ezt viszont ő nem fogadta el, és élve törvényből adódó jogával, megvétózta a döntést. A következő testületi ülésen ugyanakkor a korábbi határozatot a képviselők háromötödös többséggel megerősítették, így a polgármester köteles lett volna aláírni azt. Ehelyett a testület előtt látványosan széttépte a szerződést, amivel törvényt sértett. Ezt követően felszólította az óvoda igazgatóját, hogy azonnali hatállyal költözzenek ki az épületből. Az óvoda vezetése viszont megtagadta ezt, ugyanis a szülők kétharmada már korábban jelezte igényét a nyári óvodára. Molnár Pétert ez sem érdekelte és kihívta a rendőrséget, akik viszont nem tudván mit kezdeni a nem szokványos helyzettel, végül távoztak.

Mikus Irén és több helyi képviselő végül a polgármester törvényellenes intézkedései, és törvényből eredő kötelességeinek elmulasztása miatt már több feljelentést is tett.
„Jogi szempontból a jelen esetre a községi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. Ezeknek értelmében a testület határozat formájában dönthet a községi ingatlanok bérbeadásáról. Az ilyen határozatot viszont a polgármester megvétózhatja, mégpedig azáltal, hogy a határozat elfogadásától számított 10 napon belül azt nem írja alá. Ezáltal a határozat végrehajtását felfüggeszti. A polgármesternek a döntését tudatnia kell a képviselőkkel és kellőképpen meg kell indokolnia. A testület viszont 3/5-ös többséggel újraszavazhatja a határozatot. A polgármester a törvény értelmében a megerősített határozat végrehajtását nem függesztheti fel. Ennek alapján a bérleti szerződést is alá kell írni” – nyilatkozta Nagy Dávid jogász.

Egyes vélemények szerint a polgármesternek inkább az épületre, mintsem az óvodára és az iskolára fáj a foga, ugyanis oda szeretné átköltöztetni a nappali foglalkoztatót a nyugdíjas lakosok számára, amire bőven igényelt az elmúlt években állami támogatást, de az érdeklődés ennek ellenére alacsony a helyiek részéről. A foglalkoztatónak nincs saját konyhája, ami miatt problémás a működtetése, ezért ezt a polgármester az átköltöztetéssel oldaná meg.

Betört az óvodába és pusztított

A polgármester korábban költségvetési módosító javaslatot nyújtott be a testületnek az objektum ablakainak kicserélésére, ám ezt a képviselők elutasították. Ettől függetlenül megrendelte a munkásokat, akik 2017. július 18-án reggel 8 órakor szerettek volna bemenni elkezdeni a munkálatokat, de az iskola fenntartói szerződés hiányában ezt nem tették számukra lehetővé. Ekkor a polgármester egy feszítővassal jelent meg az óvoda épületénél, és a szülők és a vezetőség tiltakozása ellenére betörte négy ajtó ablakát és felfeszítette a védőrácsot. Miután véghezvitte a rongálást, elégedetten távozott. Később a falu alkalmazottait is bevonta, akik nem lettek volna kötelesek a törvénytelenségben részt venni, de ez miatt bűnrészessé váltak. A vandalizmusról videófelvételek is készültek.

A megdöbbentő tettsorozat után ismét feljelentést tettek ellene a hatóságoknál, amire ellenlépésként ő is feljelentést tett.

A Barsi Református Egyházmegye korábban közleményt adott ki az ügy kapcsán, melyben megdöbbenését fejezte ki a polgármester arrogáns viselkedése és intézkedései miatt. Az egyház kész lenne megvásárolni az objektumokat, ám erről a polgármester hallani sem akar.

A faluban és a közösségi médiában futótűzként terjed a videó, melyen az ámokfutás látható, óriási felháborodást váltva ki, és már most elkezdődött a szervezkedés a polgármester elleni tüntetésre. Szaller Gábor arról tájékoztatta portálunkat, hogy július elejétől felváltva őrzik az épületet az „illetéktelen behatolóktól”.
Kitartunk az iskolánk mellett, valljuk ugyanis, hogy a kétyieket is megilleti, hogy a gyerekek a saját falujukban járjanak óvodába és iskolába, ezért mindent meg fogunk tenni azért, hogy megvédjük az iskolánkat – nyilatkozta Farkas Attila, az MKP helyi szervezetének elnöke.

Telefonon próbáltuk elérni a polgármestert, de ez többszöri kísérletünkre sem sikerült.

Szomorú, hogy míg egyesek időt, energiát és pénzt nem sajnálva dolgoznak a felvidéki magyar oktatás megmentéséért, vannak olyan politikusok, akik mindezen építkezés rombolásában érdekeltek. Az ilyen embereket felelősségre kell vonni.