Íjgyártó István; Fazekas László; Szabó István; Pivková Alexandra átváágják a szalagot. (MTI Fotó: Komka Péter)

Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, Alexandra Pivková Losonc polgármestere és Íjgyártó István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkára vágta át a szalagot a felújított Ráday-kripta előtt.

Losoncon 2017. július 8-án átadták II. Rákóczi Ferenc kancellárja, Ráday Pál síremlékét, melyet születésének 340., valamint a reformáció 500. évfordulója alkalmából újítottak fel.

Íjgyártó István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára az ünnepélyes átadáson a történelmi Nógrád vármegye egyik legkiemelkedőbb személyiségeként méltatta Ráday Pált, aki világi és egyházi tisztségének ellátását küldetésének tekintette.

“Ráday Pál személyében olyan embert tisztelhetünk, aki a nagy fejedelem titkáraként szolgált, a református egyház első főgondnoka volt, vallásos énekeket és verseket szerzett, és egy máig gyarapodó könyvtár alapjait teremtette meg, mindezek mellett még kiváló diplomata is volt, aki hosszú éveken keresztül segítette Rákóczit külpolitikai céljai elérésében” – mondta Íjgyártó István.

Csütörtöki András és Mészáros Árpád restaurálták a sírkövet (Fotó: Böszörményi István/Felvidék.ma)

Alexandra Pivková, Losonc polgármestere Ráday Pálról, a neves kuruc tisztről, költőről, könyvtáralapítóról, imádság- és énekszerzőről korának modern, kivételes embereként beszélt. Személye összeköti a két országot, és Losonc is büszkén vallja magáénak Ráday Pált – fogalmazott.

Ráday Pál 1677-ben született Losoncon. Az egykori református, ma városi temetőben lévő kriptában pedig 1733. június 20-án helyezték végső nyugalomra.

Az ünnepségen Böszörményi István helytörténész idézte fel Ráday Pál életútját. Emlékeztetett, hogy Ráday péceli kastélyában halt meg 1733-ban, de kívánságának megfelelően Losoncon temették el. Ráday Pál neve csak a 19. század végén került újra a köztudatba, a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség (Csemadok) pedig többször is rendezett emlékünnepséget a tiszteletére az utóbbi években.

A kripta átadási ünnepsége Losoncon (Fotó: Csanda Erzsébet/Felvidék.ma)

“Beérett a gyümölcse Czimbalmosné Molnár Éva, volt pozsonyi magyar nagykövet 2016 tavaszán megkezdett kezdeményező-szervező munkálkodásának. Megvalósult Ráday Pál (1677-1733) losonci kriptájának és sírkövének felújítása, és az ehhez kapcsolódó emlékünnepség” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Böszörményi István.

Hozzátette, reméli, hogy a kripta és a sírkő felújítása, ünnepélyes átadása hozzájárul ahhoz, ami a Zsoltárok könyvéből vett igeként (112:6.)  Ráday Pál temetésen itt elhangzott: „örök emlékezetben lészen az Igaz.“

Elmondta, hogy az emlékünnepség a református templomban kezdődött, ahová a helyieken kívül, fülekiek, salgótarjániak, péceliek, budapestiek, százhalombattaiak, s a Gömöri Református Egyházmegye több lelkésze is elment. A református-evangélikus istentiszteleten Miklós István helyi ref. lelkész, Fazekas László, a  Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, Bogárdi Szabó István a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke és Milan Krivda, az Augsburgi Hitvallású Evangélikus Egyház Nyugati Egyházkerületének püspöke szolgált.

Az Istentiszteleten közreműködött a Serly Kamarakórus is (Fotó: Böszörményi István/Felvidék.ma)

A református temetőben álló kriptát először 1898-ban, majd 1926-ban, legutóbb pedig 1977-ben újították fel. Az idei évforduló alkalmából „a külhoni, magyar vonatkozású, különösen veszélyeztetett műemlékek megmentésére vonatkozó Rómer Flóris Terv“ anyagi forrásainak köszönhetően Losonc város Önkormányzata helyreállította a megromlott állagú műemlék épületet.

A málladozó sírkövet a Losonci Református Egyház restauráltatta Bogárdi Szabó Istvánnak, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökének támogatásával. A Losonc város tulajdonában lévő kripta megújítása mintegy 7,5 millió forintba került.

Az avatási ünnepséget Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége, Losonc város Önkormányzata és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház losonci egyházközsége rendezte. Kísérőrendezvényként a Kármán József losonci református alapiskola nagytermében Ráday Pál életútjáról szóló kiállítást is nyitottak. A megjelentek átvehették a Losonc szülötte Ráday Pál című magyar-szlovák nyelvű kiadványt, melyet Böszörményi István írt, és Losonc Város anyagi támogatásával a 340. évfordulóra jelent meg. (Kapható a Kubinyi-téri Városi Információs Központban).

(MTI/Felvidék.ma)

Csanda Erzsébet és Böszörményi István felvételei: