Dr. Medgyesy S. Norbert előadása (Fotó: Müller Péter)

Az idei Szent László-évben Zsemlér, a kedves Garam-menti község különös odafigyeléssel ülte meg temploma védőszentjének búcsúját.

A mai zsemléri – klasszicista stílusban épült – templomot 1806-ban szentelték fel Szent László királyunk tiszteletére, melynek főoltárán a Szent Lovagkirály lóhátról lándzsájával vizet fakaszt a sziklából. A festményt 1805-ben az olasz származású festőművész, Joseph Zanussi festette.

Az idei lélekemelő búcsú a zsérei születésű, ma zsemléri plébánosként tevékenykedő Mgr. Vaňo Igor lelkiatya igyekezetét dicséri. A meghívott becses vendégek június végi egyéb elfoglaltságai miatt az idei búcsúra a megszokottnál egy héttel később került sor, ám annak tartalmas volta minden jelenlévőre nagy hatást tett.

Szentáldozás (Fotó: Müller Péter)

A szentmisére érkező híveket a templomban dr. Medgyesy S. Norbert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense gyönyörű énekhangja fogadta. Az általa elkészített és sokszorosított kotta- és szövegfüzetből nagy-nagy lelkesedéssel tanította új, Szent Lászlóról szóló énekekre a zsemlérieket és a környékről a búcsúra zarándokló Szent László tisztelőket. Pontban 10 órakor a templom főkapuján dr. Simek Viktor – a Magyar Kultúra Lovagja – karnagy úr vezetésével a zsérei Zoboralja női kar kristálytiszta éneke mellett vonult be a plébános úr ministránsaival. A szentmise elején a lelkiatya meleg szeretettel köszöntötte dr. Medgyesy S. Norbertet és a zsérei Zoboralja női kart és háláját fejezte ki azért, hogy elfogadták felkérését.

A szentmise utáni szakrális koncert (Fotó: Müller Péter)

Az ünnepi szentmise különlegessége volt, hogy a rövid prédikációt követően dr. Medgyesy S. Norbert docens úr szöveges énekes előadása következett. A Szent László életét és emberi nagyságát bemutató előadáson a szöveges részeket a tanár úr vezetésével a hívekkel közösen előadott Szent Lászlót dicsőítő középkori szakrális, históriás és népénekek váltották. A templom védőszentjének e közösségi énekes tisztelete egy különleges lelki egységgé kovácsolta a jelenlévőket. A szentmisét a plébános úr ünnepélyes áldását követően a Himnusz közös eléneklése zárta. Majd a zsérei Zoboralja női kar lelket simogató szakrális hangversenye következett. A nagyon szép eseményen, zászlaja alatt, testületileg a Lévai Szent László Kör is részt vett.

Asztali áldás (Fotó: Müller Péter)

A templom elé kivonult hívek még sokáig nem mentek haza, egymás közt beszélgetve osztották meg ezt az emlékezetes lelki élményt. Közben a szolgálatot teljesítő becses vendégeket a plébános úr a községi kultúrházba várta ünnepi ebédre. Az asztali áldással megnyitott szeretetvendégségen új barátságok születtek. Dr. Simek Viktor nyugalmazott rajz- és zenetanár plébános úrnak egy általa különleges technikával alkotott Krisztus portrét, míg dr. Medgyesy S. Norbert docens úrnak – ki egy énekkart is vezet – szintén az általa rajzolt Kodály Zoltán grafikát ajándékozott. Az ünnepi ebédet követően a zsérei Zoboralja női kar a legnagyobb természetességgel és könnyedséggel Mozart Bordalát adta elő, négy szólamban és művészi fokon.

Akik Zsemléren együtt dicsőítették Szent László királyunkat, azoknak egy életre szóló felejthetetlen élményben volt részük.