A kitüntetettek (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Augusztus 22-én Pető Tibor, Magyarország új pozsonyi nagykövete kitüntetéseket adott át négy felvidéki magyar személyiségnek. A nagykövet beszédében hangsúlyozta, olyan személyiségek kapnak kitüntetést, akik nemzetünkért dolgoznak, az elismerés azonban felelősséggel is jár.

A kitüntetések átadása előtt Németh Imre és Boráros Imre műsorát láthatták az ünneplők. Pető Tibor nagykövet, akinek szlovákiai diplomáciai helyén ez volt az első nyilvános szereplése, ünnepi beszédében kiemelte: Szent István ünnepét a magyarság közel ezer éve az egész világon megünnepli. Szent István királyunk bölcs döntésével a magyarság sorsát nyugathoz kötötte, koronát Rómából kért, amihez akkoriban nagy bátorság kellett, hiszen családjában és a nemzetben akkor ezzel sokan nem értettek egyet. István király döntésének köszönhetően maradtunk meg Európában… Egy brit történész szerint a magyarnak a társadalmi törvények alapján már nem is szabadna léteznie, hiszen egy olyan közegben, ahol csak szlávok és németek vannak, ennek a „fura nyelvű, fura kultúrájú népnek, el kellett volna tűnnie a történelem süllyesztőjében. Hát köszönjük szépen, nem tűntünk el, itt vagyunk” A nagykövet szerint még ezer év múlva is itt leszünk.

A kitüntetés elismerés és felelősség

Amikor a magyar kormány kitüntetésekben gondolkodik, akkor az egész magyarságot számba veszi és a személyiségeket a teljesítményük alapján ítélik meg, az alapján, amit a közösségért tettek. A díj azonban felelősséggel is jár, hogy a díjazott a jövőben is tenni fog a magyarságért – fogalmazott Pető Tibor. „A nemzet ilyenkor a legjobbjait tünteti ki. A felvidéki magyar közösségén belül ma négy kitüntetettünk van. Négy elég különböző életút, négy különböző közösség. Sok javaslat közül lettek ők négyen kiválasztva. (…) Mindannyian megérdemlik ezt a kitüntetést” – jelentette ki a nagykövet.

A kitüntetettek: Bárdos Gyula, Jarábik Gabriella, Jókai Mária és Zsilka Tibor (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Pető Tibor úgy véli, aki kitüntetést kap, ugyan elismerést kap, de emellett felelősséget is vállal. Akkor van jövőnk, ha szót tudunk egymással érteni, együtt tudunk tenni és élni. A magyar nemzet számához képest nagyságrendekkel nagyobb számban járul hozzá Európa és a világ kultúrájához és tudományos életéhez, erre pedig büszkének kell lennünk.

A nagykövet köszöntője után Kiss Balázs tanácsos felolvasta a laudációkat.

Együtt kell dolgozni azért, hogy az édes anyanyelvünk, a kultúránk megmaradjon

Elsőként Bárdos Gyula vette át a kitüntetést, aki a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – a Csemadok országos elnökeként a felvidéki magyarság megmaradását, identitásának megőrzését szolgáló önzetlen közéleti és kulturális tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült.

Bárdos Gyula a díj átvétele után köszönetet mondott a rangos kitüntetésért. Reményét fejezte ki, hogy hozzá tud még járulni kollégáival ahhoz, hogy a felvidéki magyarság és a Csemadok-tagok a magyar kultúráért dolgozzanak. A Felvidéken és a Kárpát-medencében együtt kell dolgozni azért, hogy az édes anyanyelvünk, a kultúránk megmaradjon.

Zsilka Tibor, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Közép-európai Nyelvek és Kultúrák Intézetének igazgatója, egyetemi tanár a rendkívül gazdag irodalomtudományi életműve, valamint a szlovákiai magyar felsőoktatás színvonalának emelése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült.

Zsilka Tibor elmondta, Szlovákiában is tisztelik István királyunkat, hiszen a hétvégén Trencsénteplicen, a Szent István tiszteletére felszentelt templomban egy lengyel pap mondott imát államalapító királyunkért, ami azt bizonyítja, hogy szent királyunkat a régióban nagy tisztelet övezi.

…hogy a magyar kultúrát megismerjék és a szívükbe zárják

Jarábik Gabriella, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma igazgatója a felvidéki magyarság identitásának megőrzését szolgáló kultúraszervező tevékenysége, valamint a „Felcserélt otthonok” című kiállítás megszervezése során végzett munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Az igazgatónő beszédében köszönetet mondott a munkatársainak, akik az intézmény megalapítása óta dolgoznak a múzeumban. Igaz, a magyar kultúrát bemutató múzeum volt a hetedik a nemzeti közösségek életét és kultúráját bemutató intézmények sorában, de az elmúlt tizenöt év alatt olyan tevekénységet folytatott, amely az élvonalba emelte azt és számos kapcsolattal rendelkeznek – mondta el Jarábik Gabriella. Majd hozzátette, nagyon büszke arra is, hogy a Fókusz diákszínpaddal számos eredményt ért el. A diákokkal azon dolgozott, hogy a magyar kultúrát megismerjék és a szívükbe zárják.

Jókai Mária nyugalmazott pedagógus a több évtizedes pedagógusi pályája, valamint a szlovákiai magyarság népi kultúrájának és hagyományainak megőrzését szolgáló munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

A nyugalmazott pedagógus, népművelő köszönet gyanánt arról szólt, hogy nem tett ő semmi különlegeset pedagógusként, csak az egyik volt azok közül a napszámosok közül, akik a gyerekeket és a felnőtteket is tanították. Úgy érzi, amit élete folyamán tett, az a kötelessége volt, hiszen csak így tudta megköszönni a szüleinek azt a gondoskodást, amellyel felnevelték őt.

A kitüntetések átadása után Boráros Imre verssel, Németh Imre pedig énekkel köszöntötte a díjazottakat, majd az ünneplők közösen énekelték el nemzeti imánkat.