Furik Csaba megyei képviselő, Kisgéres polgármestere

Megyei választások előtt állunk. Már nyilvánosak a november 4-i megyei választások jelöltlistái. Kassa megyében 57 megyei képviselőt választanak majd a rekordszámú 469 jelölt közül. Megyeelnököt 15 jelölt közül választhatnak a szavazók.  Kassa megyében a választók 11 választási körzetben voksolnak majd.  A 11-es választókerületbe tartozó Tőketerebesi járás választópolgárai 69 jelölt közül választanak 8 képviselőt.

Ha ezeket a számokat tovább vizsgáljuk, és csak a bodrogközi helyzetképet nézzük, elmondhatjuk, hogy a felhozatal igencsak vegyes. A Magyar Közösség Pártjának a Tőketerebesi járásban 6 megyei képviselőjelöltje van. Közülük Furik Csaba 2009 óta megyei képviselő.

Furik Csaba, a Tőketerebesi járás MKP-s megyei képviselője tevékenységét röviden elég nehéz bemutatni. Megyei képviselőként és Kisgéres polgármestereként sokan ismerik Bodrogközben és az Ung-vidéken, megyei és országos szinten egyaránt. Aktív közéleti szereplő, évek óta számos rendezvényen megjelenik, beszélget az emberekkel, és ez nem csak a választási kampányok idején van így. Ismeri a régióban élő emberek gondjait és sikereit egyaránt. Szívén viseli – szűkebb és tágabb értelemben véve is – szülőföldje sorsát, amit naponta számos területen bizonyít. Tisztességgel, becsülettel teszi a dolgát évek óta mint polgármester, megyei képviselő, kulturális rendezvények szervezője, zsinati képviselő, és mint példás családapa. Nem célja, hogy minél több funkciót mondhasson magáénak, de ahol szükségét érzi, ahová hívják, és ahol tenni tud, ott igyekszik jelen lenni, és dolgozni magyar közösségünkért. Büszke a szülőfalujára, az ott élők összetartására, a közösségi életre, a hagyományok ápolására, rendezvényeik sikereire.

Bemutatása során elkerülhetetlenül szóba esik a szülőfaluja is, mert  azt vallja, hogy akinek a portája körül rend uralkodik, ahol a közösséget össze tudják fogni, ott eredményeket is lehet elérni. Sok ilyen kis közösség pedig egy régió, megye sikeres közösségét adhatja. Ennek feltétele azonban az összefogás. Sok minden múlik a pénzen, de legalább annyira fontosnak tartja a hozzáállást is. A 2016-os parlamenti választások után, annak ellenére, hogy az MKP nem jutott be a parlamentbe, a helyi eredményeket látva így nyilatkozott: „Azt hiszem, mi megtettük, amit a haza megkövetelt. …Isten kezében vagyunk. Hűségesek maradtunk, emberek maradtunk. Büszke vagyok a falumra!”

Faluja iránti elkötelezettségén túl, régióban és megyei szinten gondolkodva Furik Csaba kiemelten fontosnak tartja a magyarság egységének erősítését, az oktatásügyre való állandó odafigyelést, a megyei fenntartású kulturális intézmények helyzetének stabilizálását és megerősítését, a munkahelyteremtést, és az úthálózat fejlesztését.

Nyilatkozatait, ígéreteit több évre visszamenőleg bátran elővehetjük, vállalja azokat, hiszen nem ütköznek ténykedésével. 2016-ban a magyar-magyar párbeszéd kapcsán így nyilatkozott:„Minden józanul gondolkodó magyar tudja, hogy a megosztottság kisebbségben nem megengedhető luxus, ezért keresni kell a közös utat és a közös megoldásokat. Megmaradásunk és gyarapodásunk egyik alappillére a jól működő oktatásügy, ezért is külön öröm számomra, hogy ez a téma hangsúlyos képviseletet kapott a párbeszédben, illetve a zárónyilatkozatban. Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy mi valósul meg ebből a jövőben.”

A mindannyiunk alatt azt érti, hogy a képviselőkön túl a választópolgárok is felelősséggel tartoznak a megyei szintről kiinduló tervek és lehetőségek megvalósításáért, és a régiókra – köztük a magyarlakta régiókra – való kisugárzására azzal, hogy bejuttatják a régió magyar képviselőit a megyei önkormányzatokba. Hátradőlni nem lehet, hiszen sok esetben a törvények nem garantálják egy-egy kulturális vagy oktatási intézmény létét. Ha nem lesznek a megyei önkormányzatban magyar képviselők, takarékosságra hivatkozva akár egy-egy kulturális vagy oktatási intézménnyel bármikor  megkurtíthatják a magyarlakta régiókat is. Összefogással és közös akarattal kell érvelni, és tenni azokért az elképzelésekért, amelyek megvalósulása magyar közösségünk javát szolgálhatja a régióban.

Elmondása szerint a mindennapokban gyakran tapasztalja, hogy az emberek olyan hiányosságokat is a megyei képviselőkön kérnek számon, amelyek nem tartoznak megyei hatáskörbe. A Bodrogközben és az Ung-vidéken is az egyik legfontosabb kérdés a munkahelyteremtés. Ez azonban nem tartozik  a megyei önkormányzat közvetlen hatáskörébe, de az intézményei révén hatással van a  foglalkoztatottságra, mert a megyei fenntartású intézményekben sok embert foglalkoztat. Gyárakat, üzemeket nem tud létrehozni a  megye,  de vannak iskolái, szociális intézményei, hivatalai, amelyekben a régióban élők dolgoznak.

A beruházások támogatása, az ipari parkok és az úthálózat fejlesztése, a szociális intézmények fenntartása és bővítése, kulturális intézmények bővítése, az oktatásügyben, a középiskolákban a magyar osztályok megtartása, azok megnyitásának lehetősége, új szakok megnyitása, ezek mind olyan feladatok, amelyekre állandóan figyelni kell. Ezt a megyei képviselők tudják megtenni.

Furik Csaba elmondta, hogy a bodrogközi úthálózat fokozatos felújítása, a rászoruló idősek szociális intézményekben való elhelyezése, a középiskolák fokozatos modernizálása terén, valamint a regionális kulturális intézmény fenntartójaként sokat tud segíteni a megyei önkormányzat. Az itt élőknek tudatosítaniuk kell, hogy azok a pénzek, amelyek a középiskolák fenntartását szolgálják, az itt lévő középiskolák által jönnek a régióba. Itt teremtik meg a lehetőségét a diákok továbbtanulásának, és ezzel közvetve a munkaerőpiacra is hat a megye, mert a középiskolák megtartása és fejlesztése által munkahelyeket is teremtenek. Fontos, hogy a régióban lévő iskolák ne szűnjenek meg, hanem erősödjenek.

A középiskolák léte, megtartása is a megye hatáskörébe tartozik.  A középiskolákban nyitható osztályok számáról a megyei önkormányzat dönt. Mivel a  demográfiai mutatók a születések és a középiskolás diákok számát tekintve továbbra sem túl bíztatóak, ez azt jelenti, hogy továbbra is várhatóan alacsony létszámú osztályokat tudnak majd nyitni, ehhez pedig kivételt kell kérni a megyei önkormányzatnál. A megyei önkormányzatnak van egy bizonyos tartaléka a normatíváknál, amit arra használhat, és használ is már néhány éve, hogy kiegyenlítse az egyes iskolák közötti különbségeket. Ezeket a rendeleteket és a hozzá tartozó módosításokat a megyei képviselőknek kell megszavazniuk. Ezért is nagyon fontos, hogy a régiónak legyen magyar képviselete a megyei önkormányzatban. Az idei megyei választásokon öt évre szólóan döntenek erről a  választópolgárok, tehát nagy a felelősségük.

Furik Csaba bízik abban, hogy eddigi  munkájával bizonyította, bármikor megkereshető javaslatokkal, kezdeményezésekkel, és minden jó ötletet igyekszik felkarolni, ami előbbre viheti a régióban élők ügyét. Lehetőségeihez mérten továbbra is mindent elkövet majd azért, hogy megyei szinten is tenni tudjon magyar közösségünkért. A választási időszak végén a napokban éppen mérleget von arról, mi is került az elmúlt választási időszakban a közösség asztalára. Ezzel kapcsolatban beszélgetésünk végén a közeljövőben megvalósuló újabb találkozóra invitáltuk Furik Csabát, ahol konkrét számokról, adatokról,  és a mögöttünk álló választási időszakban megvalósult programokról, eredményekről   esik majd szó.