Fotó: Nagy Emese/Felvidék.ma

A Magyar Nemzeti Kereskedőház kassai irodájának szervezésében valósult meg szeptember 12-én Szepsiben az elsősorban kis- és középvállalkozóknak rendezett szakmai találkozó. A Vidék jövője – Jövő vidéke című rendezvényt nagy érdeklődés kísérte. Több határon átnyúló együttműködés és szakmai projekt szakreferense tartott előadást a helyi Magyar Házban.

A Magyar Nemzeti Kereskedőház szoros kapcsolatban áll Magyarország Kassai Főkonzulátusával, mely diplomáciai szerepe mellett gazdasági téren is tevékenykedik, elősegítve ezzel a szükséges kapcsolatok kiépítését. A kiváló együttműködést erősítette Haraszti Attila kassai főkonzul jelenléte a keddi fórumon. Köszöntőjében így szólt a jelenlévőkhöz: „Nagy örömömre szolgál, hogy zsúfoltak a sorok, bízom benne, hogy a pályázáskor is ilyen sokan fognak jelentkezni. Hamarosan indul az a gazdaságfejlesztési program, melyet kormányunk már hónapok óta jelez a sajtón keresztül. Ötmilliárd forint értékben lesz egy gazdaságfejlesztési program kis- és középvállalkozások számára a Felvidéken. Szeptember 18-án válnak nyilvánossá az információk, nagyon széles körben lehet majd pályázni. Kérek mindenkit, hogy próbálja az interneten elérni a pályázáshoz szükséges információkat. Fontos, hogy sokan jelentkezzenek a régióból, mivel ennek a gazdaságfejlesztő programnak a következő években is lehet folytatása. Fontos lenne, hogy más Kárpát-medencei régiókhoz hasonlóan a Felvidéken is sikeresen lehessen ezt megvalósítani.“

Haraszti Attila kassai főkonzul (Fotó: Nagy Emese/Felvidék.ma)
Közvetlenül és közvetetten  Brüsszelből

Mihók Gábor, a Magyar Nemzeti Kereskedőház kassai irodájának vezetője szerint a szakmai találkozónak két fő célja volt: „Az első tulajdonképpen megismertetni a kis- és középvállalkozások, illetve az önkormányzatok képviselőit a jelenleg elérhető fejlesztési forrásokkal, melyeket az Európai Unió közvetlen vagy közvetett módon biztosít az érintett szereplőknek a magyar–szlovák, valamint a magyar–szlovák–ukrán–román határ menti, illetve a közvetlen uniós forrásokból. Ezek közvetlenül Brüsszelből elérhetőek. A másik cél pedig a közvetlen kapcsolatfelvétel elősegítése a vállalkozások és önkormányzatok megjelent képviselői között.“ A rendezvényen nem csak felvidéki, de magyarországi képviselők is részt vettek.

Dr. Sóskuti-Varga Gergely előadásában elmondta, hogy a támogatásokkal meg kell tanulnunk élni, hiszen kihasználásuk nem egy lehetőség számunkra, hanem kötelességünk. A közvetlen uniós források egészségügyi, környezetvédelmi, oktatásügyi és más szegmenseket is érintenek. Ezek az operatív programokkal ellentétben, melyek során az állam kapott egy nagy összeget és pályáztatott az egyes csomagok szétosztására, közvetlen brüsszeli forrást jelentenek. Angolul pályázhatók meg a támogatások, melyek elbírálása és elszámolása is az unió fővárosában történik. A budapesti Magyar Fejlesztési Központ munkatársai tanácsadással segítik a pályázókat. Az intézmény munkatársa a fórumon kiemelte az Európa a polgárokért, a Jog, egyenlőség, polgárság, a Jogérvényesülés és az Erasmus + programokat. Mindenki figyelmébe ajánlotta a legnagyobb pénzforrást – a Horizont 2020 programot, mely komoly és kreatív egyedi elképzeléseket igényel. Célja felvillantani egy új lehetőséget, innovációt a vállalkozáson belül. A legnagyobb uniós csomagok, akár 200 000 euró értékben, az élelmiszerbizottság, mezőgazdaság, biogazdaság és erőforrások terén nyerhetők.

Mihók Gábor, a Magyar Nemzeti Kereskedőház kassai irodájának vezetője (Fotó: Nagy Emese/Felvidék.ma)

Erényi Tünde bemutatta a  határon átnyúló szlovák-magyar együttműködés részleteit a pályázás tükrében. 2007 és 2013 között a vállalkozók csak közvetett módon juthattak a négy tengelybe sorolt támogatásokhoz. A határon átnyúló programok sokrétű lehetőségeket nyújtanak. Az első tengelyen belül a turizmust és a természeti örökségeket gazdagító tevékenységek keretében jogosult a vállalkozó támogatásra. Ebben már jelenleg nincs elérhető pénzforrás.  A második pillér a határon átnyúló mobilitást érinti, valószínű, hogy ez a pénzcsomag a közeljövőben átcsoportosításra kerül.  A négyes prioritás az önkormányzatok és civil szervezetek számára elérhető, mivel a köztük lévő együttműködést gazdagítja. A szakrefens előadásában a 3. tengely lehetőségeire fókuszált – A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előremozdítása és munkavállalói mobilitás támogatása témára. Ez azt jelenti, hogy munkahelyteremtés és fenntartás, valamint a helyi termékek népszerűsítése keretében jogosultak a kis- és középvállalkozók a támogatásra. Figyelmeztetett, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni a határon átnyúló hatások jelentőségére. A pályázatokat 2017. szeptember 8-tól november 30-ig lehet benyújtani, jelenleg 34,6 millió euró vár szétosztásra az első felhívás keretén belül.

Orbán Máté Júlia, a Via Carpatia EGTC igazgatója és Haraszti Attila főkonzul (Fotó: Nagy Emese/Felvidék.ma)

Orbán Máté Júlia az Interreg V–A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program keretén belül meghirdetésre kerülő Kisprojekt Alap lehetőségeiről adott elő Szepsiben. Egy jelentős összeget különítettek el a csomagból erre a projektre, melynek odaítéléséről  regionális szinten döntenek majd. Április 4-én került első szinten jóváhagyásra a regionális szintű alap stratégiája. A második projektcsomag jelenleg a monitoringbizottság elbírálására vár. Két prioritási tengelybe van fektetve az alap – a fejlesztés és kultúra, valamint a közintézmények közötti együttműködés térsége. Az előbbire 1,3 millió eurót, az utóbbira 3,9 millió eurót szánnak. Egyszerű, könnyen kezelhető, rövid időn belül megvalósítható projektekről van szó. Az első felhívás időtartama 2 hónap lesz és az előbbi összeg 20 százaléka kerül szétosztásra. Második körben nyitott lesz a pályázási időszak, az ugyanis a keret (maradék 80 százalék) kimerítéséig tart. Az önrész 15 százalékos lesz és minimum egy szlovák és egy magyar partner bekapcsolódása szükséges majd. Minimum 20, maximum 50 ezer euróra nyújtható majd be a kérelem. A pályázás szegmenseinek részleteiről a www.skhu.eu és a www.viacarpatia.eu oldalon olvashatnak.

Ifj. Zachariaš István a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI határon átnyúló együttműködési program 2014-2020-as időszakra szóló lehetőségeit foglalta össze.  Ez a program elsősorban a civil szervezetek és önkormányzatok számára nyújthat pénzügyi segítséget. Pozitív változás az előző időszakhoz képest, hogy sikeres éves projekt benyújtása esetén az összeg 80 százalékát előre megkapja a pályázó szervezet. A program célja a kárpátaljai területek és az EU tagállamai közötti együttműködés erősítése. Négy tematikai szegmensben lehet pályázni: a helyi kultúra és történelem megőrzésére 12 millió euró áll rendelkezésre, a környezetvédelemnek 14 millió eurós csomagja van, a közlekedés és az információs infrastruktúra fejlesztésére 21 millió eurót szánnak és az egészségügy fejlesztésére 19 millió euró jár a program költségvetéséből. A részletekről az ww.usk.eu oldalon olvashatnak.

Nagyon sok érdeklődőt vonzott a szakmai találkozó (Fotó: Nagy Emese/Felvidék.ma)

A szakmai előadások után a szervezők teret biztosítottak a közvetlen párbeszédekhez is. „Az évenkénti rendszerességgel megvalósuló szakmai programok célja, hogy a rendezvényeinket vidékre is elvigyük, erre volt példa a mai fórum is. Fontos, hogy ne  csak a Kassán, hanem  a határ menti területen élők is megkapják a szükséges információkat  mindennapi működésükhöz, legyen szó kisvállakozásról vagy önkormányzatról“ – nyilatkozta portálunknak Mihók Gábor.

A Magyar Nemzeti Kereskedőház képviseleti irodáinak évente két önálló rendezvényt kell megvalósítaniuk. A kassai iroda októberben egy nagyszabású célirányos vállalkozói találkozót szervez.