Gyüre Zoltán

Vasárnap délután meghitt ünnepség keretében adományozták oda a helyi kultúrházban az Alsólánc Község Díszpolgára címet. A kitüntetés átadása előtt istentisztelet volt a helyi felújított református templomban, igét hirdetett Nagy Gábor, a református gyülekezet lelkésze.

A település polgármestere, Szitás Sándor elmondta, hogy az önkormányzat polgári kezdeményezésre kezdett foglalkozni a cím odaítélésével, és az érvényes törvények és jogkörök betartásával a képviselő-testület egyhangúlag megszavazta az előterjesztést.

A laudációban többek között elhangzott, hogy nagytiszteletű Gyüre Zoltán Mokcsakerészen, Ung megyében született. Iskoláit helyben, illetve Ungváron végezte, majd a Sárospataki Tanítóképző Főiskolát befejezve 1956-ban a prágai Károly Egyetem Teológiai Karán diplomázott. Szolgálatát Abaújban, a Kanyapta menti Felsőláncon kezdte úgy, hogy hozzá tartozott az alsólánci, buzitai és restei református gyülekezetek lelki gondozása is. Negyvenöt évnyi szolgálattétel után vonult nyugdíjba. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház keretében különféle tisztségeket töltött be, figyelembe véve a tolerancia, a mások iránti tisztelet és szeretet parancsát. Szolgálata és személyisége mély nyomokat hagyott az említett négy református gyülekezet életében, valamint a szolgálati helyek faluközösségeinek az életében egyaránt. Jelenleg a szepsi Szent Erzsébet Nyugdíjas Otthon lakója.

Gyüre Zoltán az általa egész életében gyakorolt alázattal és megilletődéssel fogadta az alsólánciak életét és munkásságát elismerő kitüntető címet, megidézve a korábbi generációk jeles személyiségeit, akik – családján kívül – mindig ott álltak mellette. Meggyőződése szerint egy lelkész sohasem vonulhat nyugállományba, ezért az elmúlt másfél évtized szolgálattevéseiről beszélt, különös tekintettel „A Biblia világa” előadássorozatra, amely a szepsieken kívül másokat is megszólított. Igaz, hátgerincproblémái miatt, amelyek most tolószékre kényszerítették, jelenleg szünetelnek, de reménykedik, hogy folytathatja, mert a visszajelzések alapján igény van rá. Derűvel teli vallomásában azt is elmondta, hogy új foglalkozással, az újságírással ismerkedik, a Kálvinista Szemle állandó cikkírója lett. No, nem a szó szerinti értelemben, mert előrehaladott Parkinson-kórja gátolja az írásban, de az otthon készséges munkatársa segíti abban, hogy gondolatai eljussanak az olvasóhoz.

A szelídség és szeretet állandó tanulásának és gyakorlásának a szükségességéről beszélt, mert nincs ebben nagyobb példa Jézusnál, akivel mint legjobb barátjával folytat párbeszédet reggel és este.

Gyüre Zoltán nyugalmazott református lelkész, Alsólánc Község Díszpolgára a napokban töltötte be 88. életévét. Ha a Gyüre Zoltán-féle derűs életöröm szellemében a nyolcasra vízszintes állapotban tekintünk, az a végtelenséget jelenti, a kettő pedig kétszeresen  azt. Mert ha a megroggyant test nem is bírja már a szárnyalást, Gyüre Zoltán kristálytiszta megfogalmazásában a szerénység, a szelídség és a szeretet – örök!

Alsólánc fogyó közössége vasárnap délután fontos lépést tett. A közösség legmagasabb elismerésével jutalmazta egy évtizedeken át megbecsült és közszeretetnek örvendő tagját. Ezzel nemcsak őt tisztelte meg, hanem önmagát is.