Fotó: Felvidék.ma

Szeptember 16-án Alsóbodokon végső nyugalomra helyezték Esterházy János földi maradványait. Az ünnepségen beszédet mondott Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke is, amit az alábbiakban közlünk.

Kedves Alíz asszony, tisztelt Esterházy család, egyházi és világi méltóságok, hölgyeim és uraim!

Esterházy János végakaratának a teljesítése hozott össze bennünket. A Magyar Országgyűlés nevében köszöntöm Önöket. A mai esemény, mint ahogy idáig is hallhattuk, egy rendkívül összetett esemény. Először is egy családi esemény. Szeretném megköszönni Esterházy-Malfatti Alíznak, Esterházy-Malfatti Giovanninak, Esterházy János unokájának, hogy ma itt lehetünk, mert nélkülük erre a mai napra nem kerülhetett volna sor. Ők osztoznak Esterházy Jánossal abban, hogy ugyanaz a hűség és ugyanaz a szolgálat dolgozik őbennük és dolgozott az elmúlt évtizedekben Esterházy Alíz néniben. Isten áldását kívánom az egész Esterházy családra.

Fotó: Archidiecezja Krakowska

Másodszor: a mai nap egy nagyon fontos magyar esemény, egy összmagyar esemény, amelyben ugyanúgy a szlovákiai magyarok, mint ahogy a Kárpát-medencei magyarok egy emberként részt vesznek. Esterházy János számunkra sosem volt háborús bűnös, hanem mindig is tudtuk, hogy a legnagyobb magyarok között van a helye. És köszönet illeti a helybélieket Alsóbodokon, Paulisz Boldizsárt és Hajtman Bélát és a megfelelő szervezeteket, egyesületeket, társulásokat, akik az elmúlt években ennek szellemében cselekedtek. Mi tudjuk azt, hogy a mi hőseink a jelei és végső soron a forrásai a magyar nemzeti összetartozás erejének.

(Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Harmadsorban: egy szlovák esemény, egy lengyel esemény, egy cseh esemény, egy közép-európai esemény is, amire itt összegyűltünk. Különösen és hangsúlyosan köszöntöm a ma itt lévő, velünk együtt emlékező szlovák vendégeket. Esterházy János testvérnépként tekintett a szlovák népre. A magyar-szlovák megbékéléshez a múltunkkal való közös szembesülésen keresztül vezet az út. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy mi, magyarok és szlovákok csak együtt lehetünk szabadok. De együtt szabadok lehetünk.

És végül: egy egyetemes és egy katolikus esemény, mert ugye, ugyanazt jelenti a mai nap. Köszöntöm, különösen is, a katolikus egyháznak a jelenlévő képviselőit. Esterházy János egy szent politikus volt és egy politikus szent volt egyidejűleg. Tisztában vagyunk azzal, hogy a mártír az azt jelenti, hogy tanú. És azt jelenti, hogy vértanú. És azzal is tisztában vagyunk, hogy Esterházy János mártíriumának a titka egy másik mártír. Az a mártír, akiről az egész evangélium szól. Ezért tartottam fontosnak azt, hogy a Magyar Országgyűlés koszorúján az szerepeljen, hogy „Krisztusban testvérek vagyunk, Krisztusban testvérek lehetünk”.

Köszönöm szépen a figyelmüket.