(Fotó: TASR)

Ravasz Ábel, a Most-Híd alelnöke úgy véli, a nemzeti kisebbségekhez tartozó gyermekek jobban tudnának szlovákul, ha nem anyanyelvként, hanem második nyelvként tanulnák azt. Elmondása szerint három magyar tanítási nyelvű alapiskolában – Nagymegyeren, Bátorkeszin és Somorján már „tesztelik” ezt a fajta nyelvtanulást.

Az alelnök szerint a magyar gyermekek gyengébb szlováknyelv-tudása pont annak a rovására írható, hogy úgy tanulják a szlovák nyelvet, mint az anyanyelvüket. A szlovák nyelvvel azonban komoly gondjaik vannak a roma gyermekeknek is.

„A nemzeti kisebbségekhez tartozó emberek számára a szlovák nyelv második nyelv és úgy is kellene azt tanítanunk” – jelentette ki Ravasz, hozzátéve, hogy a Most-Híd már régóta próbálja elérni a szlovák nyelv tanítása módszerének megváltoztatását a kisebbségi iskolákban. „Ez a helyes út. A jobb szlováknyelv-oktatás. És nem a kisebbségi tanulók kiszorítása a nemzetiségi iskolákból” – figyelmeztetett.

Az alelnök azzal érvelt, hogy a magyar gyermekek heti két-három órában tanulnak angolul, mégis sokszor jobban beszélik ezt a nyelvet, mint a szlovákot, amelyet viszont heti öt órában tanulnak, viszont úgy, mint az anyanyelvet.

Peter Krajňák oktatási miniszter azzal egészítette ki Ravasz szavait, hogy a fő kérdés a megfelelő módszertan, amelyet kísérleti programként jelenleg a már említett három iskolában próbálnak. Az előmenetellel, véleménye szerint sokszor a roma gyermekeknek is problémájuk van, az anyanyelv miatt. Hatékony módszerre van szükség ezen gyermekek beiskolázására is.

Mikor lesz használható módszertan?

A szlovák nyelv oktatását segítő nemzeti projekt 2016 januárjában kezdődött és 2020 végéig tart. Célja, hogy a magyar iskolákban a szlováknyelv-oktatás folyamatában minőségi javulás legyen elérhető.

A tervezet számol innovatív oktatási módszerek és formák kialakításával is, amelyekhez módszertani anyagok és taneszközök, valamint oktatási segédeszközök is tartoznak majd. A projektben a már említett három magyar tanítási nyelvű alapiskola vesz részt.

Nehéz diónak bizonyul a szlovák nyelv oktatásának megreformálása magyar tanítási nyelvű iskoláinkban, amivel a Most-Híd már több éve próbálkozik, akárcsak legutóbb a szeptemberi parlamenti ülésen Zuzana Zimenová független képviselő is. Az ő véleménye szerint más anyanyelvű diákok esetében különleges, egyedi módszertanra van szükség, mert az eddig alkalmazott egységes államnyelv-oktatási módszer nem vált be, nem hozza a kellő eredményeket, ezek a gyermekek nem beszélnek jól szlovákul. Figyelmeztetett arra is, hogy a probléma nemcsak a magyar iskolába járó gyermekeket érinti, hanem a többi kisebbséghez tartozó gyermekeket is, valamint azokra is vonatkozik, akik külföldiként élnek Szlovákiában.

Kíváncsian várjuk, mikorra születik meg az az új módszertan, amely megkönnyítené, élvezetesebbé és kevésbé stresszessé tenné gyermekeink számára az államnyelv tanulását. Mert az egyik legfontosabb cél az kell, legyen, hogy a kisgyermek már az első osztályban megkedvelje ezt a számára új nyelvet. Persze, ehhez nem az írás és a számukra teljesen érthetetlen és kimondhatatlan szavakból álló, nyelvet törő versikék tanulásával vezet az út, mint ahogy ezt napjainkban tapasztaljuk.

(Forrás: TASR)