Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma

A mai zűrzavaros időkben bizony ránk fér a béke és a nyugalom. Ezért is keresik fel a szent helyeket a hívő közösségek, hogy megtalálják és erősítsék hitüket és lelkük, testük békességét. Már a Krisztus előtti a 6-7. században élt Jeremiás próféta is az ősi utakon való járást ajánlotta figyelmeztetőül. „Vegyétek szemügyre az ősi utakat és kérdezősködjetek a régi ösvényekről. Melyik volt a jó út? És azon járjatok! Akkor majd megtaláljátok lelketek nyugalmát.”

A magyar alapítású pálos rendi atyák a 18. században Pozba településen keresztül jártak a Máriacsaládon épült kolostorba, gyakran megpihenve a pozbai erdőben. A kolostor csodaszép temploma búcsújáró hely volt, és az ide, valamint a Sasvárra induló zarándokok szintén pihenőhelyként ismerték a pozbai erdőt, bizonyára az ott található forrás miatt is. A fennmaradt legenda szerint egy ott pihenő zarándoknak a körtefa ágai közt jelent meg Szűz Mária, kék övvel átfogott fehér ruhában. A legenda szájról szájra terjedt, így egyre többen keresték fel a helyet, és ittak a forrás vizéből. Majd egyre gyakrabban beszéltek a forrás vizének csodatévő erejéről, gyógyító hatásáról. A víz áhítatos használata főleg a szembetegségekre hatott csodálatos módon. A csodák híre elterjedt, és a pozbai szent kút lett a zarándokok úti célja. 1841-ben egy nagyon kicsi kápolna épült a forrás mellett, ahol 1869-ben volt első ízben szentmise, hálából a gyógyulásokért. 1855-ben a kápolnácska összedőlt, de Harris János esperesplébános közbenjárására 1914-ben új kápolna épült a Hétfájdalmú Szűzanya tiszteletére, abban az esztendőben, amikor kitört az I. világháború, amely oly sok áldozatot követelt az akkori Bars vármegye falvainak népétől is. Ugyanez a lelkiatya 1926-ban egy másik kápolnát is emeltetett Szűz Mária szent nevének tiszteletére.

A Hétfájdalmú Szűzanya kápolna, mellette a szentkút (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Ide, erre a Nyitrai kerület Érsekújvári járásában található kegyhelyre szervezett zarándokutat a szőgyéni Mária Légió prezídiuma, ahová autóbusszal és személyautókkal érkeztek hívek szeptember első szombatján Szűz Mária tiszteletére, Farkas Zsolt esperesplébános vezetésével.

A Garam menti hátságon, a Bese patak völgyében meghúzódó, Szentkútpuszta néven is ismert zarándokhelyen az ősi fák között, a két felújított kápolna, a szép kis völgynek az egyik oldalán kialakított keresztút, mely faoszlopokon áll üveggel védett képekkel, a szentkút vize, a Lourdes-barlang, a Szentháromság oszlopa várja az elcsendesedni vágyókat. Hálából emelt kis márványtáblák jelzik a csodás gyógyulásokat, és padsoros ülőkék kínálják hellyel a megfáradt vándort.

A szőgyéni zarándokok Zsolt atya vezetésével elvégezték a keresztúti ájtatosságot, majd elimádkozták a Dicsőséges Rózsafűzért. Szentgyónásra is volt lehetőség, majd szentmisét mutatott be a lelkiatya. Ismertette a kegyhely történetét, és a hívek figyelmébe ajánlotta a szentkút vizét, melyet évtizedek óta a szemek gyógyulásáért fogyasztanak azok, akik hisznek a csodákban. Hallgatósága figyelmébe ajánlotta a lelki szemek gyógyítását is, melyet sokszor elhomályosít a bűn, elvakít a világ hívsága, ezért kell törekedni azok gyógyulására, arra a tisztánlátásra, mellyel Krisztus követőivé válhatunk. A kegyhely búcsúja pünkösd vasárnapján és a Hétfájdalmú Szűzanya ünnepén van, amikor szentmisét mutatnak be, de más Mária-ünnepeken is érkezik hívő közösség, zarándokcsoport.

A keresztúti ájtatosság kezdete (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma

A kegyhelyet egyre többen keresik fel napjainkban. Személyautóval könnyen megközelíthető, a vasúton érkezőknek sem kell sokat gyalogolniuk, a falun át juthatnak el a ligetbe, de a rendszeres autóbuszjárat is igénybe vehető. A kirándulni vágyók is bátran felkereshetik és megtapasztalhatják a hely különleges varázsát, lerakva a mindennapi gondokat, a forrás vizéből merítve, és átélve a pillanatok csodáját.

A kegyhelyen magyar nyelvű szentmise celebrálására szeptember 15-én 9,30 órakor kerül sor a Hétfájdalmú Szűzanya ünnepén.